Telepraca się opłaca?

Telepraca się opłaca?
Choć w przepisach uregulowana została już pewien czas temu, to wciąż niewiele pracodawców z niej korzysta. Tymczasem telepraca ? gdyż o niej mowa ? może być korzystnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Co się z nią wiąże? O czym warto wiedzieć?

Współcześnie telepraca tylko przez wąską grupę osób postrzegana jest jako forma zatrudnienia, która umożliwia pogodzenie życia prywatnego z zawodowym. Warto jednak wiedzieć, że między innymi ten problem miał na uwadze ustawodawca, który stworzył zarówno warunki instytucjonalne, jak i prawne, które umożliwiają współcześnie świadczenie pracy właśnie w formie telepracy. Ponadto, takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić pracownikom całkiem spore pieniądze ? jest to możliwe, gdyż nie muszą oni utrzymywać powierzchni biurowej. I choć telepraca jest skierowana do stosunkowo szerokiej grupy pracowników (dziennikarze, architekci, administratorzy sieci, ankieterzy), to wciąż niewiele osób w takiej formie jest zatrudniona.

Uregulowanie telepracy

Telepraca została wprowadzona do Kodeksu pracy w 2007 roku. Warto wiedzieć, że stało się to w związku z postanowieniem Europejskiego ramowego porozumienia w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 roku. Na mocy tego dokumentu należy stwierdzić, że telepraca ma dowolny charakter. Oznacza to, że może zostać wprowadzona zarówno przez zainteresowanego pracownika, jak i pracodawcę. Taka propozycja nie jest jednak jednoznaczna z koniecznością jej przyjęcia ? każda z zainteresowanych stron może ją odrzucić. Gdy jednak strony dojdą do porozumienia w tym zakresie to istotne jest, aby telepracownik uzyskał od pracodawcy pisemną informację o pracy, jaką powinien wykonywać.

Wprowadzenie telepracy nie oznacza też, że pracownik jest pracownikiem ?gorszej kategorii?. W takiej sytuacji nie zmienia się jego status zatrudnienia, zaś ewentualna odmowa świadczenia takiej pracy nie może być podstawą do ewentualnego rozwiązania pracy. Pracodawca ma przy tym możliwość monitorowania pracy i postępów pracownika zgodnie z przepisami.

Definicja w Kodeksie pracy

W Kodeksie pracy znaleźć można definicję telepracy. Wskazuje ona przede wszystkim na cechy, które wyróżniają ten sposób wykonywania pracy od jej świadczenia w ramach klasycznego stosunku pracy. Można powiedzieć, że telepraca charakteryzuje się przede wszystkim regularnym wykonywaniem pracy przez pracownika poza zakładem pracy. Osoba zatrudniona, aby porozumieć się z pracodawcą lub wykonać powierzone jej obowiązki, korzysta ze środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że w stosunku do tradycyjnych form zatrudnienia wyróżnia się na tym, że:

  • praca wykonywana jest przez pracownika regularnie poza zakładem pracy,
  • wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej,
  • wyniki pracy zatrudniony pracownik przekazuje również za pomocą środków elektronicznych.

W pozostałych elementach nie wyróżnia się ona od klasycznego stosunku pracy. Za swoją pracę zatrudniony powinien otrzymać płacę, przysługują mu również wszelkie świadczenia pracownicze.

To Cię powinno też zainteresować: Praca zdalna - wady i zalety

Szczególne obowiązki stron

Ponieważ telepraca jest szczególną formą pracy, pojawiają się tu odrębne, dodatkowe obowiązki stron. O czym mowa? Takie zostały uregulowane w art. 6711 Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi pracodawca ma między innymi obowiązek dostarczenia pracownikowi wszelkiego sprzętu, który będzie mu niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy, jak również sprzęt ten ubezpieczyć i pokryć ewentualne koszty, które wiążą się bezpośredniego z jego instalacją, serwisem czy konserwacją. W przypadku, gdy jest to konieczne, na pracodawcy będzie ciążyć finansowe pokrycie ewentualnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. W odniesieniu do pracownika sytuacja ta dotyczy przede wszystkim faktu, że musi on udostępnić swoje miejsce pracy, które najczęściej znajduje się w jego mieszkaniu, do wglądu swojego przełożonego. Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa pracy umożliwiają podmiotowi zatrudniającemu przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie, czy pracownik wywiązuje się z powierzonych mu zadań służbowych.

Oceń ten wpis
Telepraca się opłaca?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Fronda
2019-12-12, 16:00
Jak każda praca będą zwolennicy że się opłaca oraz inni co zupełnie się z tym nie zgodzą. Trzeba porównywać to z innymi zawodami.
Frannio
2019-05-19, 16:15
Telepraca jest to praca, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy. Artykuł przydatny. Dużo w tej pracy nie zarobi się.
Zablokowano
2014-09-25, 21:21
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.