Pracownik - prawa i obowiązki

O czym trzeba pamiętać projektując żłobek?

11 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

4 komentarze
O czym trzeba pamiętać projektując żłobek?
Wymogi sanitarne dotyczące żłobków są ściśle określone. O czym trzeba KONIECZNIE pamiętać projektując wnętrze żłobka?

Wstęp

kontekście zakładania placówki opieki nad dziećmi, czy to żłobka czy klubu dla dzieci, niezwykle istotne jest przestrzeganie konkretnych regulacji i standardów. Stworzenie bezpiecznego, troskliwego i stymulującego środowiska dla małych dzieci wymaga dokładnej uwagi wobec różnych aspektów projektu i funkcjonowania placówki. W niniejszym artykule omówimy kluczowe wymagania, które placówka opieki musi spełnić, przyglądając się zarówno aspektom prawno-organizacyjnym, jak i praktycznym. Przyszli właściciele i operatorzy żłobków, rodzice oraz wszyscy zainteresowani usługami opieki nad dziećmi znajdą tu cenne informacje.

Środki na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego

Z punktu widzenia rodziców posiadających małe dzieci otwarcie przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego może być traktowane jako doskonałe rozwiązanie, które zaspokoi ich potrzeby związane z zapewnieniem opieki nad potomstwem i jednocześnie pozwoli im spełniać się zawodowo. Pracodawca, który zdecyduje się na taki krok powinien pamiętać, że środki na otwarcie tego typu lokalu może pozyskać na różne sposoby. Źródłem finansowania mogą być zarówno pieniądze obrotowe podmiotu zatrudniającego, jak i te, które zostały zebrane w ramach działającego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W drugim przypadku umożliwia to art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym zapisem pracodawca może prowadzić działalność socjalną, do której zalicza się różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Pracodawca, w ramach funduszu zgromadzone środki może też przeznaczać na pomoc materialną rzeczową lub finansową, a także zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.

Szukasz pracy?

Spawacz TIG!!! BERLIN

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Operator wózka widłowego

Atus Group sp. z o.o. Sp. k.

  • Sadkowa Góra
Dodana
Dodana

Jak wyglądają wymagania lokalowe?

Podstawowa kwestia to wymagania lokalowe. W nowych przepisach została uregulowana zarówno kwestia temperatury, jaka ma panować w pomieszczeniach, jak również wielkości powierzchni, jaka powinna przypadać na każde dziecko. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnić temperaturę co najmniej 20°C, zaś wymagana powierzchnia pomieszczenia, w którym przebywać będą dzieci (od 3 do 5) to 16m2. Jeżeli dzieci przebywających w żłobku będzie więcej niż 5, to podmiot zatrudniający musi zagwarantować pomieszczenie o większej powierzchni. W tym wypadku ważna jest ilość godzin, jakie dziecko spędza w placówce. Kolejne wymagania co do lokalu:

-powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

-powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

-wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

-jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

  • podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
  • ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

-lokal, w którym będą przebywać dzieci musi być też odpowiednio wentylowany lub wyposażony w określoną liczbę okien (zgodnie z wytycznymi przynajmniej 50% okien powinno posiadać możliwość otwarcia).

Wyposażenie lokalu

Wymogi dotyczące wyposażenia stanowią fundament każdego żłobka, kształtując środowisko, w którym dzieci spędzają ważne chwile swojego wczesnego rozwoju. Zapewnienie przestrzeni spełniającej określone standardy jest nie tylko kwestią zgodności z regulacjami, ale przede wszystkim gwarancją komfortu, bezpieczeństwa i optymalnego rozwoju najmłodszych podopiecznych. Oto najważniejsze z nich:

-pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

-w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

-jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;

-jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

-jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

-jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;

-meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

-wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

-zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

-jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;

-w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

-apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Teren wokół żłobka

Teren wokół placówki żłobkowej stanowi nie tylko miejsce do zabawy i aktywności na świeżym powietrzu, ale także podlega istotnym aspektom prawnym i bezpieczeństwu dzieci. Projektowanie i utrzymanie tego obszaru wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów regulacji prawnych oraz stworzenia strefy, która sprzyja zarówno rozwijającym się umiejętnościom maluchów, jak i spokoju rodziców. W tym akapicie spojrzymy na kwestie związane z terenem wokół żłobka. O czym trzeba pamiętać:

-ogrodzenie - powinno być nieuszkodzone;

-place rekreacyjne - zabezpieczone studzienki kanalizacyjne, brak niebezpiecznych przedmiotów i urządzeń;

-urządzenia służące dzieciom do zabawy - huśtawki, karuzele, ślizgawki itd. powinny być sprawne, a nawierzchnia wokół nich równa;

-piaskownice - powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt;

-sprzęt sportowy, zabawki - powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty.

-W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny (w zależności od rodzaju wykrytych nieprawidłowości) może nakazać w drodze decyzji:

-usunięcie w ustalonym terminie wykrytych uchybień;

-zamknięcie przedszkola lub jego części – jeżeli wykazane naruszenie spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Podsumowanie

Wymogi sanitarne, przepisy lokalowe, a także kwestie projektowania wnętrza i terenu wokół żłobka stanowią nieodłączny fundament dla każdego rodzaju placówki opieki. Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni, dostosowanie jej do potrzeb rozwojowych dzieci oraz spełnienie wymogów zdrowotnych i bezpieczeństwa to elementy, które nie tylko spełniają normy prawne, ale także budują zaufanie rodziców oraz tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju maluchów. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/lobek-i-klub-dzieciecy

To może Cię również zainteresować

Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są kluczowe wymogi sanitarno-higieniczne dla żłobka?

Wymogi te obejmują utrzymanie czystości, zapewnienie bezpiecznej wody i jedzenia oraz odpowiednie metody dezynfekcji pomieszczeń.

Czy istnieją standardy dotyczące projektowania wnętrza żłobka?

Tak, wymagane są odpowiednie oświetlenie, wentylacja, strefy do nauki i zabawy, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Jakie są korzyści z zapewnienia wykształconego personelu?

Edukowana kadra to profesjonalna opieka, dostosowanie do potrzeb rozwojowych dzieci oraz lepsze wsparcie w ich naukowym i emocjonalnym rozwoju.

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące otoczenia placówki żłobkowej?

Tak, teren wokół żłobka musi być zaprojektowany zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i stymulacji rozwoju dzieci.

Jakie są kluczowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na terenie żłobka?

Otoczenie placówki musi być bezpieczne, obejmując awaryjne wyjścia, elementy zabezpieczające oraz stały nadzór personelu.

4 komentarze

Dominika

Dominika

Społeczności, gdzie pracuje wiele ludzi z tego samego regionu mają przedszkola, restauracje, małe centra i żłobki. To jest sytuacja bardzo dla nich korzystna.
Zielu

Zielu

W wielu większych firmach o czymś takim słyszałem. Z pewnością dobre rozwiązanie w jakichś miejscach strefy ekonomicznej, miejscach gdzie całymi rodzinami ludzie przenoszą swoje życie.
ciężąrna

ciężąrna

Pracodawca tworzy żłobek. Fajny artykuł. Żłobków nadal jest za mało.
Peterkowa

Peterkowa

Sporo jest korporacji, gdzie takie coś ma miejsce łącznie z przedszkolem. Wtedy ludzie mają dodatkowo zapewnione w pakiecie takie dodatki, które bardzo doceniają.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka