Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-18

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie projektów umów związanych z zakresem zadań wydziału, których KWP z siedzibą w Radomiu jest stroną
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących wydziału
 • Opisywanie projektów decyzji, regulaminów i innych wewnętrznych aktów przygotowanych do wprowadzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Nadzorowanie i koordynowanie ze strony prawnej realizacji zawartych umów dotyczących Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Przygotowywanie i analizowanie pod względem prawnym dokumentów wychodzących i przychodzących do Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Sporządzanie umów oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszenia do postępowań przetargowych
 • Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności procedur stosowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej KWP z siedzibą w Radomiu

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w obszarze zamówień publicznych lub obsługi prawnej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Dobra znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustaw oraz umiejętność ich stosowania;
 • Znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (obsługa programów MS Access, MS Exsel);
 • Terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań, umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Radom
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-06
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
78
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. koordynacji projektu Pomoc Techniczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. organizacji staży, praktyk, wolontariatów

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. wsparcia realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. spraw sprawozdawczości i analiz statystycznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej oraz sprawozdawczości

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. sprawozdawczości budżetowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. przydziałów mobilizacyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. administracyjno-technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. integracji rejestrów powiatowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. popularyzacji i komunikacji

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. legislacyjno-prawnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. sprawozdawczości i zaangażowania wydatków budżetowych dysponenta środków budżetu pań

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. systemu RASFF

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. substancji chemicznych i ich mieszanin

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
2019-12-03