Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. inspektor nadzoru

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-07-09

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, współpraca z pozostałymi inspektorami nadzoru inwestorskiego, projektami i osobami odpowiedzialnymi za realizację robót budowlanych;
 • dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych, celem oceny ich stanu technicznego, określania przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami;
 • sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, założeń i programów funkcjonalno – użytkowych, programów inwestycji i dokumentacji projektowych;
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie korespondencji z organami architektoniczno – budowlanymi oraz organami nadzoru budowlanego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w branży budowlanej
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i/lub projektowania;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego;
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych oraz pakietu biurowego MS Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Racibórz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
25-06-2020
Oferta wygasła w dniu:
09-07-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

NORDFLAM

Specjalista ds. technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
NORDFLAM
NORDFLAM
Cieszyn
Opublikowana:03-07-2020
ATMOTERM

SPECJALISTA/KA DS. BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa zlecenie
ATMOTERM
ATMOTERM
Opole
Opublikowana:13-07-2020
ATMOTERM

Specjalista ds. Danych Środowiskowych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa zlecenie
ATMOTERM
ATMOTERM
Opole
Opublikowana:13-07-2020

Specjalista ds. informacji i ewidencji

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Katowice
Opublikowana:16-06-2020