Zawody i ich potencjał

Pielęgniarka - zawód z powołaniem

15 maja 2020

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 26 głosów

26 głosów

10 komentarzy
Pielęgniarka - zawód z powołaniem
Pielęgniarki wykonują pracę cieszącą się społecznym uznaniem. Niejednokrotnie muszą wykazywać się nadludzką cierpliwością i opanowaniem, aby móc nieść pomoc wymagającym podopiecznym. Kto powinien pomyśleć o kształceniu się w tym kierunku? Jak wygląda codzienna praca pielęgniarek i pielęgniarzy?

Praca pielęgniarki nie należy do najlżejszych, ale zarazem może dawać dużo satysfakcji, jeśli jest wykonywana z pasji. Służba zdrowia codziennie pomaga wielu ludziom zachować zdrowie, a niekiedy i nawet życie. Dlatego też należy do zajęć z misją, poza tym do pracy w tym zawodzie niezbędne są określone kwalifikacje.

Zakres zawodowych obowiązków pielęgniarek jest bardzo szeroki. Są one odpowiedzialne za sprawowanie opieki nad pacjentami, realizują zalecenia lekarzy w zakresie leczenia czy prowadzą działalność edukacyjną wśród pacjentów. Szczegółowe informacje o tym, jakie obowiązki powinny wykonywać pielęgniarki, można znaleźć w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarstwo – historia zawodu pielęgniarki

Od wielu lat czynności wykonywane przez pielęgniarki cieszą się uznaniem społeczeństwa. Jest to też zawód z wielowiekową tradycją – już w starożytności nad chorymi czuwały osoby, które wykonywały czynności pielęgniarskie. Szkolnictwo w tym zakresie zostało uruchomione dopiero w 1860 r. Pierwsza szkoła kształcąca pielęgniarki powstała przy Szpitalu św. Tomasza w Londynie. Ze szkołą nierozerwalnie jest związana osoba Florence Nightingale, która podkreślała, że choć opieka nad chorymi to zagadnienie związane z medycyną, to jednak powinno być wykładane osobno. Z biegiem czasu, w całej Europie zaczęły powstawać szkoły dla pielęgniarek.

Warto wiedzieć!
Do niedawna pracę w pielęgniarstwie można było rozpocząć już po liceum medycznym, trwającym 5 lat. Dziś jednak, wraz ze zmianą regulacji prawnych, sytuacja wygląda inaczej – by móc wykonywać czynności zarezerwowane dla pielęgniarek, osoby zainteresowane muszą ukończyć studia wyższe.

Do świata pielęgniarstwa mogą również wkraczać pewnym krokiem mężczyźni – choć dawniej był to zawód kojarzony głównie z kobietami, dziś pielęgniarstwo stoi otworem dla przedstawicieli obu płci i nie ma żadnych przeszkód, by również mężczyźni ubiegali się o to stanowisko.

Prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki

Jeśli myślisz o tym, aby w przyszłości pomagać chorym i pracować w charakterze pielęgniarki lub pielęgniarza, to musisz wiedzieć, że istnieje tylko jedna droga – ukończenie studiów. Tylko po uzyskaniu dyplomu z uczelni wyższej, możesz rozpocząć pracę w tym charakterze. Studia pielęgniarskie są stacjonarne i trwają 6 semestrów. Z oferty uczelni w zakresie studiów zaocznych mogą skorzystać wyłącznie pielęgniarki posiadające już prawo do wykonywania zawodu – mogą wówczas zdecydować się na studia magisterskie lub kształcenie podyplomowe pielęgniarek, o którym szerzej przeczytasz w kolejnym akapicie.

W czasie studiów przyszłe pielęgniarki mają wykłady m.in. z genetyki, radiologii czy anatomii. Na części zajęć są omawiane zagadnienia z psychologii, socjologii czy etyki wykonywania zawodu pielęgniarki. Najważniejszą częścią studiów są zajęcia z zakresu opieki zdrowotnej, promocji zdrowia czy podstaw pielęgniarstwa. Wszystkie przyszłe pielęgniarki odbywają również zajęcia praktyczne, na których uczą się od starszych stażem koleżanek tego, jak sprawować opiekę nad potrzebującymi.

Czy wiesz, że...
Pielęgniarki pracują nie tylko przy opiece nad chorymi w szpitalach i klinikach. Troszczą się także o osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby przebywające na rehabilitacji czy w ośrodkach sanatoryjnych.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pielęgniarka
Dodana

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Centrum Medyczne Damiana

  • Warszawa
Dodana
Dodana
Dodana

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

Zawód pielęgniarki niejednokrotnie wiąże się z troską o życie i zdrowie pacjentów. To niemała odpowiedzialność, którą na swoje barki biorą osoby trudniące się pielęgniarstwem. W związku z tym, niezwykle istotną rolę odgrywa doskonalenie zawodowe. Aby pielęgniarka mogą udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, niezbędne jest stałe aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych. Fakt ten ukazuje art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.; dalej jako: u.z.p.p).

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek może przybierać różne formy. Zgodnie z u.z.p.p., mogą to być:

  • szkolenia specjalizacyjne – mają one na celu zapewnienie pielęgniarkom specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa (np. onkologiczna, internistyczna, ratunkowa) lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (np. ochrona zdrowia pracujących) i dają szansę pielęgniarkom na zdobycie tytułu specjalisty w tej dziedzinie;
  • kursy kwalifikacyjne – mają one na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych z danego zakresu pielęgniarstwa lub ochrony zdrowia;
  • kursy specjalistyczne – mają one na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych;
  • kursy dokształcające – mają one na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, np. wdrażanie nowych technologii, aktualizacja regulacji prawnych itp.

Na wspomniane powyżej kształcenia podyplomowe pielęgniarek mogą się osoby zainteresowane decydować samodzielnie, bądź być odsyłane i delegowane przez pracodawców. Zajęcia z tego zakresu mogą być przeprowadzane w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym.

Praca dla pielęgniarek – powołanie i pasja

Kiedy danej osobie uda się połączyć pracę zarobkową z pasją i powołaniem, to ma komfortową sytuację i można uznać, że jest „szczęściarzem”. W niektórych zawodach trudno o czerpanie satysfakcji z wykonywanych świadczeń, jednak w przypadku pielęgniarek, powołanie i pasja są kluczowe i nadrzędne. Oprócz uporządkowanej wiedzy medycznej, musi mieć bowiem pewne predyspozycje.

Cechy dobrej pielęgniarki
Do najbardziej przytanych w tym zawodzie cech należą:
  • sumienność,
  • dokładność,
  • empatia i opiekuńczość,
  • opanowanie, odporność emocjonalna,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów oraz właściwego postępowania z ludźmi.

Choć trudno niektóre jewpisać w CV pielęgniarki, to każdy pracodawca z pewnością ma na uwadze liczne kompetencje miękkie pielęgniarki, jakie w pielęgniarstwie są niemal obowiązkowe. Wszystko dlatego, że na tym stanowisku pracownicy są zobowiązani w odpowiedni sposób odnosić się do pacjentów, wspierać i pomagać w powrocie do zdrowia. Trzeba więc mieć na uwadze, że poza uzyskaniem dyplomów z kształcenia podyplomowego pielęgniarek, to właśnie indywidualne cechy charakteru są tutaj na wagę złota.

Pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarką środowiskową może zostać wyłącznie osoba po specjalistycznym przeszkoleniu w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Dzięki temu posiada ona szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zdrowia dziecka, prawidłowego rozwoju, opieki nad nim i wielu innych elementów, z którymi młode mamy mogą mieć problem.

Obowiązki pielęgniarki środowiskowej to zatem głównie wspieranie mam w odpowiednim i zdrowym wychowywaniu niemowlaka. Na pierwszej wizycie najczęściej kompletuje się dokumentację, a następnie dokładnie ogląda dziecko, a niekiedy również mamę. Czasem ocenia także warunki, w jakich chowany jest maluch oraz udziela praktycznych porad, jak troszczyć się o malca, aby prawidłowo się rozwijał. Zatem wbrew panującemu przekonaniu, zawód pielęgniarki środowiskowej jest pełen wyzwań, ale jest też bardzo przyjemny. Opiera się bowiem na pracy z najmłodszymi, których uśmiech potrafi poprawić humor na cały nadchodzący dzień.

Pielęgniarka środowiskowa - objaśnienie na slajdzie

Źródło: prezentacja Pacjent i pielęgniarka rodzinna – pozytywna współpraca, Alina Malinowska.

Jakie są szanse zatrudnienia jako pielęgniarka?

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki mogą uzyskać osoby po odbyciu studiów i praktyk, jednak niezbędne jest też posiadanie określonych cech, o jakich mowa powyżej. Jeśli jednak podejmie się decyzję o podjęciu takiej profesji, praca dla pielęgniarek jest niemal wszędzie, a starzejące się społeczeństwo oraz uwarunkowania społeczno-polityczne sprawiają, że w najbliższych latach z pewnością nie zabraknie pracy dla pielęgniarek. Mogą one szukać zatrudnienia zarówno w szpitalach, jak i placówkach opiekuńczych oraz w domach seniorów. Wciąż niewiele osób związanych z pielęgniarstwem decyduje się na założenie własnej firmy i świadczenie usług klientom indywidualnym, jednak to również jest jedna z możliwości, jaką daje ukończenie studiów czy odbycie kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Choć pielęgniarki wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, najczęściej nie są odpowiednio wynagradzane. Z tego względu, tylko w ostatnich latach, za granicę wyjechało przynajmniej kilka tysięcy pielęgniarek. Większość z nich bez problemu znalazła zatrudnienie w zagranicznych placówkach medycznych, gdzie zarabia znacznie więcej niż w Polsce. Szanse na zdobycie zatrudnienia za granicą mają jednak wyłącznie pielęgniarki posługujące się biegle językami obcymi. Poza pracą w szpitalach, mogą one również nawiązać współpracę z jedną z agencji pracy i znaleźć zatrudnienie np. w domach seniora bądź opiekować się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi prywatnie, w domach klientów.

Video

Praca w pielęgniarstwie wymaga odpowiedniego wykształcenia, aktualizowania wiedzy medycznej z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, a także wielu predyspozycji. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na taką profesję, nie powinien mieć trudności z znalezieniem zatrudnienia. Szpitale i inne placówki medyczne nieustannie publikują ogłoszenia o wolnych wakatach dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

Ile zarabia pielęgniarka?

Wiele uczennic zdających maturę, wiąże swoją przyszłość z zawodem medycznym. Nie wszystkie z nich chcą od razu zostać lekarzami. Sporą część maturzystek interesuje przede wszystkim zawód pielęgniarki. Praca pielęgniarki to poważany zawód w Polsce i za granicą, a dodatkowo osoby pracujące na takich stanowiskach mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w codziennym życiu, pomagając np. chorym dzieciom czy opiekując się starszymi rodzicami.

Jednak rozważając kształcenie się w tym kierunku, warto też pomyśleć przyszłościowo, czy wynagrodzenie otrzymywane na takim stanowisku będzie dla nas w ogóle satysfakcjonujące. Czy zawód pielęgniarki daje szanse na dobre zarobki? Według wielu - są one nieadekwatne do poziomu odpowiedzialności zawodowej.

Zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy
Wynagrodzenie pielęgniarek zależy w dużej mierze od miejsca zatrudnienia. Nie są to zwykle imponujące zarobki: według statystyk pielęgniarki i pielęgniarze otrzymują pensję w wysokości średnio 3000-3500 zł na rękę. Otrzymują różne dodatki i premie, jednak wobec obciążenia psychicznego i fizycznego w tym zawodzie stawki według wielu są stanowczo za niskie.

Na forach tematycznych w sieci prężnie działa wiele dyskusji na temat tego, ile zarabia pielęgniarka po studiach magisterskich w Polsce. Przyszli studenci są mocno zainteresowani pensjami, ponieważ kilkuletnie studia magisterskie dające uprawnienia do wykonywania tego zawodu są nie tylko długie, ale również ciężkie. Dodatkowo są to studia dzienne, co wyłącza studenta z możliwości podjęcia pracy na cały etat, przez cały okres studiów. Dla wielu młodych ludzi, którzy chcieliby się już samodzielnie utrzymywać, jest to bardzo duża wada.

Na początku warto podkreślić, że dla państwowych szpitali bezdyskusyjną formą zatrudnienia jest umowa o pracę z pielęgniarką. To bardzo dobra wiadomość dla absolwentów studiów wyższych, którzy w innych zawodach najczęściej na samym początku muszą godzić się na umowy śmieciowe.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać pielęgniarką?

Aby zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem, konieczne jest ukończenie studiów kierunkowych trwających sześć semestrów. Oprócz praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebne są kompetencji miękkich umożliwiające odpowiednią opiekę nad pacjentami, jak sumienność, dokładność, opanowanie, a zarazem wysoka empatia.

Ile zarabiają pielęgniarki?

Statystyki nie są spójne w kwestii średnich zarobków na stanowisku pielęgniarki. Podaje się zwykle widełki 3500-4000 netto, jednak według wielu przedstawicielek zawodu są to kwoty zawyżone. Pielęgniarka o podstawowych obowiązkach zarabia często poniżej 3500 zł (wliczając dodatki i premie).

Czy mężczyzna może zostać pielęgniarzem?

Jak najbardziej. Choć utarło się, że to kobiety są pielęgniarkami, bo zawód ten w przeszłości wykonywały tylko one, od lat zatrudnia się również mężczyzn, a zatem niezależnie od płci można ubiegać się o to stanowisko i kształcić w zawodzie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

10 komentarzy

beskid

beskid

Cieszę się, że artykuł wyjaśnia, że istnieje tylko jedna droga do wykonywania zawodu pielęgniarki - ukończenie studiów. Trochę mnie jednak przeraża ich trudność, ale mam nadzieję, że wartościowa praca i satysfakcja z niej będą wynagrodzeniem.
Jurek

Jurek

Rzeczywiście, pielęgniarz to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, dlatego oczekujemy od naszych pracowników solidności i zaangażowania. Dobrze, że artykuł podpowiada różne formy doskonalenia zawodowego, co może podnosić poziom naszych pielęgniarek.
Myśliciel

Myśliciel

Super, że artykuł podkreśla, że pielęgniarstwo to zawód z wielowiekową tradycją i dorobkiem. Myślę, że to może być zachęta dla wielu osób do podjęcia studiów pielęgniarskich, co z pewnością dałoby im dużo satysfakcji.
spotify

spotify

Jako pielęgniarka muszę powiedzieć, że artykuł jest bardzo precyzyjny i klarowny. Faktycznie, zakres obowiązków pielęgniarek jest bardzo szeroki, ale stanowi to wyzwanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Ważne, że autorka podkreśla wagę aktualizowania wiedzy i umiejętności i podpowiada formy doskonalenia zawodowego.
SpecPiel

SpecPiel

To straszne !!! Kto pisał to info ? W Polsce od lat nie ma "Służby zdrowia" !!! Proszę poznać Polskie prawo. Jest - " Ochrona zdrowia"!!!
Artur

Artur

Wczoraj złożyłem wniosek o pożyczkę online. właśnie dostałem powiadomienie z banku. Otrzymałem pożyczkę, skontaktuj się z JAMESON FINANCE INC., aby uzyskać szybką i niezawodną pożyczkę. ich adres e-mail to: lub whatsapp + 8618792501300 Artur
Cezary

Cezary

Niby teraz nie poleca się tego zawodu. Ciekawe, przecież od zawsze było negatywnie a zawsze szkoły przepełnione?
Student piel

Student piel

Artykuł tendencyjny,studia z pielęgniarstwa można już zrobić w trybie zaocznym, tylko praktyki i zajęcia na pracowni są w tygodniu, jak ktoś chce to i to pogodzi. Do lekarza, :Lekarzu jak tam twoje powołanie,trzyma się mocno ? Jak u Doktora Judyma ? Jeszcze raz: powołaniem rachunków nie zapłacę,misją kredytu nie spłacę a pasją jedzenia nie zakupię.Pielęgniarstwo:zawód medyczny ( obok medycyny, fizjoterapii, dietetyk,i itp.). Z tymi bzdetami o powołaniu to do klasztoru, żyjemy w gospodarce kapitalistycznej,wiec patrz. jak wyżej.
Metys

Metys

Jeżeli potem przychodzi co do czego to wiele pielęgniarek niezadowolonych z tego że muszą ludziom pomagać. Powołanie chyba dla nielicznych.
lekarz

lekarz

Aby być pielęgniarką szanowaną, to podobnie jak nauczyciel należy mieć powołanie do takich zawodów. Pielęgniarka musi mieć ukończone odpowiednie wykształcenie medyczne. W obecnych czasach kto jest pielęgniarką z zawodu, to pracę znajdzie w 100%. Zazwyczaj pracuje w szpitalach i jej praca do łatwych nie należy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.