Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4228        SUBSKRYBUJE: 7508
Tematy, które interesują czytelników:  Referencje, Emerytura

Układ ratalny z ZUS w pigułce

Układ ratalny z ZUS w pigułce
Układ ratalny to umowa zawarta między płatnikiem składek a przedstawicielami ZUS-u. Na mocy zawartego porozumienia płatnikowi zostaje rozłożone na raty zadłużenie widniejące na jego koncie.

Jakie korzyści płyną z układu ratalnego?

Korzyści wynikających z zawarcia układu ratalnego jest wiele. Do najważniejszych zalicza się:

  • Rozłożenie zadłużenia na raty o przystępnej wysokości – podmiot zainteresowany zawarciem układu ratalnego wskazuje we wniosku swoje możliwości finansowe, określając jednocześnie wysokość miesięcznej raty, jaką jest w stanie uiszczać;
     
  • Wstrzymanie przez ZUS dochodzenia zaległych składek na drodze przymusu – zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza dla płatnika niższe koszty i możliwość samodzielnej spłaty zadłużenia (bez np. wystawiania należących do niego nieruchomości na sprzedaż);
     
  • Brak naliczania odsetek – ZUS wstrzymuje dalsze naliczanie odsetek. Płatnik, na koncie którego widnieje zaległość, będzie w zamian zobowiązany do uregulowania opłaty prolongacyjnej (wynosi ona 50% odsetek wyliczonych na dzień, w którym odbędzie się podpisanie przez strony układu ratalnego).
     

Układ ratalny pozwala np. byłemu przedsiębiorcy uregulować finansowe zobowiązania względem ZUS, bez uszczerbku na bieżącym zaspokajaniu swoich potrzeb. Możliwość określenia maksymalnej wysokości raty, pozwala przygotować plan spłaty zobowiązania zgodny ze stanem finansów.

 

Zaległość na koncie – jakie składki mogą zostać objęte układem ratalnym?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani opłacać szereg składek. Na ubezpieczenia społeczne składają się następujące składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa. Wszystkie poza ostatnim rodzajem mogą zostać uwzględnione w układzie ratalnym. Na raty mogą zostać rozłożone również zaległe składki wpłacane na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Płatnik posiadający zobowiązania względem ZUS może starać się również o rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe rozwiązanie sprawia, że wszyscy zainteresowani mają możliwość uzyskania pomocy. Zadłużenie w ZUS-ie można objąć układem ratalnym, ale w tym celu zainteresowany płatnik musi wystąpić ze stosownym wnioskiem.

 

Wniosek i… opłata

Złożony przez zadłużonego płatnika wniosek o zawarcie układu ratalnego nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli wnioskodawca nie ureguluje kosztów postępowania egzekucyjnego. Na te składają się np. koszty korespondencji wysyłanej do dłużnika. Zdarza się, że ZUS wdrożył już procedurę przymusowego dochodzenia składek. W takiej sytuacji koszty mogą powiększyć się o dokonane czynności, np. zajęcie rachunków bankowych prowadzonych na rzecz dłużnika.

 

Potwierdzenie opłacenia kosztów egzekucyjnych wnioskodawca powinien dołączyć do składanego wniosku

Jeżeli chodzi o wymogi formalne, to szczególne odnoszą się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Należąc do takiej grupy wnioskodawców, musisz mieć świadomość tego, że będziesz zobowiązany do regularnego opłacania bieżących składek. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, ZUS będzie mógł zerwać układ ratalny.

Istotne dla urzędników rozpatrujących podania o zawarcie układu ratalnego jest również to, jak przedsiębiorca umotywował swój wniosek. Uzasadnienie pomaga osobom decyzyjnym dokonać odpowiedniego rozstrzygnięcia. Zdarza się, że zobowiązania powstały z przyczyn niezależnych od płatnika (np. choroba, pożar dobytku).

Oceń ten wpis
Układ ratalny z ZUS w pigułce
Ocena: 3.5, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.