Co przysługuje pracownicy w ciąży?

Co przysługuje pracownicy w ciąży?
Każda pracownica, która jest w ciąży znajduje się pod szczególną ochroną. Nie może być ona zwolniona, zaś w przypadku choroby uzyskuje ona wyższe prawo do wynagrodzenia chorobowego niż pozostali pracownicy. O jakich jeszcze prawach mowa w przepisach?

Pracownice w ciąży nie muszą obawiać się o swoje stanowisko pracy. Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy ?Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?. Jednocześnie podmioty zatrudniające muszą pamiętać, że w tym okresie pracownica nie będzie mogła wykonywać wszystkich prac, w tym świadczyć pracy w godzinach nocnych czy też w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Jeszcze inny aspekt ochrony dotyczy sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, jak i świadczenia chorobowego.

Jak wyliczyć wynagrodzenie?

Z punktu widzenia kadrowca, jak i szefa, który samodzielnie dokonuje rozliczeń pracowników, istotna jest umiejętność właściwego obliczania wysokości wynagrodzenia osobom, które znajdują się pod specjalną ochroną. I tak, jeżeli pracownica w ciąży korzystała w danym miesiącu ze zwolnienia lekarskiego, to wysokość jej pensji zależeć będzie od rodzaju otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Pracownica świadcząca pracę w oparciu o stawkę godzinową uzyska wynagrodzenie za przepracowane godziny, zaś ta, która świadczy pracę na akord, za zebrany lub wyprodukowany towar. Jeszcze inaczej będzie w przypadku tych pracownic, które zatrudnione zostały ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem. W tym przypadku pracodawca musi odwołać się do § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia (?). Zgodnie z przywołanym przepisem, w celu obliczenia wynagrodzenia należnego pracownicy za przepracowaną część miesiąca (jeżeli za pozostałą część tego miesiąca otrzymała wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy), ?miesięczną stawkę dzieli się przez 30 dni i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc?.

Co z wynagrodzeniem chorobowym?

Każdy z pracowników za czas niezdolności do pracy ? zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy ? przysługuje wypłata w wysokości 80% wynagrodzenia lub też 100% wynagrodzenia. W pierwszym przypadku mowa o niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ? trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia ? trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Poza tymi przypadkami pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w 100%, gdy przyczyną jego nieobecności jest:

  • wypadek na drodze do lub z pracy albo choroba przypadająca w czasie pracy,
  • poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przywdzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zgodnie z powyższym, chorującej pracownicy będącej w ciąży przysługuje 100% wynagrodzenia. Jednocześnie pracodawca musi pamiętać, że gdy choroba lub powikłania po wypadku trwają dłużej niż odpowiednio 33 lub 14 dni, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który wypłacany jest na podstawie odrębnych przepisów.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Innym problemem, z którym może spotkać się pracodawca, jest obliczanie wynagrodzenia chorobowego, które należne jest pracownicy w ciąży. Przepisy jednak dokładnie wskazują, w jaki sposób należy dokonać wyliczenia. I tak, w każdym przypadku ? zgodnie z art. 92 § 2 Kodeksu pracy ? ?wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy?. Dodatkowo osoba dokonująca wyliczeń musi pamiętać, że wynagrodzenie pracownicy w ciąży:

  • nie ulega obniżeniu wówczas, gdy ograniczona zostaje podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
  • nie przysługuje wówczas, gdy pracownica nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Dodatkowo pracodawcy muszą pamiętać, że poza wyższymi świadczeniami, pracownice w ciąży podlegają też ochronie na samym stanowisku pracy. To powinno być dostosowane do ich możliwości i przede wszystkim odmiennego stanu.

Oceń ten wpis
Co przysługuje pracownicy w ciąży?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Ola
2020-01-30, 13:07
Witam jeśli zarabiałam od 3 do 5 tys miesięcznie bo pracowałam w akordzie a obecnie przebywam na l4 to jakie wynagrodzenie otrzymam?
Kamila
2019-12-11, 16:55
Pracownice w ciąży mają wielkie ulgi chyba każdy to przyzna. Czasami tylko dobrze wiedzieć jak najbardziej korzystnie wykorzystać to wszystko prywatnie.
panna w ciąży
2019-05-22, 13:17
Każda kobita w ciąży powinna znać swoje prawa, co jej przysługuje. Jeśli jest w ciąży nie musi jechać na żadną delegację, ponadto nie można jej zwolnić. Więcej informacji jest zawartych w tym artykule.
Aga
2019-05-08, 11:14
Zawsze są określone profity różnych sytuacji. To jest przecież oczywiste, że kobieta w ciąży musi mieć określone opcje dodatkowe i korzyści oraz pewną ochronę wynikającą z sytuacji.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.