Twoje wsparcie w rekrutacji

Kierownik wydziału

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-11

Zakres obowiązków:

 • organizowanie pracy i koordynowanie realizacji zadań Wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi i dotyczących wpisu/odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i opinii dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi oraz postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji dot. wpisu lub odmowy wpisu zabytku ruchomego i nieruchomego do rejestru zabytków
 • wydawanie opinii i zaleceń konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków ruchomych
 • prowadzenie inspekcji konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej
 • nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę
 • nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu dotacji celowych i refundacji ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji wkz , prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków ruchomych i nieruchomych
 • nadzór nad opiniowaniem wykazów Gminnych Ewidencji Zabytków i programów opieki nad zabytkami oraz nad przygotowywaniem wniosków w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków i wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”,
 • nadzór nad przygotowywanymi do publikacji wnioski o wpisie/skreśleniu do rejestru zabytku nieruchomego w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego
 • nadzór nad aktualizacją wykazu Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz nad prowadzonym zbiorem bibliotecznym,
 • nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie ochrony i opiece nad zabytkami nad zabytkami ruchomymi wpisu/odmowy wpisu,
 • przygotowywanie planu pracy Wydziału, w tym plan wpisu do rejestru zabytków oraz sprawozdania z realizacji zadań,

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe konserwatorskie, historia sztuki, zabytkoznawstwo, konserwacja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • • umiejętność planowania ianalitycznego myslenia
 • . asertywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Kierownik
Miejsce pracy:
Gdańsk
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-30
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-11
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

BRYGADZISTA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Progres HR Poland Sp. z o.o.(dawniej Progres Sp. z o. o. Sp. K.)
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Pruszcz Gdański
2020-01-02
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
SP ZOZ UZDROWISKO SOPOT
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Sopot
2020-01-15
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKO SOPOT" W SOPOCIE
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Sopot
2020-01-15
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

KOORDYNATOR SERWISU KLIENTA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
FUNDACJA GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA
3400-4500 zł
UoP brutto/m-c
Tczew
2020-01-21
3400-4500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIKA SKLEPU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
STOKROTKA TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000-4000 zł
UoP brutto/m-c
Tczew
2020-01-10
3000-4000 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTOWEGO I ANALIZ

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Kościerzyna
2019-12-17
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o.
od 4200 zł
UoP brutto/m-c
Dąbie
2019-12-05
od 4200 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK PRODUKCJI

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Drobiarski LECH-DRÓB Sp. z o.o.
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Zalewo
2020-01-02
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK ZMIANY

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
PPHU DOLUX-M Lubiejewski Leszek
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Boreczno
2019-10-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Laskowice
2020-01-23
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK PRODUKCJI W PRZEMYŚLE

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
"TUCHMET" Spółdzielnia Branży Metalowej
od 2650 zł
UoP brutto/m-c
Tuchola
2019-11-23
od 2650 zł
UoP brutto/m-c