Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Jak zostać rzecznikiem patentowym?
Zacząć trzeba od tego, czym zajmuje się rzecznik patentowy. Odpowiedź można znaleźć w art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych – zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

 Rzecznik patentowy - zawód

W praktyce oznacza to, że rzecznicy patentowi pomagają np. w uzyskiwaniu praw do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do znaków towarowych czy nazw handlowych. Rzecznik patentowy jest również właściwy, gdy osoba, której przysługuje patent, padła ofiarą nieuczciwej konkurencji.

 

Kto może zostać rzecznikiem patentowy?

Zawód rzecznika patentowego to jeden z wielu, który znalazł się w ustawie deregulacyjnej, a dokładniej w III transzy. Nie oznacza to jednak, że czynności zarezerwowane dotychczas dla rzeczników patentowych może wykonywać każdy. Przeciwnie – z uwagi na konieczność posiadania wiedzy, od potencjalnych kandydatów wymaga się konkretnej wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, na listę rzeczników patentowych (taką prowadzi Urząd Patentowy) mogą zostać wpisane wyłącznie osoby, które:

  • posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
  • są nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
  • ukończyli magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
  • odbyli aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie,
  • złożyli egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną.
  • Wpis na listę rzeczników patentowych jest niezbędny do tego, by rzecznik mógł rozpocząć pracę.

 

 Rzecznik patentowy - predyspozycje

Nie każda osoba nadaje się na rzecznika patentowego. Czemu? Ukończenie prawa czy administracji wymaga szczegółowego zapoznania się z przepisami. Na bieżąco trzeba być z nimi przez cały okres studiów. Co więcej, w zawodzie przydaje się również analityczne myślenie, łączenie faktów i przepisów, które często znajdują się w różnych ustawach. Wszystko to sprawia, że nie każdy będzie w stanie ukończyć studia.

Rzecznik patentowy musi być też osobą komunikatywną. Na co dzień ma on do czynienia z klientami, którym trzeba doradzić czy objaśnić niezrozumiałe kwestie. Wszystko to sprawia, że w efekcie każda osoba zainteresowana wykonywaniem tej pracy powinna mieć świadomość odpowiedzialności na niej spoczywającej. Z drugiej strony rzecznicy nie muszą szukać zatrudnienia na portalach ogłoszeniowych – to najczęściej oni są poszukiwani przez kancelarie.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

 

Praca rzecznika patentowego - plusy i minusy

Jak każdy zawód, tak i zawód rzecznika patentowego ma swoje plusy i minusy. Do plusów na pewno należy zaliczyć ciekawą i pewną wyzwań pracę. Każda sprawa jest inna, wymaga pochylenia się nad nią i znalezienia idealnego rozwiązania. Większość rzeczników patentowych nie pracuje samodzielnie, ale w zespole wraz z innymi rzecznikami. Takie rozwiązanie pozwala im się rozwijać i być pewnym, że dokładnie przeanalizowali sprawę, z którą zgłosił się do nich klient.

Czytaj również: Urlop: płatny czy bezpłatny? Kiedy i o jaki wnioskować?

Jeżeli chodzi o minusy pracy, to trzeba pamiętać, że praca rzecznika patentowego łączy się z dużą odpowiedzialnością. Każdy rzecznik musi pamiętać o tym, by w swojej pracy kierować się przepisami. Ewentualne nadużycia mogą mieć poważne konsekwencje – przeciwko rzecznikowi może zostać wszczęte np. postępowanie dyscyplinarne.

 

Rzecznik patentowy - zarobki

Rzecznik patentowy może liczyć na zarobki przekraczające średnią krajową, dlatego tak wiele osób w ostatnich latach interesuje się pracą na tego typu stanowisku. Jak pokazują badania statystyczne, większość rzeczników patentowych otrzymuje pensję w okolicy 7 000 złotych brutto. Przy czym trzeba zauważyć, że nawet ¼ rzeczników patentowych w Polsce zarabia powyżej 10 000 złotych brutto.

 

Od czego zależy wysokość zarobków rzecznika patentowego?

Na wysokość pensji rzecznika patentowego wpływa wiele czynników. To przede wszystkim wielkość i kapitał firmy, w której pracują, wykształcenie, staż doświadczenia zawodowego oraz region pracy. Równie ważna jest jakość pracy i efektywność, ponieważ głównym zadaniem rzecznika patentowego jest reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym oraz weryfikowanie nowoczesnych projektów i analiza opisów wynalazków.

Rzecznik patentowy jest specjalistą wspierającym innowacje, którego dane zawiera tzw. lista rzeczników patentowych. Trzeba jednak wspomnieć, że liczba rzeczników w Polsce w brew pozorom nie rośnie z roku na rok, ale powoli się zmniejsza. Pomimo tego, że praca na takim stanowisku jest ciekawa, poważana społecznie, dobrze płatna i odpowiedzialna.

 

Co zrobić, aby móc pracować na takim stanowisku?

Ustawa o rzecznikach patentowych jasno pokazuje też kto może zostać takim specjalistą. Potrzebne jest tutaj skończenie odpowiednich studiów, najlepiej na kierunku prawnym lub technicznym oraz zdana aplikacja rzecznika patentowego. Dopiero z takimi dokumentami można ubiegać się o posadę. Osoby, które mają prawo wykonywać ten zawód są wpisane na specjalną listę rzeczników patentowych.

 

Jak wiele osób w Polsce wykonuje ten zawód?

Liczba rzeczników patentowych w Polsce nie przekracza 1000, a np. w Niemczech jest nawet cztery razy większa. W Polsce ilość kobiet wykonujących ten zawód jest zbliżona do ilości mężczyzn, a aż 30% z nich ma również uprawnienia rzecznika europejskiego

Oceń ten wpis
Jak zostać rzecznikiem patentowym?
Ocena: 3.4, liczba głosów: 19
Tematy, które interesują czytelników:  Pół etatu, Urlop, Oferta pracy

Zobacz inne porady

Opinie

Irek UI
2019-05-19, 09:36
Wkrótce pragnę wybrać zawód. Nie miałem pojęcia, że jest taki zawód rzecznik patentowy. Teraz wiem, kto nim może zostać, ile można zarobić w tym zawodzie itd...
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.