Własna firma

Czym jest aport i jak go wycenić?

31 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

4 komentarze
Czym jest aport i jak go wycenić?
Udziały lub akcje w spółkach kapitałowych można obejmować na dwa sposoby: w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wątpliwości wzbudza jednak zwłaszcza druga forma, ponieważ wkłady niepieniężne mogą przyjmować wiele postaci. Wyjaśniamy, czym jest aport, co może nim być i jak należy go wycenić.

Przeczytaj też: Spółka czy JDG – co się bardziej opłaca?

Aport – czyli niepieniężny wkład do spółki

Aport to inaczej niepieniężny wkład do spółki, który musi być realny i mieć określoną wartość majątkową. Aport do spółki może zostać wydzielony z majątku wspólnika lub pochodzić od osoby fizycznej. W zamian za przeniesienie własności przedmiotu aportu na spółkę wspólnik otrzymuje określoną liczbę udziałów lub akcji bądź wysokość udziałów w zyskach.

Co można wnieść aportem do spółki?

Wiemy już, co to jest aport – pozostaje więc odpowiedzieć na pytanie, co może nim być. Ogólnie rzecz ujmując, aportem mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości oraz prawa zbywalne. Jednak w zależności od rodzaju spółki, istnieją pewne różnice dotyczące tego, co może stanowić wkład niepieniężny. Precyzując, zachodzą pewne rozbieżności, co można wnieść aportem do spółki osobowej, w tym jawnej, komandytowej, partnerskiej czy komandytowo-akcyjnej, a co do spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Jednak wniesienie aportu do spółki zawsze ma na celu wyposażenie jej w składniki majątkowe, służące prowadzonej przez konkretny podmiot działalności gospodarczej.

To, czy dany składnik majątkowy może być wniesiony aportem do spółki, zależy od jego tak zwanej zdolności aportowej. Choć istnieje kilka definicji zdolności aportowej, przyjmuje się, że do jej podstawowych kryteriów zalicza się:

 • możliwość oznaczenia i wycenienia wkładu niepieniężnego oraz umieszczenia go w bilansie spółki,
 • zbywalność przedmiotu aportu wnoszonego przez wspólnika na rzecz spółki,
 • przydatność i faktyczną dostępność wkładu dla spółki,
 • możliwość ujęcia wkładu w masie upadłościowej lub likwidacyjnej.

Oznacza to, że wniesienie aportem do spółki może dotyczyć następujących składników majątkowych:

 • rzeczy ruchomych – aport rzeczowy mogą stanowić samochody czy maszyny produkcyjne,
 • praw własności nieruchomości, praw wieczystego użytkowania gruntów,
 • praw rzeczowych – udziałów we współwłasności, własności przedsiębiorstwa lub jego części,
 • praw obligacyjnych – udziałów w innej spółce, obligacji, wierzytelności wspólnika,
 • praw na dobrach materialnych – majątkowych praw autorskich, wzorów użytkowych czy przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, zdolność aportową mogą mieć także takie składniki majątkowe, jak weksel własny z poręczeniem wekslowym czy prawo najmu lokalu użytkowego przysługujące najemcy.

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca Klienta - praca sezonowa

PeoplePro

 • Władysławowo
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Video

Czego nie można wnieść aportem do spółki?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, aportem do spółki kapitałowej nie można wnieść praw niezbywalnych, na przykład prawa dożywocia czy służebności osobistej. Zapisy kodeksu precyzują również, że aportem w spółce kapitałowej nie może być świadczenie pracy lub usług. Tego typu ograniczeń nie stosuje się natomiast w odniesieniu do spółek osobowych.

Jak wycenić aport?

Dość częstym problemem, jaki pojawia się w przypadku chęci wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, jest wycena aportu. W małych firmach najczęściej to wspólnicy samodzielnie określają wartość poszczególnych składników majątkowych. Należy to jednak wykonać dokładnie i precyzyjnie, ponieważ zawyżenie wartości aportu może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla wspólników, jak i członków zarządu spółki.

Natomiast w większych przedsiębiorstwach oraz przy wkładach niepieniężnych o dużej wartości, wyceny aportu zazwyczaj dokonuje biegły rewident – w spółkach akcyjnych jest to obowiązkowe. W takim przypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami, które wynikają z wyceny aportu przez profesjonalistę.

Video

Wniesienie aportu do spółki – o czym należy wiedzieć?

Pierwszą kwestią, o jakiej należy pamiętać, jest fakt, że wniesienie aportu do spółki jest niemożliwe, jeżeli została ona założona elektronicznie, przy użyciu wzorca umowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego jest dokonywane w formie aktu notarialnego.

Drugim istotnym aspektem jest to, że aport do spółki należy wnieść przed jej rejestracją w KRS lub przed złożeniem informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na przykład do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

Trzecia kwestia to konieczność złożenia oświadczenia przez członków zarządu spółki. Podczas składania wniosku o rejestrację spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego, członkowie zarządu spółki mają obowiązek zaświadczyć, że wkład na pokrycie kapitału zakładowego lub określonych udziałów został wzniesiony.

Czwartym aspektem, o jakim trzeba pamiętać, jest to, że przy zakładaniu spółki w umowie spółki należy wyraźnie określić przedmiot aportu, jego dokładną wartość oraz wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny.

Udziały lub akcje w spółkach kapitałowych można objąć nie tylko w zamian za wkłady pieniężne. Jest to możliwe także po wniesieniu aportu – czyli wkładu niepieniężnego, który może przyjmować wiele form – od rzeczy ruchomych, przez prawa własności i rzeczowe, po prawa obligacyjne i autorskie.

Podsumowanie:
 • Aport to niepieniężny wkład do spółki, który musi być realny i mieć określoną wartość majątkową.
 • Aportem mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości oraz prawa zbywalne, jednak zależy to od rodzaju spółki.
 • Wniesienie aportu do spółki może dotyczyć różnych składników majątkowych, o ile spełniają one kryteria zdolności aportowej.
 • Wycena aportu jest istotna, a w większych przedsiębiorstwach dokonuje się ją zazwyczaj za pomocą biegłego rewidenta.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest aport?

Aport to niepieniężny wkład do spółki, w zamian za wniesienie którego wspólnik otrzymuje określoną liczbę udziałów lub akcji albo wysokość udziałów w zyskach. Aport do spółki musi być realny oraz mieć określoną wartość i może pochodzić z majątku wspólnika lub od osoby fizycznej.

Co może stanowić aport do spółki?

Aportem do spółki można wnieść rzeczy ruchome, nieruchomości oraz prawa zbywalne. Mogą to być na przykład samochody czy maszyny produkcyjne, prawa własności nieruchomości, udziały we współwłasności lub własności przedsiębiorstwa, udziały w innej spółce, obligacje czy majątkowe prawa autorskie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Wanda

Wanda

Bardzo ciekawe podejście do inwestowania w spółki. Nie tylko pieniądze, ale także różnego rodzaju składniki majątkowe mogą pomóc w rozwijaniu działalności. Trzeba jednak bardzo dokładnie przemyśleć swoje decyzje, żeby nie przepłacić.
Maksymilian Dorociński

Maksymilian Dorociński

Myślałem, że aport do spółki to tylko kwestia finansowa. Teraz wiem, że można wnosić do niej także składniki majątkowe, których wartość jest trudna do określenia. Może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
Czacha

Czacha

Bardzo przydatny artykuł dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują. Bardzo ważne, żeby dokładnie poznać te kwestie zanim podejmiemy decyzję o wniesieniu aportu do spółki.
Paweł

Paweł

Nie wiedziałem, że aport do spółki może dotyczyć tak wielu różnych składników majątkowych. To brzmi zachęcająco dla kogoś, kto szuka możliwości zainwestowania swojego majątku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.