Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent prawny

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań na podstawie ustaw m. in.: Prawo Budowlane, KPA, o dostępie do informacji publicznej - sporządzanie w ich toku zawiadomień, wezwań i decyzji.
 • Przygotowanie stanowiska organu i dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, skarg i wniosków.
 • Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2.
 • Dostarczanie bieżących informacji pracownikom o zmianach w przepisach prawnych dotyczących pracy inspektoratu.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe Prawnicze lub administracyjne.
  Znajomość ustaw: KPA, prawo budowlane i o dostępie do informacji publicznej.
  Samodzielność i zdolności organizacyjne.
  Odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość i komunikatywność
  Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
  Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  Korzystanie z pełni praw publicznych.
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Co najmniej 1 rok pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej.
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśne przestępswo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referent prawny" List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Żorach.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Żory
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-08
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2020-01-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Mikołów
2020-01-09

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Gliwice
2020-01-08

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2020-01-14

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
Sosnowiec
2020-01-08

WIELOOSOBOWE STANOWISKO IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI PODATNIKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Prudnik
2020-01-15
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT W REFERACIE OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Prudnik
2020-01-15
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT DS. WIERZYCIELSKICH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2020-01-02
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. obsługi bezpośredniej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-16

Referent ds. postępowań wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-14