Twoje wsparcie w rekrutacji

Pielęgniarka - zawód z powołaniem

Pielęgniarka - zawód z powołaniem
Pielęgniarki wykonują pracę cieszącą się społecznym uznaniem. Niejednokrotnie muszą wykazywać się nadludzką cierpliwością i opanowaniem, aby móc nieść pomoc wymagającym podopiecznym. Kto powinien pomyśleć o kształceniu się w tym kierunku? Jak wygląda codzienna praca pielęgniarek i pielęgniarzy?

Jak zostać pielęgniarką?

Zakres zawodowych obowiązków pielęgniarek jest bardzo szeroki. Są one odpowiedzialne za sprawowanie opieki nad pacjentami, realizują zalecenia lekarzy w zakresie leczenia czy prowadzą działalność edukacyjną wśród pacjentów. Szczegółowe informacje o tym, jakie obowiązki powinny wykonywać pielęgniarki, można znaleźć w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 

Pielęgniarstwo – historia zawodu pielęgniarki

Od wielu lat czynności wykonywane przez pielęgniarki cieszą się uznaniem społeczeństwa. Jest to też zawód z wielowiekową tradycją – już w starożytności nad chorymi czuwały osoby, które wykonywały czynności pielęgniarskie. Szkolnictwo w tym zakresie zostało uruchomione dopiero w 1860 r. Pierwsza szkoła kształcąca pielęgniarki powstała przy Szpitalu św. Tomasza w Londynie. Ze szkołą nierozerwalnie jest związana osoba Florence Nightingale, która podkreślała, że choć opieka nad chorymi to zagadnienie związane z medycyną, to jednak powinno być wykładane osobno.

Z biegiem czasu, w całej Europie zaczęły powstawać szkoły kształcące przyszłe pielęgniarki. Do niedawna pracę w pielęgniarstwie można było rozpocząć już po liceum medycznym, trwającym 5 lat. Dziś jednak, wraz ze zmianą regulacji prawnych, sytuacja wygląda inaczej – by móc wykonywać czynności zarezerwowane dla pielęgniarek, osoby zainteresowane muszą ukończyć studia wyższe. Do świata pielęgniarstwa mogą również wkraczać pewnym krokiem mężczyźni – choć dawniej był to zawód kojarzony głównie z kobietami, dziś pielęgniarstwo stoi otworem dla przedstawicieli obu płci.
 

Prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki
 

Jeśli myślisz o tym, aby w przyszłości pomagać chorym i pracować w charakterze pielęgniarki lub pielęgniarza, to musisz wiedzieć, że istnieje tylko jedna droga – ukończenie studiów. Tylko po uzyskaniu dyplomu z uczelni wyższej, możesz rozpocząć pracę w tym charakterze. Studia są stacjonarne i trwają 6 semestrów. Z oferty uczelni w zakresie studiów zaocznych mogą skorzystać wyłącznie pielęgniarki posiadające już prawo do wykonywania zawodu – mogą wówczas zdecydować się na studia magisterskie czy kształcenie podyplomowe pielęgniarek, o którym szerzej przeczytasz w kolejnym akapicie.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

W czasie studiów, przyszłe pielęgniarki mają wykłady m.in. z genetyki, radiologii czy anatomii. Na części zajęć są omawiane zagadnienia z psychologii, socjologii czy etyki wykonywania zawodu pielęgniarki. Najważniejszą częścią studiów są zajęcia z zakresu opieki zdrowotnej, promocji zdrowia czy podstaw pielęgniarstwa. Wszystkie przyszłe pielęgniarki odbywają również zajęcia praktyczne, na których uczą się od starszych stażem koleżanek tego, jak sprawować opiekę nad potrzebującymi. Trzeba bowiem wiedzieć, że pielęgniarki nie odpowiadają jedynie za opiekę nad chorymi – troszczą się także o osoby starsze czy kobiety w ciąży.
 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
 

Zawód pielęgniarki niejednokrotnie wiąże się z troską o życie i zdrowie pacjentów. To niemała odpowiedzialność, którą na swoje barki biorą osoby trudniące się pielęgniarstwem. W związku z tym, niezwykle istotną rolę odgrywa doskonalenie zawodowe. Aby pielęgniarka mogą udzielać świadczenia zdrowotne zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, niezbędne jest stałe aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych. Fakt ten ukazuje art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.; dalej jako: u.z.p.p).

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek może przybierać różne formy. Zgodnie z u.z.p.p., mogą to być:

  • szkolenia specjalizacyjne – mają one na celu zapewnienie pielęgniarkom specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa (np. onkologiczna, internistyczna, ratunkowa) lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (np. ochrona zdrowia pracujących) i dają szansę pielęgniarkom na zdobycie tytułu specjalisty w tej dziedzinie;
  • kursy kwalifikacyjne – mają one na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych z danego zakresu pielęgniarstwa lub ochrony zdrowia;
  • kursy specjalistyczne – mają one na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych;
  • kursy dokształcające – mają one na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, np. wdrażanie nowych technologii, aktualizacja regulacji prawnych itp.

Na wspomniane powyżej kształcenia podyplomowe pielęgniarek mogą osoby zainteresowane decydować się samodzielnie, bądź być odsyłane i delegowane przez pracodawców. Zajęcia z tego zakresu mogą być przeprowadzane w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym.
 

Praca dla pielęgniarek – powołanie i pasja
 

Kiedy danej osobie uda się połączyć pracę zarobkową z pasją i powołaniem, to ma komfortową sytuację i można uznać, że jest „szczęściarzem”. W niektórych zawodach ciężko o czerpanie satysfakcji z wykonywanych świadczeń, jednak w przypadku pielęgniarek, powołanie i pasja są kluczowe i nadrzędne. Oprócz uporządkowanej wiedzy medycznej, musi mieć bowiem pewne predyspozycje. Do takich należą: sumienność, dokładność, cierpliwość, ale też empatia i opiekuńczość, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz właściwego postępowania z ludźmi.

Opanowanie oraz odporność emocjonalna to kolejne niezwykle ważne w zawodzie pielęgniarki cechy. Choć trudno je wpisać w CV pielęgniarki, to każdy pracodawca z pewnością ma na uwadze liczne kompetencje miękkie, jakie w pielęgniarstwie są niemal obowiązkowe. Wszystko dlatego, że na tym stanowisku pracownicy są zobowiązani w odpowiedni sposób odnosić się do pacjentów, wspierać i pomagać w powrocie do zdrowia. Trzeba więc mieć na uwadze, że poza uzyskaniem dyplomów z kształcenia podyplomowego pielęgniarek, to właśnie indywidualne cechy charakteru są tutaj na wagę złota.
 

Pielęgniarka środowiskowa
 

Pielęgniarką środowiskową może zostać wyłącznie osoba po specjalistycznym przeszkoleniu w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Dzięki temu, posiada ona szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zdrowia dziecka, prawidłowego rozwoju, opieki nad nim i wielu innych elementów, z którymi młode mamy mogą mieć problem. Zadaniem pielęgniarki środowiskowej jest więc wspieranie mam w odpowiednim i zdrowym wychowywaniu niemowlaka. Na pierwszej wizycie najczęściej kompletuje się dokumentację, a następnie dokładnie ogląda dziecko, a niekiedy również mamę. Czasem ocenia także warunki, w jakich chowany jest maluch oraz udziela praktycznych porad, jak troszczyć się o malca, aby prawidłowo się rozwijał. Zatem wbrew panującemu przekonaniu, zawód pielęgniarki środowiskowej jest pełen wyzwań, ale jest też bardzo przyjemny. Opiera się bowiem na pracy z najmłodszymi, których uśmiech potrafi poprawić humor na cały nadchodzący dzień.
 

Jakie są szanse zatrudnienia jako pielęgniarka?

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki mogą uzyskać osoby po odbyciu studiów i praktyk, jednak niezbędne jest też posiadanie określonych cech, o jakich mowa powyżej. Jeśli jednak podejmie się decyzję o podjęciu takiej profesji, praca dla pielęgniarek jest niemal wszędzie, a starzejące się społeczeństwo oraz uwarunkowania społeczno-polityczne sprawiają, że w najbliższych latach z pewnością nie zabraknie pracy dla pielęgniarek. Mogą one szukać zatrudnienia zarówno w szpitalach, jak i placówkach opiekuńczych oraz w domach seniorów. Wciąż niewiele osób związanych z pielęgniarstwem decyduje się na założenie własnej firmy i świadczenie usług klientom indywidualnym, jednak to również jest jedna z możliwości, jaką daje ukończenie studiów czy odbycie kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Choć pielęgniarki wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, najczęściej nie są odpowiednio wynagradzane. Z tego względu, tylko w ostatnich latach, za granicę wyjechało przynajmniej kilka tysięcy pielęgniarek. Większość z nich bez problemu znalazła zatrudnienie w zagranicznych placówkach medycznych, gdzie zarabia znacznie więcej niż w Polsce. Szanse na zdobycie zatrudnienia za granicą mają jednak wyłącznie pielęgniarki posługujące się biegle językami obcymi. Poza pracą w szpitalach, mogą one również nawiązać współpracę z jedną z agencji pracy i znaleźć zatrudnienie np. w domach seniora bądź opiekować się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi prywatnie, w domach klientów.

Praca w pielęgniarstwie wymaga odpowiedniego wykształcenia, aktualizowania wiedzy medycznej z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, a także wielu predyspozycji. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na taką profesję, nie powinien mieć trudności z znalezieniem zatrudnienia. Szpitale i inne placówki medyczne nieustannie publikują ogłoszenia o wolnych wakatach dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

 

Ile zarabia pielęgniarka?

Wiele uczennic zdających maturę, wiąże swoją przyszłość z zawodem medycznym. Nie wszystkie z nich chcą od razu zostać lekarzami. Sporą część maturzystek interesuje przede wszystkim zawód pielęgniarki.

Pielęgniarka jest poważanym zawodem w Polsce, a dodatkowo osoby pracujące na takich stanowiskach mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w codziennym życiu, pomagając np. chorym dzieciom czy opiekując się starszymi rodzicami. Jednak rozważając kształcenie się w tym kierunku, warto też pomyśleć przyszłościowo, czy wynagrodzenie otrzymywane na takim stanowisku będzie dla nas w ogóle satysfakcjonujące.

 

Czy zawód pielęgniarka daje szanse na dobre zarobki?

Na forach tematycznych w sieci prężnie działa wiele dyskusji na temat tego, ile zarabia pielęgniarka po studiach magisterskich w Polsce. Przyszli studenci są mocno zainteresowani pensjami, ponieważ kilkuletnie studia magisterskie dające uprawnienia do wykonywania tego zawodu są nie tylko długie, ale również ciężkie. Dodatkowo są to studia dzienne, co wyłącza studenta z możliwości podjęcia pracy na cały etat, przez cały okres studiów. Dla wielu młodych ludzi, którzy chcieliby się już samodzielnie utrzymywać, jest to bardzo duża wada.

Na początku warto podkreślić, że dla państwowych szpitali bezdyskusyjną formą zatrudnienia jest umowa o pracę z pielęgniarką. To bardzo dobra wiadomość dla absolwentów studiów wyższych, którzy w innych zawodach najczęściej na samym początku muszą godzić się na umowy śmieciowe.

Oceń ten wpis
Pielęgniarka - zawód z powołaniem
Ocena: 5.0, liczba głosów: 26
Tematy, które interesują czytelników:  PIP, Kompetencje miękkie i twarde

Zobacz inne porady

Opinie

lekarz
2019-05-19, 12:16
Aby być pielęgniarką szanowaną, to podobnie jak nauczyciel należy mieć powołanie do takich zawodów. Pielęgniarka musi mieć ukończone odpowiednie wykształcenie medyczne. W obecnych czasach kto jest pielęgniarką z zawodu, to pracę znajdzie w 100%. Zazwyczaj pracuje w szpitalach i jej praca do łatwych nie należy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.