!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Rozstanie z pracownicą w ciąży. Czy to jest możliwe?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

3 komentarze

Rozstanie z pracownicą w ciąży. Czy to jest możliwe?
Ustawodawca w szczególny sposób chroni niektóre grupy zatrudnionych. Jedną z nich są pracownice w ciąży. Mogą one liczyć na szereg dodatkowych uprawnień, nie mogą również zostać zwolnione. Od ostatniej reguły ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków.

Pracownica w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie tylko nie może wykonywać niektórych prac, lecz także korzysta z wyjątkowej ochrony. Ta polega m.in. na tym, że pracodawca nie może jej zwolnić, chyba że zachodzą określone przesłanki. Wśród tych wskazać należy na ciężkie przewinienie podwładnej czy upadłość lub likwidację zakładu pracy. W pierwszym przypadku mowa oczywiście o zwolnieniu dyscyplinarnym, do którego podmiot zatrudniający musi mieć solidne podstawy.

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca nie ma dowolności, gdy mowa o zwolnieniu dyscyplinarnym. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać zastosowane w następujących przypadkach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Warto przy tym zauważyć, że w takich sytuacjach pracodawca może – ale nie musi – zastosować zwolnienia dyscyplinarnego. Ustawodawca pozostawia mu zatem prawo wyboru. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku pracownic w ciąży, przed faktycznym rozstaniem się z podwładną, podmiot zatrudniający będzie musiał uzyskać zgodę reprezentującej pracownicę zakładowej organizacji związkowej.

Umowa ma znaczenie

W polskim prawie pracy wyróżnić można kilka rodzajów umów o pracę. Nie każda chroni pracownicę w ciąży w tym samym zakresie. Zasadniczo z największej ochrony zatrudniona kobieta korzysta wówczas, gdy podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony. Inaczej jednak, gdy zgodziła się na propozycję podmiotu zatrudniającego i podpisała umowę na czas określony lub na czas zastępstwa innej osoby. W pierwszym przypadku dojść może do przedłużenia umowy do chwili porodu. Będzie to możliwe jednak tylko wówczas, gdy umowa miałaby zostać rozwiązana w po upływie 3 miesiąca ciąży. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przedłużyć swojej podwładnej umowę o pracę.

Co z umową na czas zastępstwa? Wówczas pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy. Rozwiązana zostanie ona w momencie, gdy do pracy powróci nieobecny pracownik. W praktyce zatem ustawodawca nie przyznaje ciężarnej kobiecie tak szerokiej ochrony – umowa o pracę może zostać rozwiązana nawet tuż przed porodem.

Zmiana warunków zatrudnienia?

Wiele wątpliwości rodzi pytanie, czy pracodawca może zmienić ciężarnej pracownicy warunki zatrudnienia. Co do zasady taka modyfikacja nie jest możliwa, choć należy wskazać na wyjątek. Ten odnosi się do sytuacji, w której podwładna świadczy np. pracę nocami. Ponieważ przepisy prawa pracy są w tej materii jasne – pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w godzinach nocnych, zmiana warunków zatrudnienia będzie konieczna i pożądana. Wówczas pracownica będzie musiała zostać przeniesiona do pracy świadczonej w ciągu dnia, to zaś może wymagać zmiany poszczególnych punktów umowy.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie może przenieść pracownicy do innej pracy? Trzeba zauważyć, że ustawodawca zagwarantował rozwiązanie. Podmiot zatrudniający powinien zwolnić swoją podwładną od wykonywania obowiązków służbowych i jednocześnie zagwarantować jej wynagrodzenie. Jakie rozwiązanie może nie jest korzystne z punktu widzenia pracodawcy, lecz służy pracownicy. W innym przypadku dochodziłoby do naruszenia przepisów prawa pracy lub zatrudniona wykonywałaby pracę, która zagrażałaby jej zdrowiu.

To może Cię również zainteresować

Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Podziel się

3 komentarze

prac. w ciąży

prac. w ciąży

Nie jest tak łatwo zwolnić pracownicę w ciąży. Takie kobiety są pod "ochroną". Zdarza się, że obecnej pracy nie mogą wykonywać i wtedy najczęściej pracodawca zatrudnia ją do takiej pracy, w której ona może pracować.
Karolina

Karolina

Jest ochrona kobiet w ciąży, które pracują w zakładzie pracy. Nie jest ta łatwo ich zwolnić chyba, że naruszyła regulamin pracy w "okropny" sposób, jakieś przestępstwo popełniła...
Dalmacja

Dalmacja

Pracownik zwolniony z pracy otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie pełnej pracy w ciągu tak wielu godzin, jak jest to konieczne do jego wykonania. U pracownicy w ciąży to jest skomplikowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.