Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. prowadzenia składnicy akt oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej Komendy

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-09

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi składnicę akt, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy oraz prowadzi ewidencję archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej
 • Prowadzi ewidencję archiwalną oraz sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne i niearchiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A, B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek organizacyjnych w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumentacji
 • Sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na dopływ nowych materiałów
 • Wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli a także prowadzi ewidencję udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej
 • Ewidencjonuje w dzienniku elektronicznym, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu przełożonym oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji Komendanta oraz jego Zastępcy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji. Odbiera i nadaje przesyłki mogące zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny w celu właściwej dystrybucji tych materiałów
 • Uczestniczy w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt
 • Udziela instruktaży pracownikom i funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.
 • Współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność komunikowania się i współpracy
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej i archiwizacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Mysłowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-29
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-09
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. elektrycznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2019-12-13

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
2019-12-13

SPECJALISTA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ (1/4 ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
680-816 zł
UoP brutto/m-c
Katowice
2019-12-13
680-816 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor wojewódzki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-12

Inspektor wojewódzki ds. realizacji i kontroli projektów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. weryfikacji i potwierdzania płatności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. planowania i realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-09

Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-09

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-12-07

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-12-07

Starszy inspektor ds. obsługi bankowości elektronicznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2019-12-05

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-14
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W CHORZOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chorzów
2019-12-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. obsługi systemów łączności, informatyki, administrowania siecią teleinformatyczną oraz

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. koordynowania pracy pracowników Zespołu Prezydialnego, prowadzenia składnicy akt, obsł

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. sekretarsko – biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR DO SPRAW INSTALACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 1500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 1500 zł
UoP brutto/m-c