Mobbing w pracy. Co pracodawca powinien wiedzieć?

Mobbing w pracy. Co pracodawca powinien wiedzieć?
Mobbing w pracy może przybierać różnorodną formą, jednak zawsze wiąże się z tym, że naruszane są zasady współżycia społecznego, które mają za cel szkodzenie ofierze. Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia działań, które mają mobbing eliminować – zapobiegać mu oraz zwalczać jego skutki, gdy wystąpi. Pracodawco – sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat mobbingu!

Mobbing w miejscu pracy stał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat poważną patologią. I choć mówi się o nim coraz głośniej to wciąż na rynku pracowniczym występuje niewielka świadomość tego, czym jest mobbing i molestowanie seksualne w pracy. Długotrwałe prześladowanie pracownika niesie ze sobą szereg skutków społecznych i psychicznych dla ofiary, liczne konsekwencje dla sprawcy oraz zobowiązania dla pracodawcy.

 

Co to jest mobbing?

Zjawisko mobbingu zostało ujęte w 2004 roku w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 94(3) § 2 mobbingiem jest „działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Przyjęło się wśród społeczeństwa przekonanie, że sprawcami mobbingu są głównie pracodawcy – rozumiani jako osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna, działająca przez osoby nią zarządzające. Coraz częściej jednak mobbing staje się przedmiotem działania osób przełożonych niebędących pracodawcami, np. kierownictwa, a także innych zatrudnionych – z pozoru kolegów, współpracowników. Bez względu na to, kim jest sprawca mobbingu to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i tym samym oznacza to, że może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.


Jak zdiagnozować mobbing w miejscu pracy?

Najczęstszymi oznakami mobbingu jest nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, nerwy, brak wzajemnego zrozumienia pracowników. Czasem bywają one trudne do zdiagnozowania, szczególnie jeśli pracownik, będąc mobbingowanym, nie zgłasza tej kwestii szefostwu. Jeśli masz podejrzenia, że w Twojej firmie mobbing może występować, istnieje kilka sposobów, by się upewnić. Wydawać by się mogło, że najlepszym sposobem będzie rozmowa z pracownikami. Niestety – nie zawsze taka opcja przyniesie miarodajne rezultaty – często pracownicy w obawie przed utratą pracy albo pogorszeniem swojej sytuacji nie chcą mówić o swoich problemach i lękach.

To Cię powinno też zainteresować: Mobbing - co musisz wiedzieć?

Warto zatem umożliwić wszystkim pracownikom składanie skarg w sposób zapewniający poufność i poczucie bezpieczeństwa dla ofiary mobbingu. Aby to osiągnąć można wdrożyć mniej konwencjonalne kroki. Przykładowo może to być anonimowa ankieta, przeprowadzenie wewnętrznego audytu albo organizacja integracyjnego wyjazdu. Najważniejsze jest, abyś jako szef uważnie obserwował swoich pracowników i słuchał tego, co mówią. Pamiętaj jednak, że zawsze jesteś zobowiązany, aby przeciwdziałać temu zjawisku i możesz podjąć odpowiednie kroki jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek oznak.


Przeciwdziałanie mobbingowi

W zależności od wielkości zakładu pracy, wdrożone mogą zostać odmienne kroki zapobiegającego mobbingowi w miejscu pracy. Jeśli Twoja firma zatrudnia poniżej 20 pracowników, a tym samym regulamin pracy nie został ustalony, możesz zapoznać pracowników z zasadami postępowania w związku z mobbingiem podczas rozmowy czy szkolenia. Jeśli natomiast jesteś większym przedsiębiorcą, warto tę kwestię uregulować w regulaminie pracy, czyli układzie zbiorowym pracy. Opracowanie takiej instrukcji i zapoznanie z nią wszystkich pracowników będzie korzystne dla pracodawcy, ponieważ umożliwi ewentualną interwencję pracodawcy już we wczesnej fazie mobbingu, ułatwi komunikację z ofiarą i ugodę w sprawie zadośćuczynienia, a także wzmocni pozycję pracodawcy przed sądem pracy, jeśli sprawa trafi na wokandę. Każdy pracownik powinien na piśmie potwierdzić udział w szkoleniu oraz to, że zapoznał się z procedurą. Następnie takie potwierdzenie powinno zostać dołączone do części B akt osobowych pracownika.


Eliminowanie mobbingu

Niestety, nie na wszystkich pracowników i ich postępowanie masz wpływ. Będąc pracodawcą, bierzesz jednak odpowiedzialność za ich działania w godzinach pracy, a zatem zobowiązany jesteś do eliminacji mobbingu, jeśli takowy zaistnieje. Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby ofiara mobbingu mogła czuć się bezpiecznie, a tym samym wiedziała, że prawo stoi po jej stronie. Na początku warto, abyś zapewnił pracownikom swobodę i anonimowość w zgłaszaniu ewentualnych skarg. Istotne może okazać się także odizolowanie takiej osoby od sprawcy, np. poprzez zmianę pomieszczenia albo stanowiska pracy. Nie może to jednak nastąpić poprzez zmianę warunków pracy na mniej korzystne dla ofiary mobbingu, chyba że pracownik zgodzi się na takie rozwiązanie poprzez porozumienie stron. Wobec sprawcy mobbingu mogą zostać wyciągnięte poważne konsekwencje – może zostać zwolniony z pracy albo zdegradowany na niższe stanowisko.


Co w sytuacji, gdy dojdzie do mobbingu w pracy?

Każdy pracownik, niezależnie od rodzaju umowy, stażu pracy czy zajmowanego stanowiska, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pamiętaj, że każdorazowo to pracodawca odpowiada za mobbing! Zarówno wtedy, gdy sam się jego dopuszcza, jak i wówczas, gdy nie przeciwdziała mobbingowi. A zatem z roszczeniem o odszkodowanie pracownik występuje przeciwko pracodawcy, a nie sprawcy. Aby móc liczyć na polepszenie swojej sytuacji i ewentualnego wyroku obciążającego Twoją firmę, niezbędne jest wykazanie podjęcia korków przeciwdziałających mobbingowi. W razie orzeczenia sądu o odszkodowaniu, roszczenie jego wypłaty trafia do pracodawcy, a tym samym kwota odszkodowania uszczupla majątek pracodawcy. Oznacza to, że sprawca wyrządził pracodawcy szkodę, a co za tym idzie, pracodawca na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników może domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości.


Nie da się jednoznacznie określić czynów jako te, które są mobbingiem i te, które się pod niego nie kwalifikują. Przykłady mobbingu mogą różnić się natężeniem, intencjami sprawcy czy częstotliwością występowania. Warto więc sprawdzić każdy sygnał o występowaniu zagrożenia mobbingu i interweniować już we wczesnym jego stadium. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom – nie tylko fizycznego, ale również psychicznego.

Oceń ten wpis
Mobbing w pracy. Co pracodawca powinien wiedzieć?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kolon
2019-12-15, 16:27
Pracodawca jest odpowiedzialny za w pełni odpowiedzialne środowisko pracy i ma obowiązek dbać aby tak było zawsze i dla wszystkich.
pr. umysł. TU
2019-12-10, 06:31
Mobbing w pracy. Co pracodawca powinien wiedzieć? Artykuł bardzo fajny. Odpowiadam. Pracodawca powinien widzieć, jeśli jest mobbing w pracy. W końcu mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Nie wolno ukrywać takich spraw.
Kusy
2019-12-03, 10:19
Dobrze napisane, u nas w firmie był taki jeden wice co wydawało mu się, że jest ponad prawem. Kilka dziewczyn wspólnie zadziałało i nie wiem czy on jeszcze w jakiejkolwiek firmie pracuje Trzeba zawsze się bronic!
Jan
2019-05-30, 10:34
Nie dać się zastraszać szefowi czy komuś innemu w pracy. Zwalczać mobbing. Udowodnić osobie stosującej mobbing i podać go do sądu. Przeciwdziałanie mobbingowi musi być. Takich ludzi należy karać , co stosują mobbing. Bardzo fajny artykuł.
Bagiennik Łukasz Krzan
2019-05-13, 12:47
Zastraszanie w miejscu pracy sprawia, że ​​jesteś chory. Stałe podejście kolegów lub zastraszanie przez przełożonych w pracy utrudnia tworzenie i bije na zdrowie - zarówno psychicznie, jak i fizycznie.
Luna
2019-05-08, 14:48
To negatyw mega. Dyskryminacja pośrednia jest spowodowana pozornie neutralnym przepisem, kryterium lub działaniem, istnieją rozbieżności w zakresie zatrudnienia ze szkodą dla wszystkich.
Dogma
2019-05-02, 09:35
W przypadku wszystkich rodzajów nękania zachowanie, na które się skarżysz, musi być czymś, czego nie chciałeś. Prawo nazywa to „niepożądanym zachowaniem”.
Pondzio
2019-04-18, 16:55
Niestety, niewiele osób wie, jak chronić swoje prawa i jakie przypadki można nazwać dyskryminacją ich praw. Trzeba zacząć działać od razu na samym początku.
Arkadiusz Matysiak
2019-04-16, 09:28
Nowy pracownik może mieć inne powody wrogości ze strony zespołu. Często zdarza się, że istniejący zespół ma własnego nieformalnego lidera, który może poczuć zagrożenie dla swojego autorytetu w nowym pracowniku i zacznie dostrajać resztę personelu do nowego pracownika.
Mono
2019-04-09, 17:01
Każda ze stron musi znać swoje prawa i konsekwencje działań. Trzeba także wiedzieć jak udowodnić takie sprawy gdy sytuacja stanie się oficjalna. Tak to powinno być.
Misia
2019-04-01, 10:14
Zarówno pracodawca jak i pracownik jeżeli wiedzą co i jak to zadziałają w tym kontekście. Cwaniacy jednak mają swoje sposoby na wszystko gdy poczują włądzę nad innymi.
Damian
2019-03-29, 11:38
Mobbing to poważna sprawa. Z jednej strony dotyczy pokrzywdzonego pracownika, a z drugiej strony może przecież pracodawca zostać oskarżony. W obu przypadkach ciężko dla pokrzywdzonego.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.