Układ ratalny z ZUS w pigułce

Układ ratalny z ZUS w pigułce
Układ ratalny to umowa zawarta między płatnikiem składek a przedstawicielami ZUS-u. Na mocy zawartego porozumienia płatnikowi zostaje rozłożone na raty zadłużenie widniejące na jego koncie.

Jakie korzyści płyną z układu ratalnego w ZUS?

Korzyści wynikających z zawarcia układu ratalnego jest wiele.

Do najważniejszych zalicza się:

  • Rozłożenie zadłużenia na raty o przystępnej wysokości – podmiot zainteresowany zawarciem układu ratalnego wskazuje we wniosku swoje możliwości finansowe, określając jednocześnie wysokość miesięcznej raty, jaką jest w stanie uiszczać;
  • Wstrzymanie przez ZUS dochodzenia zaległych składek na drodze przymusu – zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza dla płatnika niższe koszty i możliwość samodzielnej spłaty zadłużenia (bez np. wystawiania należących do niego nieruchomości na sprzedaż);
  • Brak naliczania odsetek – ZUS wstrzymuje dalsze naliczanie odsetek. Płatnik, na którego koncie widnieje zaległość, będzie w zamian zobowiązany do uregulowania opłaty prolongacyjnej (wynosi ona 50% odsetek wyliczonych na dzień, w którym odbędzie się podpisanie przez strony układu ratalnego).

Układ ratalny pozwala np. byłemu przedsiębiorcy uregulować finansowe zobowiązania względem ZUS, bez uszczerbku na bieżącym zaspokajaniu swoich potrzeb. Możliwość określenia maksymalnej wysokości raty, pozwala przygotować plan spłaty zobowiązania zgodny ze stanem finansów.

Zaległość na koncie – jakie składki mogą zostać objęte układem ratalnym?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani opłacać szereg składek. Na ubezpieczenia społeczne składają się następujące składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa. Wszystkie poza ostatnim rodzajem mogą zostać uwzględnione w układzie ratalnym. Na raty mogą zostać rozłożone również zaległe składki wpłacane na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Płatnik posiadający zobowiązania względem ZUS może starać się również o rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe rozwiązanie sprawia, że wszyscy zainteresowani mają możliwość uzyskania pomocy. Zadłużenie w ZUS-ie można objąć układem ratalnym, ale w tym celu zainteresowany płatnik musi wystąpić ze stosownym wnioskiem.

Wniosek o zawarcie układu ratalnego

Złożony przez zadłużonego płatnika wniosek o zawarcie układu ratalnego nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli wnioskodawca nie ureguluje kosztów postępowania egzekucyjnego. Na te składają się np. koszty korespondencji wysyłanej do dłużnika. Zdarza się, że ZUS wdrożył już procedurę przymusowego dochodzenia składek. W takiej sytuacji koszty mogą powiększyć się o dokonane czynności, np. zajęcie rachunków bankowych prowadzonych na rzecz dłużnika.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o zawarcie układu ratalnego należy dopełnić wszelkich koniecznych formalności i przede wszystkim pamiętać o prawidłowym wypełnieniu samego wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o zawarcie układu ratalnego?

  • Informację o tym, co chcesz, aby ZUS rozłożył na raty, wraz z okresem i kwotą zadłużenia.
  • Propozycję planu spłaty zadłużenia.
  • Wskazanie czynników, które spowodowały Twoje zadłużenie.
  • Wyczerpujące uzasadnienie, że nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia jednorazowo.
  • Określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz.

Poniżej można sprawdzić, jakie dodatkowe dokumenty oprócz samego wniosku należy przedłożyć w oddziale ZUS, starając się o zawarcie układu ratalnego:

Układ ratalny ZUSPrzygotuj dokumenty do ZUS

Jeżeli chodzi o wymogi formalne, to szczególne odnoszą się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Należąc do takiej grupy wnioskodawców, musisz mieć świadomość tego, że będziesz zobowiązany do regularnego opłacania bieżących składek. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, ZUS będzie mógł zerwać układ ratalny.

Istotne dla urzędników rozpatrujących podania o zawarcie układu ratalnego jest również to, jak przedsiębiorca umotywował swój wniosek. Uzasadnienie pomaga osobom decyzyjnym dokonać odpowiedniego rozstrzygnięcia. Zdarza się, że zobowiązania powstały z przyczyn niezależnych od płatnika (np. choroba, pożar dobytku).

Najczęściej zadawane pytania

Czy można rozłożyć zadłużenie wobec ZUS na raty?

Zadłużenie wobec ZUS można rozłożyć na raty, składając wniosek o tzw. układ ratalny.

Co należy zrobić żeby uzyskać układ ratalny z ZUS?

Należy poprawnie wypełnić wniosek o zawarcie układu ratalnego oraz dołączyć wszystkie wskazane na oficjalniej stronie ZUS dokumenty.
Oceń ten wpis
Układ ratalny z ZUS w pigułce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Alfonsik
2019-12-05, 16:15
Dla mnie ten artykuł- to czarna magia. Z pewnością to przydatny artykuł, odpowiednie rady i uwagi.
dłużnik
2019-05-26, 17:47
Bardzo ciekawy artykuł. Nareszcie wiem- co oznacza układ ratalny.
Omegaw
2019-05-07, 13:08
Wszędzie opłata i wniosek. No ale czasami jak jest możliwość uregulowania swoich sprawa w inny sposób, gdy normalnie się tego nie da załatwić to lepsze to niż nic.
Fiołek
2019-04-09, 15:36
Dobrze wiedzieć, że zadłużeni płatnicy składek mogą to rozbić na raty. To jest jednak i tak kropla w morzu potrzeb przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.