Hutchinson Polska Zakład Łódź 2

Automatyk Utrzymania Ruchu

 • Łódź, łódzkie

Automatyk

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Hutchinson Poland jest międzynarodową firmą, należącą do grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 35 tys. pracowników w 95 fabrykach w 25 krajach.

Zakres obowiązków

 • Diagnozowanie przyczyn awarii i naprawa maszyn
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń – bieżąca kontrola i konserwacja
 • Stałe monitorowanie urządzeń i zapobieganie wystąpieniu awarii
 • Dbałość o przeglądy okresowe urządzeń zgodnie z ich harmonogramem
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do prowadzonych prac
 • Programowanie PLC
 • Usprawnienia i optymalizację pracy systemów automatyki.

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne (Automatyka, Mechatronika, Elektrotechnika)
 • Znajomość rysunku technicznego oraz schematów elektrycznych
 • Uprawnienia SEP
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z naprawą i konserwacją maszyn
 • Dokładność, dobra organizacja pracy własnej i samodzielność
 • Zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie
 • Zdobycie doświadczenia w środowisku związanym z przemysłem motoryzacyjnym
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do programu Medicover Sport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do kolonii dla dzieci, możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki, karty przedpłacone z okazji Świąt)
 • Premię za polecenia nowych pracowników
 • Duży parking dla pracowników
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki świąteczne
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Karta Multisport
 • Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Pakiet socjalny
 • Parking
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka lekarska
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały zebrane w związku z realizacją łączącej nas umowy zlecenia/umowy o dzieło jest Hutchinson Poland Sp. z o. o. (ul. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SŁONKI, nr 20A, 34-300 Żywiec) - dalej: HUTCHINSON.
  Ponadto, informujemy, że:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez HUTCHINSON w celach:
  o zawarcia i realizacji łączącej nas umowy zlecenia/umowy o dzieło (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy);
  o wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości bądź innych przepisów szczególnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego),
  o realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są: zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do nas oraz zapewnienie ochrony informacji których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, realizowane np. poprzez monitoring oraz kontrolę dostępu; ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zlecenia/umowy o dzieło oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. Dane osobowe zgromadzone przy użyciu monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
  3. W HUTCHINSON wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@hutchinson.com.
  4. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do przenoszenia danych (tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody).
  5. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), usługi ochrony osób i mienia; firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
  6. Będziemy również przekazywać Twoje dane naszym kontrahentom (usługodawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków powierzonych w ramach realizacji umowy zlecenia. Ponadto odbiorcami Twoich danych mogą być organy ścigania i organy państwowe (np. ZUS, urzędy skarbowe), gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej.
 • Zebrane dane osobowe są przetwarzane, za co odpowiedzialna jest spółka Hutchinson Group, która publikuje ofertę na portalu dla kandydatów w celu odpowiedzi na Państwa zgłoszenie oraz zaproponowania Państwu innych ofert, które mogą Państwa zainteresować, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone gwiazdką. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla wcześniejszych operacji przetwarzania. Dane osobowe są zastrzeżone do użytku grupy HUTCHINSON i mogą być przekazywane wyłącznie spółkom grupy HUTCHINSON (transfer danych nadzorowany przez BCRs grupy Hutchinson). Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych (GDPR), mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą Państwo zażądać ujawnienia swoich danych osobowych i mają Państwo prawo do określenia wytycznych dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci. Możesz również zażądać przeniesienia swoich danych, jak również ograniczenia ich przetwarzania, i/lub złożyć skargę do lokalnego organu (CNIL we Francji). Możesz skorzystać ze swoich praw i zapytać nas o przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod następującym adresem e-mail: data.protection@hutchinson.com. Aby dowiedzieć się więcej, można zapoznać się z polityką prywatności na stronie https://hutchinson.sharepoint.com/.
Dodana
Wygasa (za 8 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka