Twoje wsparcie w rekrutacji

Ewidencja czasu pracy w firmie

Ewidencja czasu pracy w firmie
Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, z którymi podpisałeś umowy o pracę, to ustawodawca ? na mocy stosownych ustaw i rozporządzeń ? nakłada na ciebie liczne obowiązki. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy. Czy wiesz, co to takiego?

Ewidencję czasu pracy jest zobowiązany prowadzić każdy pracodawca i to niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia. Dalej, prowadzenie ewidencji czasu pracy jest również niezależne od tego, w jakim systemie wykonują pracę zatrudnieni.W związku z powyższym, obowiązek ten ciąży na zatrudniającym od pierwszego dnia, w którym przyjął pracownika do pracy. Wskazuje na to art. 149§1 Kodeksu pracy, gdyż ?Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie?. W związku z powyższym, brak prowadzenia ewidencji ? w myśl art. 281 pkt 6 Kodeksu pracy ? jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Właśnie z tego względu warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi, które pozwalają na dokładne i właściwe prowadzenie rejestru.

Błędna interpretacja

Część pracodawców błędnie interpretuje art. 149§2 Kodeksu pracy, czyli: "W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy." Z powyższego nie wynika, że w stosunku do wyżej wymienionych grup pracowników zatrudniający nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Według specjalistów poprawna interpretacja to taka, w myśl której pracodawca nie musi ewidencjonować godzin pracy, niemniej w dalszym ciągu zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji dotyczącej czasu pracy. Ta będzie wskazywała, czy dana osoba w określonym dniu przebywała w zakładzie pracy lub też czy korzystała z urlopu na żądanie.

To Cię powinno też zainteresować: Czas pracy - dostępne możliwości

Co zawiera ewidencja czasu pracy?

Każdy pracodawca szczegółowe wytyczne w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy znajdzie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. I tak, zgodnie z §8 wyżej wymienionego aktu, pracodawca zakłada oraz prowadzi odrębnie dla każdego pracownika:

  • kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w niedziele i w święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
  • imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  • kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Z powyższego wynika, że dla każdego pracownika zatrudniający powinien prowadzić kartę oddzielnie. W praktyce większość zakładów pracy prowadzi kartę, na której podpisuje się więcej aniżeli jeden pracownik, co też nie spełnia warunków określonych przez ustawodawcę. W przypadku, jeżeli pracodawca posiada odpowiednie zaplecze technologiczne, może również prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej, niemniej jednak wówczas musi liczyć się z koniecznością zapewnieniem ewentualnego wydruku papierowego choćby w przypadku ewentualnej kontroli.

Warto również zauważyć, że w ewidencji czasu pracy zatrudniający powinien wpisywać takie informacje, na podstawie których będzie mógł ustalić wynagrodzenie poszczególnych pracowników, jak również inne świadczenia bezpośrednio związane z pracą. Właśnie dlatego ustawodawca bardzo dokładnie sprecyzował zakres informacji, które w rejestrze muszą się znaleźć. Ponadto, pracodawca powinien wykazać się czujnością przy wpisywaniu ilości przepracowanych przez pracownika godzin. Według specjalistów wpisywanie wyłącznie ilości godzin, które zostały przepracowane przez zatrudnionego, nie jest prawidłowe. Ewidencjonując czas pracy, pracodawca powinien wskazać dokładne godziny rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy przez pracownika w poszczególnych dobach. Taki bowiem sposób rozliczania czasu pracy pozwala na właściwe wyliczenie i zapewnienie pracownikom odpoczynków dobowych, jak i tygodniowych. Punkt ten jest zwłaszcza istotny dla osób, które świadczą pracę na zmiany.

Brak ewidencji czasu pracy to konsekwencje!

Niedopełnienie obowiązku, jaki ciąży na pracodawcy może być dla niego kosztowne. Ewidencja czasu pracy jest zazwyczaj potrzebna w sporach, które toczą się przed sądem pracy. W przypadku, gdy pracownik domaga się wypłaty stosownego wynagrodzenia za nadgodziny, zaś zatrudniający nie zadbał o ewidencję czasu pracy, to będzie on musiał udowodnić, że pracownik takiej pracy nie wykonywał. Z tego względu warto zauważyć, że rejestr taki warto prowadzić choćby jako środek dowodowy. Ponadto, o czym wspomniano powyżej, pracodawca ma również obowiązek udostępniania tej ewidencji każdemu zainteresowanemu pracownikowi na jego żądanie. W przypadku braku prowadzenia jej, naraża się on na grzywnę, gdyż takie zaniedbanie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Oceń ten wpis
Ewidencja czasu pracy w firmie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Wacław
2019-05-21, 11:01
Bardzo fajnie, że ten temat jakże ważny nieraz jest już omawiany na tym portalu. Ewidencja czasu pracy w firmie, to bardzo ważny temat. Obowiązkiem pracodawcy jet prowadzenie ewidencji pracowników. Dzięki temu m.in wiadomo, jaki staż ma pracownik, ile dni urlopu mu przysługuje....
Pikolo
2019-05-08, 14:31
Trzeba dość dobrze zadbać o ewidencję czasu pracy w swojej firmie. Najlepiej jak zgodnie z zasadami robią to odpowiednie działy i w ten sposób ma się porządek w papierach zgodnie z zasadami.
mirka
2016-01-05, 16:02
Hej

Tez korzystamy z usług technology.poznan.pl już od kilku lat. Firma mloda ambitna dostosowala swój program do naszych potrzeb co dla innych firm było wielkim problemem. I co najlepsze ma najlepsze ceny w porownaniu z konkurencja. Warto wejsc na ich strone poznac blizej oferte i zamowic bezplatne demo.
Edyta
2015-07-16, 11:00
Tylko chwalić i chwalić!! Jak dla mnie strzał w 10. Cały program bardzo dobry. Gotowe exporty i importy danych do Optimy i Sage Symfonia bardzo ułatwiły mi prace.
Aga
2015-07-15, 15:26
Polecam! Program bardzo ciekawie zrobiony! U nas w firmie idealnie sprawdziła się funkcja minutowego rozliczania czasu pracy. Nadgodziny liczone co do minuty. Wszyscy są zadowoleni.
Iza
2015-07-09, 09:18
My już od dawna korzystamy z systemów firmy Technology.
Fajne w nim jest to, że moduł czasu pracy połączony jest z modułem urlopy, dzięki czemu przy układaniu harmonogramu od razu uwzględniane są osoby, które w danym tygodniu idą na urlop i nie są przypisywane do pracy na maszynach. Dzięki temu później nie musza być wprowadzane korekty do harmonogramu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest minutowe naliczanie nadgodzin, a nie jak w poprzednim systemie były liczone dopiero powyżej pół godziny. Polecam technology . poznan . pl
Krzysiek
2015-07-03, 14:00
My w firmie zamówiliśmy program http://luminum.pl/czaspracy_funkcjonalnosc.php .

Według mnie elektroniczny system ewidencji czasu pracy powinien być dostępny we wszystkich firmach. To bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Mi osobiście w tej metodzie podoba się przejrzystość i możliwość sprawdzenia w każdym miejscu jaki mam harmonogram, czy zostały naniesione wypracowane przeze mnie nadgodziny.

Plus tego systemu jest też taki, że nadgodziny mam liczone co do minuty, nie jak wcześniej dopiero powyżej pół godziny!!
Iwona
2015-06-26, 10:43
Jeśli szukacie programu do rozliczania czasu pracy to polecam system luminum.

System ten pozwala na kompleksowe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie urlopów i innych nieobecności.

Można w nim tworzyć wielozmianowe harmonogramy, które następnie można kopiować na kolejne tygodnie, miesiące. Dzięki temu, że program ten połączony jest z drugim modułem – systemem urlopowym, układając harmonogram od razu można zobaczyć , który pracownik planuje urlop.

Wybraliśmy ten program ponieważ możemy w nim minutowo naliczać czas pracy. Dodatkowo jest on połączony z naszymi czytnikami kart. Ta opcja idealnie sprawdza się przy obliczaniu nadgodzin oraz spóźnień. Gdy w systemie są wypracowane nadgodziny bez problemu można je zarezerwować i odebrać lub wypłacić pracownikowi.

System ten dodatkowo mamy połączony z maszyn programem kadrowo – placowym, do którego automatycznie przesyłane są dane potrzebne do naliczania plac.

Bliższe informacje o programie znajdziecie na stronie luminum . pl .
Katarzyna
2015-06-10, 12:34
Od jakiegoś czasu korzystamy z systemu Technology zakresie planowania i ewidencji czasu pracy.

Program ten daje możliwość tworzenia wielozmianowych harmonogramów czasu pracy. System ten pokazuje oddzielnie plan oraz wykonanie. Wprowadzając modyfikacje w wykonaniu automatycznie informuje o wystąpieniu nadgodzin 50% i 100%, o przekroczeniach dobowych oraz o zbyt krótkim odpoczynku dobowym, itp.

Program ten jest połączony z drugim modułem tej firmy z systemem urlopowym, dzięki czemu układając harmonogram od razu można zobaczyć który pracownik kiedy planuje urlop.

System ten wybraliśmy ponieważ ma bardzo ciekawe rozwiązania. W odróżnieniu od innych programów, ten system daje możliwość minutowego naliczania czasu pracy i jest połączony z naszymi czytnikami kart. Jest to wg. mnie świetne rozwiązanie, zwłaszcza przy nadgodzinach, czy spóźnieniach.

Gdy pracownik posiada wypracowane nadgodziny można je bez problemu w tym systemie zarezerwować do odbioru. Pracownikowi informacja ta wyświetli się jako kafelek informujący o możliwości złożenia wniosku o odbiór nadgodzin lub dnia wolego.

Fajne jest też to, że gdy raz w systemie stworzę harmonogram później nie musze za każdym razem tworzyć go od początku, wystarczy że kliknę kopiuj i zmienię, np.: miesiąc i mam gotowy harmonogram. Mogę tez od razu go wydrukować.

Plusem tego programu jest też to, że jest on zintegrowany z naszym systemem kadrowo-płacowym i wysyła do niego komplet danych do naliczenia płac. Jest też mnóstwo różnych raportów i wszystkie te raporty za pomocą jednego przycisku można zapisać Excela.

Polecam. Jeśli chcesz zapoznać się z programem bliżej wejdź na stronę www.technology.poznan.pl
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.