Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Jak zostać rzecznikiem patentowym?
Zacząć trzeba od tego, czym zajmuje się rzecznik patentowy. Odpowiedź można znaleźć w art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych – zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Rzecznik patentowy – zawód

Kim jest rzecznik patentowy? To inżynier lub prawnik, który świadczy różnym podmiotom pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z własnością przemysłową, czyli patentem. W praktyce oznacza to, że rzecznicy patentowi pomagają np. w uzyskiwaniu praw do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do znaków towarowych czy nazw handlowych. Rzecznik patentowy jest również zatrudniany wtedy, gdy osoba, której przysługuje patent, padła ofiarą nieuczciwej konkurencji.

Kto może zostać rzecznikiem patentowym?

Zawód rzecznika patentowego to jeden z wielu, który znalazł się w ustawie deregulacyjnej, a dokładniej w jej III transzy. Nie oznacza to jednak, że czynności zarezerwowane dotychczas dla rzeczników patentowych może wykonywać każdy. Przeciwnie – z uwagi na konieczność posiadania określonej wiedzy od potencjalnych kandydatów wymaga się kwalifikacji i umiejętności.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą na listę rzeczników patentowych (taką prowadzi Urząd Patentowy) mogą zostać wpisane wyłącznie osoby, które:

 • mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 • są nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
 • ukończyli magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
 • odbyli aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie,
 • złożyli egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną.
 • Wpis na listę rzeczników patentowych jest niezbędny do tego, by rzecznik mógł rozpocząć pracę.

Rzecznik patentowy predyspozycje

Nie każda osoba nadaje się na rzecznika patentowego. Dlaczego? Ukończenie prawa czy administracji wymaga szczegółowego zapoznania się z przepisami. Trzeba być z nimi na bieżąco przez cały okres studiów. Co więcej, aby zostać rzecznikiem prasowym, przydają się również określone cechy charakteru i umiejętności miękkie, jak analityczne myślenie, łączenie faktów i przepisów, które często znajdują się w różnych ustawach. Wszystko to sprawia, że nie każdy będzie w stanie ukończyć studia.

Kompetencje miękkie w zawodzie rzecznika prasowego

 • szybkie przyswajanie nowej wiedzy
 • dobra pamięć
 • logiczne myślenie
 • komunikatywność

Rzecznik patentowy musi być też osobą komunikatywną. Na co dzień ma on do czynienia z klientami, którym trzeba doradzić czy objaśnić niezrozumiałe kwestie. Wszystko to sprawia, że w efekcie każda osoba, którą interesuje zawód rzecznika patentowego, powinna mieć świadomość odpowiedzialności na niej spoczywającej. Z drugiej strony dobra wiadomość jest taka, że w zawodzie tym raczej nie narzeka się na bezrobocie, a rzecznicy nie muszą szukać zatrudnienia na portalach ogłoszeniowych – to najczęściej oni są poszukiwani przez kancelarie.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Ustawa o rzecznikach patentowych jasno pokazuje, kto może zostać takim specjalistą. Niezbędne jest w pierwszej kolejności spełnienie warunków wymienionych przez nas wyżej, m.in. niekaralności i obywatelstwa UE, a także zdobycie stosownych kwalifikacji.

Potrzebne jest tutaj skończenie odpowiednich studiów lub szkoły, najlepiej na kierunku prawnym lub technicznym oraz zdana aplikacja rzecznika patentowego. W tym celu konieczne jest zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, po którym uzyskujemy uprawnienia rzecznika patentowego. Dopiero z takimi dokumentami można ubiegać się o posadę. Osoby, które mają prawo wykonywać ten zawód, są wpisane na specjalną listę rzeczników patentowych.

/sc_video]

 

Praca rzecznika patentowego – plusy i minusy

Jak każdy zawód, tak i zawód rzecznika patentowego ma swoje plusy i minusy. Do plusów na pewno należy zaliczyć ciekawą i pewną wyzwań codzienność w pracy. Każda sprawa jest inna, wymaga pochylenia się nad nią i znalezienia idealnego rozwiązania, a często wyszukiwania informacji i uczenia się nowych rzeczy (np. o rozwiązaniach technologicznych dotyczących danego patentu). Większość rzeczników patentowych nie pracuje samodzielnie, ale zatrudnia się w kancelariach i działa w zespole wraz z innymi rzecznikami. Takie rozwiązanie pozwala im się rozwijać i być pewnym, że dokładnie przeanalizowali sprawę, z którą zgłosił się do nich klient.

Jeżeli chodzi o minusy pracy, to trzeba pamiętać, że praca rzecznika patentowego jest raczej dla osób ambitnych i pracowitych. Obejmuje dość szeroki zakres zadań, a ich wykonywanie często wymaga poszerzenia wiedzy, wgłębienia się w sprawy i zrozumienia działania danej technologii.

Obowiązki rzeczników patentowych

 • uzyskiwanie, zachowanie oraz dochodzenie praw własności przemysłowej, 
 • przeprowadzanie badań stanu prawnego własności przemysłowej
 • przygotowywanie zgłoszeń przemiotów własności do ochrony prawnej,
 • reprezentowanie i zastępowanie właścicieli w Urzędzie Patentowym i przed sądami powszechnymi
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie praw właśności.

Ponadto, praca w tej profesji łączy się z dużą odpowiedzialnością, gdyż jest to jeden z zawodów zaufania publicznego, więc obejmują go zasady etyki zawodowej. Każdy rzecznik musi pamiętać o tym, by w swojej pracy kierować się przepisami. Ewentualne nadużycia mogą mieć poważne konsekwencje – przeciwko rzecznikowi może zostać wszczęte np. postępowanie dyscyplinarne.

Rzecznik patentowy – zarobki

Rzecznik patentowy może liczyć na zarobki przekraczające średnią krajową, dlatego tak wiele osób w ostatnich latach interesuje się pracą na tego typu stanowisku. Jak pokazują badania statystyczne, większość rzeczników patentowych otrzymuje pensję w okolicy 7 000 złotych brutto. Przy czym trzeba zauważyć, że nawet ¼ rzeczników patentowych w Polsce zarabia powyżej 10 000 złotych brutto. Stawki te z roku na rok idą nieznacznie w górę, ze względu na dynamiczny rozwój technologii i zapotrzebowanie na rzetelnych specjalistów, wspierających podmioty w zakresie praw własności.

Warunki zatrudnienia rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy jest specjalistą wspierającym innowacje, którego dane zawiera tzw. lista rzeczników patentowych. Trzeba jednak wspomnieć, że liczba rzeczników w Polsce wbrew pozorom nie rośnie z roku na rok, ale powoli się zmniejsza. Pomimo tego, że praca na takim stanowisku jest ciekawa, poważana społecznie, dobrze płatna i odpowiedzialna, wymaga też sporo wysiłku i przygotowania, co być może zniechęca wielu młodych. Od kilku lat obserwuje się spadek osób pracujących w tej profesji.

Liczba rzeczników patentowych w Polsce lata 2016-2015

Źródło obrazka: Raport o zawodzie rzecznika patentowego: http://www.jwp-fundacja.pl/wp-content/uploads/2015/07/Raport-o-zawodzie-rzecznika-patentowego.pdf

Na wysokość pensji rzecznika patentowego wpływa wiele czynników. To przede wszystkim wielkość i kapitał firmy, w której pracują, wykształcenie, staż doświadczenia zawodowego oraz region pracy. To, ile zarabia rzecznik patentowy, w dużej mierze zależy też od jego jakości pracy i efektywności, ponieważ to właśnie on reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym oraz weryfikowanie nowoczesnych projektów i analiza opisów wynalazków.

Jak wiele osób w Polsce wykonuje ten zawód?

Liczba rzeczników patentowych w Polsce nie przekracza 1000, a np. w Niemczech jest nawet cztery razy większa. W Polsce liczba kobiet wykonujących ten zawód jest zbliżona do liczby mężczyzn, a aż 30% z nich ma również uprawnienia rzecznika europejskiego

Oceń ten wpis
Jak zostać rzecznikiem patentowym?
Ocena: 3.4, liczba głosów: 19

Opinie

Emilka
2019-12-12, 14:37
Takie praktyczne rzeczy mają znaczenie. Wiele dowiedziałem się z tego tekstu i dlatego warto kontynuować opis ciekawych zawodów.
Irek UI
2019-05-19, 09:36
Wkrótce pragnę wybrać zawód. Nie miałem pojęcia, że jest taki zawód rzecznik patentowy. Teraz wiem, kto nim może zostać, ile można zarobić w tym zawodzie itd...
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.