Uprawnienia rodzicielskie

Uprawnienia rodzicielskie
Każdy z pracowników, który jest rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14-tu, może skorzystać z tak zwanych uprawnień rodzicielskich, w tym choćby 2 dodatkowych dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co warto wiedzieć o uprawnieniach rodzicielskich? I o czym, w tym właśnie względzie, musi pamiętać pracodawca?

Pracownikom, którzy są rodzicami lub opiekunami, przysługują dodatkowo szczególne uprawnienia. Jednym z nich jest możliwość wybrania 2 dodatkowych dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (jeżeli dziecko nie ukończyło 14-go roku życia), innym zaś możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych (gdy dziecko nie ukończyło 4 lat). Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, że ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że rodzice lub opiekunowie nie muszą skorzystać ze wszystkich przysługujących im uprawnień, co też oznacza, że mogą nimi w dowolny sposób gospodarować. Z drugiej jednak strony, co należy podkreślić, przepisy nie pozwalają na to, aby z uprawnień korzystał każdy z rodziców lub opiekunów dziecka. Wobec powyższego, podmiot zatrudniający musi posiadać stosowne informacje, które pozwolą mu stwierdzić, w jaki sposób rodzice lub opiekunowie dziecka podzielili się pomiędzy sobą przysługującymi im uprawnieniami.

Złóż wniosek

Każdy z pracowników, który jest rodzicem lub opiekunem, powinien złożyć stosowny wniosek, w którym informuje o zamiarze (lub nie) korzystania z określonych uprawnień. Taki dokument pracodawca powinien dołączyć złożyć do prowadzonych akt osobowych pracownika w części B. Warto jednak zauważyć, że jedno złożenie takiego oświadczenie nie jest jednoznaczne z tym, że pracownik nie będzie musiał składać kolejnego. Dzieje się tak dlatego, że pracodawca może żądać okresowej aktualizacji złożonego oświadczenia. Najczęściej terminem takim jest nowy rok, czyli styczeń, choć kwestia ta jest do rozstrzygnięcia przez samego zainteresowanego, czyli pracodawcę.

Pracujący rodzice

Zgodnie z art. 189? Kodeksu pracy, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka świadczą pracę zawodowo, z takich uprawnień, jak zgoda lub odmowa:

? pracy w wymiarze powyżej 8 godzin na dobę w systemie równoważnym, skróconym oraz weekendowym systemie czasu pracy, a także w ruchu ciągłym, ? pracy w porze nocnej, ? pracy w nadgodzinach nadliczbowych

a także możliwości:

? stosowania przerywanego czasu pracy, ? delegowania pracownika poza stałe miejsce pracy

oraz prawa do 2 dni opieki na dziecko może korzystać tylko jedno z nich. W związku z powyższym, właśnie z tego względu dla pracownika są tak ważne oświadczenia. Nie powinno dojść do sytuacji, w której to oboje rodzice lub opiekunowie otrzymują dni wolne, aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop macierzyński

Pracownik może zmienić zdanie

Warto też podkreślić raz jeszcze, że nie każdy pracownik, który jest rodzicem, musi korzystać z przysługujących mu uprawnień. W związku z powyższym, ma on prawo zgodzić się ? dla przykładu ? na pracę w nadgodzinach nawet wówczas, gdy i drugi z rodziców wyraził taką zgodę. Jednocześnie jednak pracodawca musi pamiętać, że zatrudniony ma możliwość ? i to w każdej chwili ? zmienić zdanie, czyli wykorzystać przysługujące mu uprawnienia. Z uwagi na problemy dowodowe, w praktyce kadrowej, wymaga się, aby pracownik wypełnił stosowny wniosek. To przede wszystkim ochrona samego pracodawcy przed ewentualnym pomówieniem przez pracownika o łamanie jego praw pracowniczych.

Co jeszcze w art. 189? Kodeksu pracy?

Trzeba pamiętać, że poza powyżej wymienionymi uprawnieniami pracowników będących rodzicami lub opiekunami, mogą oni również skorzystać z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, jak i obniżenia wymiaru zatrudnienia zamiast korzystać z urlopu wychowawczego. W praktyce kadrowej utarło się, że nie ma sensu pobierać od pracowników oświadczeń w tym zakresie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zainteresowani pracownicy wnioskują o powyższe uprawnienia niezależnie od tych, które zostały wymienione wcześniej. Z tego też względu nie jest konieczne pobieranie dwóch oświadczeń, choć ? co również trzeba zaznaczyć ? nie jest to niemożliwe.

Oceń ten wpis
Uprawnienia rodzicielskie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Rekin
2019-12-17, 12:54
Definicja tego czym są jest istotna. Trzeba wiedzieć, że nie zawsze ojciec to ojciec. Różne są sprawy z tym związane.
Henio
2019-12-12, 10:42
Kodeks pracy wszystko definiuje. Oczywiście trzeba wprowadzić zmiany ale póki co nie ma wyjścia i trzeba się do tego zawsze stosować jak jest tak jest.
Kazia LP
2019-12-03, 16:12
Bardzo fajnie, że jak się ma dzieci to do 14 lat są pewne uprawnienia rodzicielskie. Warto wiedzieć jakie?
Time
2019-05-13, 13:29
Ochrona macierzyństwa jest przyznawana niezależnie od pełnoetatowego stanowiska. Otrzymują je nawet kobiety, które pracują w niepełnym wymiarze godzin.
ksiądz
2019-05-09, 12:17
Trzeba wiedzieć kto ma uprawnienia rodzicielskie bo przecież zwykli rodzice biologiczni niekoniecznie muszą mieć takie prawa. Zasady są jasno określone w ustawie.
Łamignat
2019-05-04, 13:08
Jeśli pracownik jest pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, który pracował dla tych samych pracodawców w ciągu ostatnich dwóch lat, jeden z nich płaci mu za opiekę nad dzieckiem, które dokładnie - decyduje pracownik.
Clara
2019-04-15, 12:57
Wiele jest widać rozwiązań i dobrze je wszystkie poznać by wybrać opcję, która będzie najbardziej korzystna pod tym względem. Można wiele na tym stracić z bez-wiedzy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.