Zawody i ich potencjał

IP Box jak skorzystać z 5% w PIT - prawa własności intelektualnej: patenty i prawa autorskie

12 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

1 komentarz
IP Box jak skorzystać z 5% w PIT - prawa własności intelektualnej: patenty i prawa autorskie
IP box to preferencyjna, obniżona stawka podatkowa w wysokości 5 procent, która została wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Tę niską stawką opodatkowane są dochody uzyskiwane z praw własności intelektualnej. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak skorzystać z 5% w PIT za pośrednictwem IP Box. Zapraszamy do lektury.

Ulga IP BOX — czym jest i kto na niej skorzysta?

Ulga IP box, obok ulgi B+R jest skierowana do osób prowadzących działalność innowacyjną. Ustawodawca wprowadzając tę preferencyjną stawkę miał na celu wsparcie tych przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek innowacyjne produkty i technologie, co przyczynia się do znacznego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W ramach IP Box opodatkowane są dochody z wybranych praw własności intelektualnej na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Z IP Box mogą korzystać podmioty, które uzyskują dochody z tytułu tak zwanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w skrócie IP. Najważniejszy warunek, który musi zostać spełniony, polega na tym, że IP musi być utworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez danego podatnika działalności badawczo rozwojowej (B+R). Warto jednak wiedzieć o tym, że definicja działalności B+R jest mocno rozbudowana, dlatego zarówno jednoosobowe, małe jak i średnie czy duże firmy mogą zaliczać się do tej kategorii.

To Cię powinno też zainteresować: Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Podatnicy korzystający z ulgi IP Box otrzymują prawo do rozliczania się ze swoich dochodów w formie 5% stawki podatku w stosunku do kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych IP. Podatek ulega znacznemu obniżeniu z 17%, 32% lub 19%. Dzięki zastosowaniu ulgi IP Box przedsiębiorca może zaoszczędzić w skali roku nawet kilka tysięcy złotych.

Jakie warunki należy spełnić żeby skorzystać z IP BOX?

Lista warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej IB Box, jest następująca:

 1. Podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Okazuje się, że pod pojęciem B+R polski ustawodawca rozumie nie tylko klasyczne badania prowadzone w laboratorium, ale również wszelkiego rodzaju działania, których celem jest tworzenie nowych bądź ulepszanie istniejących produktów i usług. Jednocześnie te produkty i usługi powinny wyróżniać się innowacyjnością. Wielu ekspertów podkreśla, że w istocie sporo firm w Polsce prowadzi działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, jednak nie nazywa tego w ten sposób.
 2. Stworzenie, rozwinięcie bądź ulepszenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Do tej kategorii zaliczają się wszelkiego rodzaju patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy programy komputerowe.
 3. Uzyskanie dochodu z kwalifikowanego IP. W stosownych przepisach polski ustawodawca dokładnie określił, jakie kategorie dochodów mogą być rozliczane w ramach ulgi IP Box. Zaliczają się do niej m.in. dochody ze sprzedaży licencji czy oprogramowania.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej na potrzeby ulgi IP Box. Podatnicy, którzy chcą korzystać z przysługującej im 5% ulgi IP Box, są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.
 5. Poniesienie kosztów kwalifikowanych wynikających z utworzenia, rozwinięcia lub udoskonalenia kwalifikowanego IP.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą korzystać przedsiębiorcy osiągający dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej bądź z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, lecz przez siebie opatentowanych. Ulga może być odliczana zarówno przy podatku PIT dla osób fizycznych jak i CIT dla osób prawnych.

To Cię powinno też zainteresować: 2 edycja konkursu Twój Zawód Przyszłości

IT - zawód przyszłości

Wielkość oraz forma prawna firmy prowadzonej przez programistę nie ma tutaj żadnego znaczenia. Z tej ulgi podatkowej mogą korzystać zarówno osoby fizyczne rozliczające się na deklaracji podatkowej PIT jak i osoby prawne rozliczające się na deklaracji CIT. Najważniejsze jest to, aby programista tworzył coś innowacyjnego, a następnie sprzedawał to swoim kontrahentom. Wtedy będzie mógł całkowicie legalnie korzystać z ulgi IP Box.

IP Box - katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania)
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla)
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową)
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku)
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Jakie dochody w ramach IP Box można opodatkować stawką 5%?

Jak wskazuje art. 24d ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, w ramach IP Box można opodatkować stawką 5% następujące dochody:

 • z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących
  kwalifikowanego IP,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP,
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Wysokość podatku w uldze IP BOX — jak obliczyć?

Wysokość należnego podatku w ramach ulgi oblicza się korzystając ze wskaźnika Nexus. Jak obliczyć wskaźnik Nexus? Wskaźnik Nexus to mnożnik, dzięki któremu określa się wysokość dochodu kwalifikowanego, czyli dochodu pochodzącego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegającego obniżonej stawce podatku IP Box.

To Cię powinno też zainteresować: Ile zarabia programista?

Zawód przyszłości

Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć?

Wzór na wskaźnik Nexus przedstawia się następująco:

(a + b) ? 1,3

? + ? + ? + ?

Litery we wzorze oznaczają:

 • a - prowadzona przez danego przedsiębiorcę działalność badawczo-rozwojowa związana z kwalifikowanym IP,
 • b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu niepowiązanego,
 • c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu powiązanego,
 • d - nabycie przez danego podatnika kwalifikowanego IP.

Wskaźnik Nexus może wynieść od 0 do 1. Oznacza to, że maksymalna wartość, do której firma może zastosować preferencyjną stawkę podatku, to kwota dochodu pochodzącego z omawianego prawa.

Podsumowanie:
 • Ulga IP Box umożliwia podmiotom uzyskującym dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) korzystanie z 5% stawki podatku.
 • Ulga ta dotyczy firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową i tworzących innowacyjne produkty lub usługi.
 • Może być stosowana zarówno przez osoby fizyczne rozliczające się na deklaracji podatkowej PIT, jak i osoby prawne rozliczające się na deklaracji CIT.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest ulga IP Box i komu przysługuje?

IP Box to preferencyjna stawka podatku 5% na dochody uzyskiwane ze sprzedaży produktów bądź usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Podstawowym celem wprowadzenia tej ulgi było zachęcenie polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ustawodawca podkreśla, że wprowadzenie IP Box w Polsce to ważny krok na drodze do gospodarki opartej na wiedzy.

2. Jakie warunki trzeba spełnić, by rozliczać się w ramach IP Box?

Aby rozliczać się na niskiej stawce IP Box, należy prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Polegać może ona np. na tworzeniu nowych bądź ulepszaniu istniejących produktów i usług. Jednocześnie te produkty i usługi powinny wyróżniać się innowacyjnością.

3. Które dochody można rozliczać jako IP Box?

W ramach IP Box można rozliczać dochody pochodzące z:•z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczącychkwalifikowanego IP,•ze sprzedaży kwalifikowanego IP,•z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,•z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

1 komentarz

Marina

Marina

Wykorzystanie wszystkich możliwości na rynku zawsze jest w cenie. W ten sposób można coś uzyskać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.