!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Pracodawca tworzy żłobek

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

4 komentarze

Pracodawca tworzy żłobek
Od dnia 14 lipca 2014 roku pracodawcy, którzy są zainteresowani stworzeniem żłobka lub klubu dziecięcego przy zakładzie pracy, muszą mieć na uwadze nowe przepisy. Jakie są bieżące wymagania lokalowe? O czym należy pamiętać?

pracodawca ma możliwość stworzyć przy zakładzie pracy zarówno żłobek, jak i klub dziecięcy. Działalność jednego z wymienionych podmiotów może być finansowana z pieniędzy zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków socjalnych. Od dnia 14 lipca 2014 roku obowiązują jednak nowe przepisy, które dotyczą wyposażania pomieszczeń w stworzonym żłobku lub klubie dziecięcym. Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Zainteresowany pracodawca musi pamiętać nie tylko o wymaganiach lokalowych, ale również o szeregu akcesoriów, które powinny znaleźć się w takich pomieszczeniach.

Środki na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego

Z punktu widzenia rodziców posiadających małe dzieci otwarcie przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego może być traktowane jako doskonałe rozwiązanie, które zaspokoi ich potrzeby związane z zapewnieniem opieki nad potomstwem i jednocześnie pozwoli im spełniać się zawodowo. Pracodawca, który zdecyduje się na taki krok powinien pamiętać, że środki na otwarcie tego typu lokalu może pozyskać na różne sposoby. Źródłem finansowania mogą być zarówno pieniądze obrotowe podmiotu zatrudniającego, jak i te, które zostały zebrane w ramach działającego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W drugim przypadku umożliwia to art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym zapisem pracodawca może prowadzić działalność socjalną, do której zalicza się różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Pracodawca, w ramach funduszu zgromadzone środki może też przeznaczać na pomoc materialną ? rzeczową lub finansową, a także zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.

Jak wyglądają wymagania lokalowe?

Podstawowa kwestia to wymagania lokalowe. W nowych przepisach została uregulowana zarówno kwestia temperatury, jaka ma panować w pomieszczeniach, jak również wielkości powierzchni, jaka powinna przypadać na każde dziecko. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnić temperaturę co najmniej 20°C, zaś wymagana powierzchnia pomieszczenia, w którym przebywać będą dzieci (od 3 do 5) to 16m2. Jeżeli dzieci przebywających w żłobku będzie więcej niż 5, to podmiot zatrudniający musi zagwarantować pomieszczenie o większej powierzchni. W tym wypadku ważna jest ilość godzin, jakie dziecko spędza w placówce. Gdy czas pobytu:

  • jest dłuższy niż 5 godzin ? to powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5m2,
  • nie przekracza 5 godzin ? powierzchnia, która przypada na każde kolejne dziecko musi wynosić minimum 2m2.

Dodatkowe wytyczne związane są z wysokością pomieszczeń ? nie może być ona mniejsza niż 2,5 m. Lokal, w którym będą przebywać dzieci musi być też odpowiednio wentylowany lub wyposażony w określoną liczbę okien (zgodnie z wytycznymi przynajmniej 50% okien powinno posiadać możliwość otwarcia).

Wyposażenie lokalu

Przywołane powyżej rozporządzenie dokładnie określa, jak powinien wyglądać dostęp do węzła sanitarnego i przewiduje konieczność wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie urządzenia, które pozwolą na przechowywanie pokarmów, jeżeli dziecko takie będzie spożywało. Dodatkowe wytyczne związane są z ewentualnym zapewnieniem przebywającym w lokalu dzieciom dostępu do terenu otwartego. Powinien być on wyposażony w urządzenia do zabaw i odpowiednio zabezpieczony przed osobami postronnymi. Warto jednak pamiętać, że przepisy te dotyczą wyłącznie tych placówek, które otwarte zostały po 14 lipca 2014 roku ? w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych otwartych wcześniej stosuje się dotychczasowe przepisy.

To może Cię również zainteresować

Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Podziel się

4 komentarze

Dominika

Dominika

Społeczności, gdzie pracuje wiele ludzi z tego samego regionu mają przedszkola, restauracje, małe centra i żłobki. To jest sytuacja bardzo dla nich korzystna.
Zielu

Zielu

W wielu większych firmach o czymś takim słyszałem. Z pewnością dobre rozwiązanie w jakichś miejscach strefy ekonomicznej, miejscach gdzie całymi rodzinami ludzie przenoszą swoje życie.
ciężąrna

ciężąrna

Pracodawca tworzy żłobek. Fajny artykuł. Żłobków nadal jest za mało.
Peterkowa

Peterkowa

Sporo jest korporacji, gdzie takie coś ma miejsce łącznie z przedszkolem. Wtedy ludzie mają dodatkowo zapewnione w pakiecie takie dodatki, które bardzo doceniają.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.