Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-18

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i analizowanie danych w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem zewnętrznym
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do budżetu państwa
 • Weryfikowanie zasadności zwrotów podatku w celu zapobiegania wyłudzeniom z budżetu państwa oraz przygotowywanie postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Realizowanie zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w tym w zakresie bieżącej obsługi i analizy informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu identyfikacji zdarzeń mogących rodzić podejrzenie naruszenia przepisów prawa oraz wdrożenia odpowiednich procedur sprawdzających czy kontrolnych
 • realizowanie spraw związanych z obsługą systemu wymiany informacji podatkowych, wymianą tych informacji, oraz analizą Informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych – w celu wykonania postanowień ustawy a także pozyskania wiedzy o podatnikach na potrzeby innych procedur
 • Analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym – z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników w celu identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego deklarowanego przez składającego oświadczenie majątkowe
 • Orzekanie w zakresie kar porządkowych w celu dyscyplinowania uczestników czynności podejmowanych przez organ

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Rybnik
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-06
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. ochrony informacji niejawnych oraz do spraw o

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
2020-02-14

Starszy referent ds. sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Żywiec
2020-02-19

REFERENT W REFERACIE OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Prudnik
2020-01-15
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Olkusz
2020-02-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Opole
2020-02-18

Ekspert skarbowy ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-02-24

Referendarz ds. administracyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Kraków
2020-02-22

Referent ds. postępowań wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-02-20

Referent ds. przejmowania dokumentacji z wyborów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Narodowe w Krakowie
Kraków
2020-02-18