Istota umowy o dzieło

Istota umowy o dzieło
Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych i została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Często określana jest ona również jako umowa rezultatu. Co warto o niej wiedzieć?

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty za nie (uiszczenia wynagrodzenia ustalonego wcześniej). O umowie o dzieło wypowiadał się przy tym wiele razy Sąd Najwyższy w uzasadnieniach do wyroków. Warto bowiem wskazać, że taka forma zatrudnienia ? choć jest dość popularna ? budzi wiele wątpliwości.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Za wykonanie dzieła osobie wykonującej należy się wynagrodzenie. Jego wysokość zainteresowane strony mogą określić przez wskazanie podstawy do jego ustalenia, wówczas też nie jest konieczne podawanie konkretnej kwoty. Inaczej jest w sytuacji, gdy strony nie uzgodniły tej kwestii. Rozstrzygnięcia zawarte w Kodeksie cywilnym są tu bardzo wyraźne. Otóż, jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani też nie wskazały podstaw do jego ustalenia, to ?poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju? (art. 628 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli i w ten sposób nie można określić wysokości wynagrodzenia, jakie przysługuje osobie wykonującej dzieło, to strona zamawiająca powinna wypłacić wynagrodzenie, które będzie odpowiadało uzasadnionemu nakładowi pracy oraz wszystkim innym nakładom pracy osoby, która zlecenie przyjęła.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Inną możliwością ustalenia wynagrodzenia, jakie przysługuje stronie wykonującej dzieło, jest tzw. wynagrodzenie kosztorysowe. W tym przypadku zainteresowane podmioty powinny określić wynagrodzenie na podstawie szczegółowego zestawienia planowanych prac i przewidzianych kosztów. Zastosowanie takiej metody wyliczania wynagrodzenia jest przy tym korzystne dla każdej ze stron. Gdyby bowiem w trakcie wykonywania dzieła ?zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać zmiany umówionego wynagrodzenia?. Wyjątkiem są przy tym wyłącznie należności, które zostały już uiszczone tytułem zakupu materiałów czy opłacenia kosztów robocizny.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa o dzieło - co powinieneś o niej wiedzieć?

Gdy dzieło jest wadliwe

Co zrobić w sytuacji, gdy dzieło zostało wykonane w sposób sprzeczny z zawartą umową lub w sposób wadliwy? W takiej sytuacji osoba zamawiająca ma prawo do wezwania wykonawcy do zmiany sposobu wykonania. Jednocześnie powinna ona wyznaczyć termin, w którym zmiany powinny zostać dokonane. W sytuacji, gdy strona wykonująca nie dotrzyma terminu, możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy bez konieczności ponoszenia konsekwencji. Warto przy tym wskazać, że inna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy osoba zamawiająca sama dostarczyła materiał niezbędny do wykonania dzieła ? w takiej sytuacji może ona żądać również jego wydania.

Odebranie działa

Istotnym elementem zawartej umowy o dzieło jest odebranie dzieła. Zamawiający jest bowiem zobowiązany do jego odbioru, wówczas też powinien uiścić wynagrodzenie. Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy dzieło ma być oddawane w częściach. Wówczas strony mogą sporządzić szczegółowy plan z terminami oddania fragmentów dzieła, zaś wynagrodzenie może być tak obliczone, aby jego wypłata następowała za każdą część z osobna. Wtedy też wynagrodzenie należy się wykonującemu z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Dopóki zaś dzieło nie zostanie ukończone, zamawiający zawsze może odstąpić od umowy, ale jest wówczas zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.

Oceń ten wpis
Istota umowy o dzieło
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Dominik
2019-12-17, 11:27
Umowa o dzieło chyba najłatwiejsza jest do zrozumienia. W sumie ludzie różnie twierdzą co jest lepsze czy taka czy zlecenie ale nie jest ona zła.
Kamil
2019-12-05, 12:27
To chyba bardzo prosta w zrozumieniu umowa. Wiele razy na takiej pracowałem. Tym niemniej dobrze jest odświeżyć sobie zasady obowiązujące. W ten sposób w papierach ma się porządek.
Biegun
2019-05-07, 15:42
Umowa o dzieło jak dla mnie dobra umowa jeśli człowiek sobie dorabia na przykład prawa autorskie, stworzenie stronki www, konkretnego projektu. Na dłuższą metę chyba odpada.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.