Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?
Niemal każdy początkujący przedsiębiorca dochodzi do punktu granicznego. Wówczas zaczyna brakować mu czasu na negocjowanie warunków kolejnych zleceń, zaś rozwój zaczyna stać pod znakiem zapytania. Wtedy też pora na ewentualne rozważenie decyzji o współpracowniku. O jakiej formie umowy rozmawiać? Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Warto zauważyć, że przedsiębiorca może poszukiwać kogoś, kto będzie pracował przez 8 godzin w biurze, prowadząc korespondencję i rozmawiając z kontrahentami lub też osoby, która będzie wykonywać konkretne, sporadyczne zlecenia. Druga wersja jest idealna dla właścicieli niewielkich firm, którzy potrzebują po prostu doraźnej pomocy w prowadzeniu swojego biznesu. I właśnie oni ? w pierwszej kolejności ? powinni rozważyć możliwość zatrudnienia wybranego przez siebie kandydata w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Dzięki temu zaoszczędzą również na kosztach, jakie będą musieli ponieść.

Zalety umów cywilnoprawnych

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie należą do umów cywilnoprawnych. Są one uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym, zaś wszelkie spory pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą są rozstrzygane na drodze procesu cywilnego. Ogromną zaletą tych właśnie umów jest fakt, iż przedsiębiorca jest zwolniony z szeregu obowiązków, które musiałby wypełnić nawiązując umowę o pracę. Decydując się na podpisanie umowy zlecenie lub też umowy o dzieło, nie musi martwić się o następujące kwestie:

Warto zauważyć, że zwłaszcza ostatni punkt może być bardzo korzystny dla początkującego pracownika. Nie mając doświadczenia w rekrutowaniu, może on nie wiedzieć, na co zwracać uwagę. W takim przypadku ? zakładając, że zatrudnia na umowę o pracę ? musi liczyć się z koniecznością okresu wypowiedzenia. Inaczej jest w przypadku umowy zlecenie lub umowy o pracę ? wówczas nie musi martwić się tą kwestią, gdyż umowę może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym. Warto również zauważyć, że umowy cywilnoprawne umożliwiają dochodzenie odszkodowania od zleceniobiorcy ? dla przykładu ? za utracone korzyści. W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, może on dochodzić jedynie odpowiedzialności za szkodę do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa o dzieło - co powinieneś o niej wiedzieć?

Zlecenie czy dzieło?

Zawarcie umowy cywilnoprawnej, która ? jak widać z powyższego ? ma swoje zalety, jest możliwe wówczas, gdy wykonywane przez pracownika obowiązki nie będą miały znamion stosunku pracy. Warto jednak zauważyć, że wybór może nie być prosty. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji najważniejsze jest zwrócenie szczególnej uwagi na przedmiot umowy. W przypadku umowy o dzieło przedmiotem jest konkretny, ostateczny rezultat, który dostarczony zostanie przez zleceniobiorcę. Warto zauważyć, że tak pojmowana umowa dotyczy jedynie określonego efektu. Ten powinien być przewidywalny już w momencie rozmów o nim. Inaczej zaś będzie w przypadku umowy zlecenie. W takim przypadku, gdy konkretny efekt trudno ustalić lub też nie będzie to konieczne, adekwatną formą umowy cywilnoprawnej będzie właśnie umowa zlecenie. Zastanawiając się na formą umowy, warto również zauważyć, że znacząca różnica będzie również w kwestii składek ZUS. W takiej sytuacji jest zobowiązany do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I tutaj jest kilka wyjątków:

  • studenci ? zleceniodawca nie opłaca żadnych składek,
  • absolwenci do 30-go roku życia zatrudnieni na umowę o praktyki ? zleceniodawca również nie ma obowiązku opłacania składek,
  • osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub świadczące pracę w oparciu o inną umowę zlecenie ? w takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku umowy o dzieło nie trzeba odprowadzać żadnych składek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa podpisana zostaje z pracownikiem, który jednocześnie ? w danej firmie ? świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę.

Aby nie popełnić wykroczenia...

Jak widać z powyższego, decyzja o wyborze odpowiedniej firmy zatrudnienia, powinna być dokładnie przemyślana przez przedsiębiorcę. Z drugiej strony, warto pamiętać, że ? niezależnie od tego, na jaką umowę zdecyduje się on ? ma również szereg obowiązków. W takim przypadku mowa zwłaszcza o konieczności zapewnienia zleceniobiorcy odpowiednich warunków pracy, czyli takich, które będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP. Dodatkowo ? wówczas, gdy praca będzie wykonywana przez zleceniobiorcę w szkodliwych warunkach, przedsiębiorca powinien skierować go na właściwe badania lekarskie. Warto jednak zauważyć, że taka sytuacja zdarza się w praktyce stosunkowo rzadko. Początkujący właściciel firmy powinien również zadbać o to, aby nie popełnić wykroczenia. Niestety, w przypadku umowy zlecenie czyha na przedsiębiorców pułapka. W przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał swoją pracę:

  • zgodnie z poleceniami,
  • w stałym miejscu i w ściśle określonych godzinach,
  • bez możliwości skorzystania z zastępstwa,
  • za wynagrodzeniem

może popełnić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takim wypadku zatrudniona przez niego osoba ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i walczyć o uznanie danej umowy za umowę o pracę. W takim przypadku pracodawca będzie musiał liczyć się z szeregiem i innych konsekwencji, w tym również finansowych.

Oceń ten wpis
Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Edyta
2019-12-17, 12:19
Jak zna się różnicę to widać co jest bardziej atrakcyjne. Często człowiek jest ubezpieczony więc drugi raz nie musi być w umowie c-p.
Jan Kos
2019-12-05, 13:44
Jak widać różnie się to jednak czy lepsza jest umowa zlecenie? Zależy chyba w jakiej sytuacji a działań w pracy jest wiele i różnie można na to patrzeć.
Kędrek
2019-05-29, 18:44
Umowa zlecenie jest lepsza od umowy o dzieło
Tankier
2019-05-07, 16:13
Najlepsza jest o pracę no ale czasami nie ma wyboru i trzeba wybrać taką formę. Ja bym jeszcze może i kombinował z łączeniem jej z samozatrudnieniem itp. by zyskać coś.
Okram
2019-03-30, 17:50
Każdy woli umowę o pracę, tylko czasami komuś zależy by otrzymać więcej pieniędzy to może go satysfakcjonować inna forma. Oczywiście wiadomo, że emerytura nie wzrośnie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.