Płaca minimalna w 2014 roku

Płaca minimalna w 2014 roku
Od stycznia bieżącego roku wynagrodzenie minimalne za pracę świadczoną w oparciu o umowę o pracę jest wyższe o 80 zł, czyli wynosi 1680 zł brutto. Na co ma wpływ i z czym wiąże się wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę?


Procedura ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia jest dość skomplikowana. W terminie do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów musi przedstawić Trójstronnej Komisji swoją propozycję odnośnie wynagrodzenia minimalnego, które to będzie obowiązywało w roku następnym. W skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych wchodzą przedstawiciele rządu, jak również imiennie wskazani przez premiera przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Po uzgodnieniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, które jest ustalane do dnia 15 lipca każdego roku, informacja ta zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ?Monitor Polski?. Warto też pamiętać, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest bez znaczenia dla szeregu innych przepisów.

W 2014 roku 1680 zł brutto

Minimalne wynagrodzenie za pracę świadczoną w oparciu o umowę o pracę w 2014 roku wynosi 1680 zł. Warto przy tym podkreślić, że może być ono niższe, gdy mowa o wynagrodzeniu osób, które po raz pierwszy podejmują pracę. W takim przypadku minimalne wynagrodzenie za pracę ? ale tylko w pierwszym roku pracy ? wynosi 1344 zł brutto i jest o 64 zł wyższe w stosunku do roku poprzedniego. I choć przy ustaleniu wysokości minimalnego wynagrodzenia bierze się pod uwagę szereg informacji i danych, to trzeba pamiętać, że wiele osób (nie tylko pracowników) zauważa, że minimalne wynagrodzenie nie jest adekwatne w stosunku do rzeczywistych opłat i kosztów życia.

To Cię powinno też zainteresować: Płaca minimalna - jak jest ustalana?

Co ze składkami?

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest związany ze wzrostem wysokości składek na ubezpieczenie niektórych grup ubezpieczonych. Warto zauważyć, że za pracowników, którzy otrzymują 1680 zł brutto, podmioty zatrudniające będą zmuszone odprowadzać wyższe składki, w tym również na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część pracodawców podnosi zaś, że kolejne obciążenia pracodawców nie powinny mieć miejsca z uwagi na ogólną sytuację na rynku pracy i kondycję finansową przedsiębiorstw.

Pracownik otrzyma więcej

Płaca minimalna i podniesienie jej wysokości wpływa również na inne świadczenia, które przysługują pracownikom świadczącym pracę na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku na podwyżkę liczyć mogą zatrudnieni, którzy pracują w godzinach nocnych. Ponadto, wzrost wysokości płacy minimalnej nie pozostaje obojętny na wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, na odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację. Dalej, wzrasta również wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W przypadku zaś gdy mowa o obciążeniu wynagrodzenia pracownika zajęciem komorniczym, w jego kieszeni pozostanie więcej, gdyż kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jest zawsze kwotą wolną od zajęcia.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Z punktu widzenia niektórych grup społecznych, wzrost wynagrodzenia minimalnego wiąże się również z wyższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Mowa tu przede wszystkim o osobach, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i korzystają z prawa do opłacania składek od 30% minimalnego wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, chodzi tu o osoby, które korzystają z ulgi dla przedsiębiorców i opłacają niższą składkę na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące. Ponadto, mowa tu o zleceniobiorcach, którzy pracują na podstawie umowy, w której to wynagrodzenie nie zostało określone lub też określono je inaczej niż kwotowo (dla przykładu rozliczenie pomiędzy stronami, które zawarły umowę odbywa się na podstawie prowizji). Dodatkowo zmiany te dotyczą duchownych, którzy jednocześnie świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub też w stosunku służby albo też są członkami spółdzielni.

Oceń ten wpis
Płaca minimalna w 2014 roku
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Adam
2019-12-04, 12:55
Aż strach pomyśleć jak kiedyś było. Teraz też nie lepiej jest ale chociaż coś wzrasta. Oby tylko tendencja zwyżkowa przekładała się na realne profity z naszego życia i pracy.
Sarah
2019-05-18, 08:47
Ciekawy wpis w tym artykule. Tylko dopiszę, bo jest rok 2019 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto....
Anastazja
2019-05-02, 13:15
Wynagrodzenie w Polsce nie może być niższe niż płaca minimalna, co co roku określa Rada Ministrów. Teraz to jest coś półtora patyka na czysto do ręki. To bardzo mało.
Baligród
2019-04-01, 19:14
W każdym roku niby podwyższają płacę minimalną, ale jednocześnie np. masło czy benzyna drożeje. Pytam się zatem jaki to jest w ogóle rozlicznik takich pseudo zwiększeń?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.