Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Zrozum Zakaz Konkurencji i Karę Umowną w Pracy - Przewodnik

3 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 22 głosy

22 głosy

3 komentarze
Zrozum Zakaz Konkurencji i Karę Umowną w Pracy - Przewodnik
Poznaj szczegóły zakazu konkurencji i kary umownej w pracy. Przeczytaj o konsekwencjach naruszenia, rozważaniach dotyczących umowy, i zabezpiecz swoją karierę.

Nie w każdej branży i nie przy każdej umowie o pracę pracodawca rozważa możliwość zastosowania przepisu o zakazie konkurencji. W praktyce dotyczy to najczęściej tych pracowników, którzy mają dostęp do kluczowych dla funkcjonowania firmy na rynku informacji. Z tego też względu zakaz konkurencji czasowo może dotyczyć zarówno okresu świadczenia pracy u danego pracodawcy, jak i okresu po rozwiązaniu stosunku pracy. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca do tej kwestii podchodzi w liberalny sposób to zainteresowane strony mogą w dowolny sposób decydować o tym, w jaki sposób czasowo będzie kształtować się zakaz konkurencji. Formalnym wymaganiem jest jednak to, aby umowa o zakazie konkurencji została sporządzona w formie pisemnej w innym przypadku jest nieważna.

Kara umowna przy zakazie konkurencji

Kara umowna przy zakazie konkurencji stanowi kluczowy element umowy zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawcy często wprowadzają zakazy konkurencji, aby chronić swoje interesy biznesowe. Jeżeli pracownik naruszy te warunki, może to skutkować nałożeniem na niego kary umownej.

Klauzula zakazu konkurencji ma na celu uniemożliwienie pracownikowi podejmowania działalności, która mogłaby zagrażać interesom firmy. Działalność ta może obejmować pracę dla konkurencyjnej firmy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej na tym samym rynku, czy też udostępnianie wrażliwych informacji biznesowych. Kara umowna to sposób na zabezpieczenie się przed ewentualnymi naruszeniami tych warunków.

Czym jest działalność konkurencyjna?

W Kodeksie pracy na próżno szukać definicji pojęcia działalność konkurencyjna. Z tego też względu przyjmuje się, że pod takim sformułowaniem należy rozumieć rywalizację uczestników, która ma miejsce na rynku i która dotyczy przedstawiania potencjalnym klientom produktów wyróżniających się wśród innych ceną czy jakością. To samo dotyczy usług trzeba pamiętać, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może odnosić się również do nich.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Z punktu widzenia podmiotu zainteresowanego zastosowaniem umowy o zakazie konkurencji istotne jest to, że nie dotyczy ona wyłącznie sytuacji, w której pracownik rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Zakaz obejmuje również fakt wykonywania pracy (zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne) dla innych podmiotów, które działają w tej samej branży co dotychczasowy pracodawca. Tylko bowiem tak rozumiany zakaz konkurencji wyczerpuje w pełni swój sens.

Problem z odszkodowaniem

W sytuacji, gdy pracownik narusza zobowiązanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji rodzi się pytanie, w jaki sposób pracodawca może dochodzić należnego mu odszkodowania. Pytanie to jest zasadne, gdyż w Kodeksie pracy ustawodawca nie ustanowił przepisów, które rozstrzygałyby ten problem. Z tego też względu niezbędne wydaje się sięgnięcie po przepisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym mowa o wytycznych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej. Inną kwestią jest przy tym dochodzenie odszkodowania o konkretnej wysokości należy pamiętać, że nie może być ono zbyt wygórowane. W przeciwnym przypadku sąd może dokonać zmiany jego wysokości.

Który przepis zastosować?

W sytuacji, gdy np. były pracownik naruszy zobowiązania wynikające z zawartej umowy, musi się on liczyć z możliwością poniesienia odpowiedzialności. Warto zauważyć, że wobec niego zastosowanie będzie miał art. 471 Kodeksu cywilnego: dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z tego przepisu należy wywnioskować, że to w interesie byłego pracownika będzie wykazanie, że naruszenie przepisu nastąpiło wskutek okoliczności, na które nie miał on wpływu. W przeciwnym przypadku pracodawca będzie mógł dochodzić odszkodowania.

Zapisy w umowie

Dochodzenie odszkodowania przez pracodawcę nie zawsze jest zadaniem łatwym musi on wykazać związek między działaniem pracownika a poniesioną szkodą. Sporo zależy od tego, jakie zapisy znalazły się w dokumencie podpisanym przez strony. Z tego też względu pracodawcy, którzy zamierzają skorzystać z takiej umowy powinni zwrócić uwagę na zamieszczenie w niej zapisu, który będzie przewidywał konieczność zapłaty przez pracownika (lub byłego pracownika) kary umownej w sytuacji, gdy dojdzie do uchybienia powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. Jednocześnie istotne jest, aby wskazać wysokość takiej kary. Część ze specjalistów podkreśla przy tym, że pracodawca może zastrzec sobie w umowie, że będzie mógł dochodzić również odszkodowania przewyższającego wskazaną kwotę. To dodatkowe zabezpieczenie, które skutecznie powinno odstraszyć pracownika od podejmowania działań wbrew umowie o zakazie konkurencji. Jednocześnie taki zapis pozwala dochodzić pracodawcy pieniędzy i to bez względu na faktyczną wysokość szkody, jaką poniósł.

Zakaz Konkurencji Kara Umowna Konsekwencje Naruszenia Rozważania przed Podpisaniem
Zabezpiecza interesy firmy Kluczowy element umowy Poważne dla pracownika Ważne dla decyzji o podpisaniu

Zakaz konkurencji i kara umowna są ważnymi elementami umowy o pracę, które mogą mieć istotne konsekwencje dla Twojej kariery - zrozumieć je przed podpisaniem umowy.

Naruszenia zakazu konkurencji

Naruszenie zakazu konkurencji może mieć poważne konsekwencje. Pracodawca ma prawo do egzekwowania nałożonej kary umownej, jeżeli wykaże, że pracownik naruszył warunki zakazu konkurencji. Z reguły wymaga to udokumentowania naruszenia oraz wykazania, jak to naruszenie wpłynęło na działalność firmy.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, pracownik może zostać zobowiązany do zapłaty kary umownej. Wysokość kary jest często określona w umowie i może być zależna od wielu czynników, takich jak stopień naruszenia zakazu, jego wpływ na działalność firmy, czy wcześniejsze zachowanie pracownika.

Rozważania dotyczące zakazu konkurencji

Decydując się na podpisanie umowy zawierającej zakaz konkurencji, warto rozważyć kilka kwestii. Przede wszystkim, należy dokładnie zrozumieć, co oznaczają takie warunki. Zakaz konkurencji może wpływać na Twoje możliwości zawodowe po zakończeniu pracy dla danego pracodawcy, dlatego ważne jest, aby zrozumieć swoje zobowiązania i ewentualne konsekwencje naruszenia tych zasad.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na wysokość kary umownej. Czy jest ona adekwatna do potencjalnego naruszenia? Czy możesz sobie pozwolić na jej zapłatę? Te pytania są kluczowe przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z zakazem konkurencji. Zawsze warto skonsultować takie kwestie z prawnikiem lub doradcą zawodowym, aby mieć pewność, że dokonujesz właściwego wyboru.

To może Cię również zainteresować

Umowa lojalnościowa - tym może zaskoczyć pracodawca

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji to klauzula w umowie o pracę, która uniemożliwia pracownikowi podejmowanie działalności mogącej zagrażać interesom firmy.

Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji?

Naruszenie zakazu konkurencji może skutkować nałożeniem kary umownej na pracownika.

Czy kara umowna jest zawsze taka sama?

Wysokość kary umownej jest często określona w umowie i może zależeć od wielu czynników, takich jak stopień naruszenia zakazu.

Czy mogę negocjować warunki zakazu konkurencji?

Tak, zawsze warto skonsultować takie kwestie z prawnikiem lub doradcą zawodowym przed podpisaniem umowy.

Czy zakaz konkurencji obowiązuje po zakończeniu pracy?

Tak, zakaz konkurencji może wpływać na Twoje możliwości zawodowe po zakończeniu pracy dla danego pracodawcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

3 komentarze

Ada Wola

Ada Wola

Ciekawe jaka największa kara umowna była za takie coś w historii. W końcu mogą to być bardzo wielkie straty i nie tylko finansowe.
Daniel

Daniel

Jak to jest określone to jak najbardziej można sądownie domagać się zadośćuczynienia. W sumie w każdej firmie są pewne kwestie jakie nie wynosi się poza firmę. To klauzula bardzo ważna dla wszystkich.
Damian

Damian

Jeśli podpiszesz umowę na czas nieokreślony, sąd nie pozwoli ci twierdzić, że rzeczywiście miałeś sprzeczną dorozumianą umowę; pisemna umowa będzie ostatnim dokumentem na ten temat.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka