Czy to Twoja firma?

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI praca

Łódź

Jako KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI, jesteśmy dumną instytucją, której historia i nazwa upamiętniają pułkownika Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego, postać niezwykle ważną dla naszego regionu. Nasza działalność koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym priorytetem i misją, choć nie jest ona wyrażona w jednoznacznym stwierdzeniu.


Nasze działania obejmują szeroki zakres usług, od koordynowania pracy komend powiatowych, przez inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych, po ochronę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym oraz na obszarach wodnych. Nadzorujemy również działalność straży miejskich i gminnych oraz firm ochroniarskich, co świadczy o naszym zaangażowaniu w kompleksową ochronę obywateli.

Jesteśmy liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie łódzkim, a nasze działania są bezpośrednio podporządkowane Komendzie Głównej Policji. Zajmujemy się nie tylko reaktywnym działaniem w przypadku wystąpienia zagrożeń, ale również aktywnie pracujemy nad ich zapobieganiem. Wspieramy społeczność poprzez organizowanie kursów specjalistycznych i językowych, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji naszych funkcjonariuszy, a tym samym do zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców.

Chociaż nie dysponujemy informacjami dotyczącymi naszej innowacyjności, jakości usług czy międzynarodowej obecności, to codziennie dążymy do tego, aby nasza praca była synonimem zaufania i profesjonalizmu. Jesteśmy instytucją, która nieustannie się rozwija, dostosowując swoje metody pracy do zmieniających się warunków i wyzwań.

W naszej codziennej służbie kierujemy się wartościami, które są fundamentem naszej pracy, choć nie są one sformułowane w oficjalnych dokumentach. Są to przede wszystkim zaangażowanie, odpowiedzialność i nieustanne dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego.

Zapraszamy do współpracy i dialogu wszystkich, którzy tak jak my, pragną żyć w bezpiecznym i spokojnym środowisku. Nasza historia i doświadczenie są gwarancją, że każdego dnia, niezmiennie, stawiamy na pierwszym miejscu dobro i bezpieczeństwo obywateli.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa praca fizyczna inżynieria / technologia / technika logistyka / spedycja / transport budownictwo / architektura / geodezja

Oferty pracy KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

Praca alert - powiadomienia

Praca KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Łódź
 2. Warszawa
 3. Pabianice
 4. Grodzisk Mazowiecki
 5. Konstantynów Łódźki
 6. Katowice
 7. Gdańsk
 8. Wieruszów
 9. Sieradz
 10. Tomaszów Mazowiecki

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI - oferty archiwalne

 • Starszy technik w wydziale postępowań administracyjnych kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie dziennika podawczego i dziennika korespondencyjnego, dokonywanie wpisów zgodnie z dekretacją Naczelnika oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału,
   - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji materiałowej WPA, w tym asygnat na sprzęt komputerowy, biurowy i inny,
   - uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych,
   - opracowywanie zapotrzebowania na materiały techniczno - biurowe oraz sprzęt techniczno - informatyczny dla WPA,
   - przygotowywanie do wysłania dziennej korespondencji WPA przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad i terminów oraz odbiór korespondencji wpływającej dla WPA KWP w Łodzi,
   - prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
   - przygotowywanie, na zlecenie Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy, projektów odpowiedzi na wpływające do Wydziału pisma niezwiązane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
   - zapewnienie sprawnej obsługi obywateli zgłaszających się do WPA KWP w Łodzi,
   - prowadzenie archiwizacji wytworzonych i otrzymanych do realizacji dokumentów,
   - prowadzenie archiwizacji akt postępowań administracyjnych i innej dokumentacji,
   - prowadzenie rejestru i zbiorów przepisów ogólnych i resortowych wpływających do Wydziału,
   - prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli znajdujących się na stanie Wydziału,
   - wprowadzanie do systemu SWOP informacji dotyczących obecności w pracy, zwolnień lekarskich oraz urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału,
   - prowadzenie zbioru rozkazów i komunikatów personalnych,
   - udzielanie informacji na wnioski nadesłane do Wydziału,
   - wysyłanie i odbieranie kart karnych dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych

   Warunki pracy:
   - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
   - praca wykonywana w warunkach biurowych

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 3490 - zł brutto + wysługa lat ,
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: - wykształcenie: średnie, - doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy - umiejętności: organizacja pracy własnej, komunikowania się, obsługi komputera, szybkiego działania - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez ABW, SKW lub inne jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. pożądane związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: wyższe - umiejętności: znajomość programu komputerowego Word

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sprzątaczka w sekcji administracyjno-gospodarczej wydziału inwestycji i remontów kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   - mycie, czyszczenie, pastowanie podłóg
   - odkurzanie i mycie parapetów okiennych, klatek schodowych, powierzchni przeszklonych
   i balustrad
   - mycie urządzeń sanitarnych, glazury, luster, lamperii
   - uzupełnianie mydła, ręczników, papieru toaletowego, odświeżaczy WC
   - mycie okien, pranie firan i żaluzji okiennych

   Warunki pracy:
   - praca na wysokości do 3 m
   - przenoszenie ciężarów do 12 kg

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 3 490 zł brutto + wysługa lat
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: podstawowe - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych wystawione przez ABW, SKW lub Policję oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik w zespole ds. inwestycji wydziału inwestycji i remontów kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Opracowywanie (sporządzanie) wniosków, programów inwestycyjnych i programów funkcjonalno-użytkowych wraz z niezbędną dokumentacją, w tym formalno-prawną dla realizowanych zadań inwestycyjnych.
   2. Współudział w opracowywaniu (sporządzaniu) wniosków o zwiększenie wartości kosztorysowej realizowanych zadań.
   3. Opracowywanie (sporządzanie) dokumentów formalno-prawnych, w tym umów celem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
   4. Odbiór wykonanej dokumentacji, w tym współudział w dokonywaniu jej sprawdzenia w zakresie zgodności jej wykonania z warunkami zawartymi w umowach i założeniach zamawiającego dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę.
   5. Opracowywanie (sporządzanie) dokumentów formalno-prawnych i innych uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami na realizację zadań remontowo-inwestycyjnych, które wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
   6. Opracowywanie (sporządzanie) dokumentów formalno-prawnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót i innych uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami dla zadań inwestycyjno-remontowych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
   7. Współudział w sporządzaniu dokumentacji dla robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie sporządzania rysunków i opisów technicznych oraz projektów w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
   8. Współudział w ustalaniu wieloletnich i rocznych planów remontowo-inwestycyjnych i ich aktualizacji.
   9. Współudział w sporządzaniu stosownych harmonogramów, sprawozdań, korekt w zakresie realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych.
   10. Współudział w ustalaniu podstawowych kierunków pracy Wydziału na dany rok, w tym prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obowiązujących przepisów.
   11. Współudział w opracowywaniu (sporządzaniu) wniosków o zwiększenie wartości kosztorysowej realizowanych zadań.
   12. Współudział w opracowywaniu dokumentów formalno-prawnych i dokumentacji do przetargu wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
   13. Uczestniczenie w komisjach przetargowych.
   14. Współudział w opracowywaniu (sporządzaniu) wniosków, programów inwestycji i programów funkcjonalno-użytkowych waz z niezbędną dokumentacją, w tym formalno-prawną dla realizowanych zadań inwestycyjnych.
   15. Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zadań realizowanych przez Wydział.

   Warunki pracy:
   - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 3 648,45 zł brutto + wysługa lat
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: średnie - umiejętność: projektowania i opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych, pracy pod presją czasu - znajomość: przepisów prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wystawione przez ABW, SKW, Policję lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego pożądane: - wykształcenie: wyższe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 648,45 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik w zespole ds. remontów wydziału inwestycji i remontów kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektem KWP w Łodzi, przy ul. Stokowskiej 21/25, związanego z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych służących utrzymaniu obiektu w stanie pełnej sprawności technicznej. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii w obiekcie i reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników,
   - zastępowanie starszego specjalisty ds. remontów - koordynatora Zespołu ds. Remontów podczas jego nieobecności,
   - sprawowanie nadzoru nad flotą samochodową wykorzystywaną przez Zespół ds. Remontów,
   - prowadzenie książki dyspozytora,
   - przygotowywanie protokołów awarii i konieczności,
   - utrzymywanie stałego kontaktu z Zespołem ds. Finansów i Zaopatrzenia w zakresie zakupów materiałów niezbędnych do konserwacji wykonywanej siłami własnymi przez pracowników Zespołu ds. Remontów,
   - dokonywanie rozliczeń materiałów wykorzystywanych przez konserwatorów Zespołu ds. Remontów,
   - archiwizowanie wytworzonych dokumentów w celu przekazania ich do Sekcji Archiwum Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Łodzi,
   - prowadzenie samochodu służbowego (w tym dojazd do zleconych prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi),
   - wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z zadań realizowanych przez Wydział.

   Warunki pracy:
   - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, kierowanie samochodem służbowym

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 3 643,17 zł brutto + wysługa lat
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: - wykształcenie: średnie - doświadczenie zawodowe: 2 lata - prawo jazdy kat. B - umiejętności: komunikowania się, współpracy, samodzielnego myślenia i szybkiego działania, - skrupulatność i rzetelność - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wystawione przez ABW, SKW lub Policję oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 643,17 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Gospodarz obiektu w policyjnej izbie dziecka wydziału konwojowego kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   - przygotowywanie, podgrzewanie, wydawanie posiłków i napojów nieletnim oraz zmywanie naczyń,
   - prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych, sprzętu i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu kuchni,
   - pobieranie czystej i zdawanie używanej bielizny oraz odzieży osób nieletnich do magazynu bielizny pościelowej,
   - utrzymywanie Policyjnej Izby Dziecka i jej wyposażenia w czystości i wymaganym stanie sanitarnym,
   - zamawianie usług pralniczych i wykonywanie innych czynności z tym związanych (np. segregacja, pakowanie),
   - dokonywanie przeglądu wyposażenia PID oraz poprawności działania znajdujących się w niej urządzeń, w tym urządzeń wpływających na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w PID,
   - zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania PID jej Kierownikowi lub wyznaczonemu przez niego policjantowi,
   - czyszczenie i mycie podłóg, schodów i klatek schodowych, opróżnianie koszy na śmieci, mycie i dezynfekcja toalet i urządzeń sanitarnych, ścieranie kurzu z mebli,
   - czyszczenie i mycie glazury, lamperii, armatury sanitarnej i luster,
   - mycie stolarki drzwiowej, pastowanie podłóg, mycie okien i stolarki okiennej,
   - utrzymywanie w czystości ciągów pieszych, a w razie opadów śniegu czy oblodzenia posypywanie ich solą, piaskiem (za wyjątkiem odśnieżania),
   - wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, a mieszczących się w ramach zadań Wydziału.

   Inne informacje:
   - wynagrodzenie: 3 490 zł brutto + wysługa lat
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: podstawowe - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych wystawione przez ABW, SKW lub Policję oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, - umiejętność : komunikowania się i pracy zespołowej pożądane związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie : średnie - doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy - umiejętność obsługi komputera i edytora tekstu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds. obsługi sekretarsko - kancelaryjnej w wydziale poszukiwań i identyfikacji osób

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - ewidencjonuje wpływającą i wychodzącą korespondencję celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji oraz warunków jej przechowywania i archiwizowania,
   - rejestruje i sporządza dokumenty, pisma zlecone przez przełożonego,
   - prowadzi dzienniki podawcze, zbiory ewidencyjne, rejestry absencji i czasu pracy, obsługuje system SWOP w tym zakresie,
   - archiwizuje otrzymaną i wytworzoną dokumentację Wydziału

   Co oferujemy:
   - Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

   Dostępność:
   - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   - Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca w siedzibie urzędu, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze

   Dodatkowe informacje:
   - wynagrodzenie: 1,7353 mnożnik kwoty bazowej tj. 3526,06 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " KARIERA" - praca w służbie cywilnej -służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: - Wykształcenie: średnie - Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w administracji lub do roku w obszarze, - znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji i funkcjonowania Policji, - znajomość Instrukcji Kancelaryjnej - znajomość Jednolitego wykazu akt Policji, - umiejętność: obsługi komputera, pracy zespołowej, - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 526,06 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. pozwoleń na broń w wydziale postępowań administracyjnych kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydania i cofnięcia pozwoleń na broń. Rejestruje broń i aktualizuje bazę KSIP. Wystawia europejską kartę broni,
   - przygotowuje projekty decyzji i postanowień służące merytorycznemu rozstrzygnięciu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
   - obsługuje interesantów w sprawach dotyczących pozwoleń na broń w celu realizacji zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi,
   - współpracuje z innymi jednostkami Policji, z prokuraturami i sądami z terenu całego kraju oraz innymi podmiotami posiadającymi broń palną

   Co oferujemy:
   - Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

   Dostępność:
   - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   - Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze

   Dodatkowe informacje:
   - wynagrodzenie: 1,7476 mnożnik kwoty bazowej tj. 3551 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " KARIERA" - praca w służbie cywilnej -służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
   - wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydania i cofnięcia pozwoleń na broń. Rejestruje broń i aktualizuje bazę KSIP. Wystawia europejską kartę broni,
   - przygotowuje projekty decyzji i postanowień służące merytorycznemu rozstrzygnięciu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
   - obsługuje interesantów w sprawach dotyczących pozwoleń na broń w celu realizacji zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi,
   - współpracuje z innymi jednostkami Policji, z prokuraturami i sądami z terenu całego kraju oraz innymi podmiotami posiadającymi broń palną

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) : - Wykształcenie: średnie - Doświadczenie zawodowe w obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji - znajomość KPA, - obsługa komputera, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność: rozwiązywania problemów, interpretacji przepisów, przekazywania informacji w sposób: jasny, precyzyjny i zwięzły, - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) : - Wykształcenie: wyższe prawo, administracja

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 551 PLN
   • Opis wynagrodzenia: +wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sekretarka w wydziale transportu kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   - prowadzenie rejestru korespondencji jawnej i wydawanie jej uprawnionym osobom zgodnie z dekretacją Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika. Obsługa sekretariatu Wydziału,
   - prowadzenie rejestru WKT -111 dla wszyskich zbiorów ewidencyjnych i teczek aktowych, prowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w resorcie spraw wewnętrznych,
   - przyjmowanie, wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty specjalnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Łodzi. Obsługa systemu poczty specjalnej i poczty elektronicznej,
   - udzielanie informacji interesantom w zakresie załatwienia danej sprawy, zgodnie z posiadaną wiedzą oraz przysługującymi kompetencjami,
   - składanie do Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi zestawień potrzeb na materiały biurowe i inne materiały,
   - współpraca przy realizacji zadań związanych z obsługą kadrowo - finansową pracowników Wydziału. Przygotowywanie wymaganych zestawień i analiz,
   - prowadzenie zagadnień związanych z archiwizacją dokumentacji Wydziału Transportu KWP w Łodzi,
   - sporządzanie planów urlopów dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału,
   - pobieranie z kasy Wydziału Finansów KWP w Łodzi, wszelkich płatności dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 3490 zł brutto + wysługa lat ,
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).


   Termin składania dokumentów: do 13 lutego 2023 roku

   Miejsce składania dokumentów:
   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Wydziale Transportu KWP w Łodzi"

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: średnie, - poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, pożądane związane ze stanowiskiem pracy: - umiejętności: prawo jazdy: kat. B, - obsługa urządzeń biurowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista ds. realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,
   - wykonuje zadania dot. udzielania zamówień z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
   - opiniuje wnioski rozpoczynające postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu weryfikacji zasadności zastosowanego trybu,
   - współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

   Co oferujemy:
   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

   Dostępność:
   Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze

   Dodatkowe informacje:
   - wynagrodzenie: 1,8800 mnożnik kwoty bazowej tj. 3820,09 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " KARIERA" praca w służbie cywilnej - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej oświadczenie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
   - planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: - doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych, - poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, - doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, - kreatywność, - samodzielność, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, - dyspozycyjność, - umiejętność prowadzenia negocjacji, - obsługa komputera - pakiet Office

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 820,09 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista ds. realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,
   - wykonuje zadania dot. udzielania zamówień z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
   - opiniuje wnioski rozpoczynające postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu weryfikacji zasadności zastosowanego trybu,
   - współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

   Co oferujemy:
   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

   Dostępność:
   Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze

   Dodatkowe informacje:
   - wynagrodzenie: 1,8800 mnożnik kwoty bazowej tj. 3820,09 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " KARIERA" praca w służbie cywilnej - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej oświadczenie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
   - planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne): - Wykształcenie: wyższe - doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych, - poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, szkolenie z zakresu zamówień publicznych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność prowadzenia negocjacji, obsługa komputera - pakiet Office

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 820,09 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. komunikacji wewnętrznej w sekcji ogólnej wydziału komunikacji społecznej kwp w

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - Realizuje zadania z zakresu Biuletynu Informacji Publicznej (obsługuje, aktualizuje, dodaje nowych użytkowników, nadaje uprawnienia).
   - Obsługuje wpływające do KWP w Łodzi wnioski o udostępnienie informacji publicznej, współpracuje w tym zakresie z wydziałami merytorycznymi KWP w Łodzi, opracowywuje odpowiedzi.
   - Analizuje funkcjonujący system obiegu informacji oraz przedstawia propozycje
   w zakresie jego modyfikacji zapewniając szybki i skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi.
   - Współorganizuje i bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu promocję łódzkiego garnizonu Policji.
   - Tworzy i na bieżąco aktualizuje bazę mailingową pracowników i policjantów i przy jej wykorzystaniu dystrybuuje wszelkie informacje zawierające treści przydatne policjantom i pracownikom.
   - Administruje bazami danych w tzw. "kioskach informacyjnych" na terenie KWP w Łodzi. Monitoruje i koordynuje ten obszar w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.
   - Wspomaga Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych w zakresie tłumaczeń tekstów z języka angielskiego.
   - Koordynuje procesy komunikacji wewnętrznej w KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych. Bierze czynny udział w tworzeniu miesięcznika Policja Łódzkie (skład
   i edycja tekstu, zdjęć gazety).

   Warunki pracy
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze, obecność wind
   w budynku.
   Dodatkowe informacje:

   - wynagrodzenie: 1,7939 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3645,13 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Aplikuj do: 28 maja 2022
   w formie papierowej na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 98962".

   Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2022
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie: średnie - do roku doświadczenia zawodowego w obszarze - znajomość programów komputerowych służących obsłudze Internetu - samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej - komunikatywność i wysoka kultura osobista - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obsłudze baz danych - szkolenie z zakresu baz danych i statystyk - znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu komunikatywnym - umiejętność tworzenia instrumentów kampanii PR

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 645,13 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista do spraw: planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontow

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   -Wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót
   w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, opracowaną dokumentacją projektową
   i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkami zawartych umów.
   -Opracowuje dokumenty formalno-prawne celem usuwania bieżących awarii instalacji sanitarnych. Opracowuje w tym zakresie projekty
   i dokumentację kosztorysową z użyciem programu do kosztorysowania, wniosków i umów z wyłączenia z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   - Dokonuje ocen stanów technicznych instalacji obiektów (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typuje roboty do wykonania celem doprowadzenia tej instalacji do odpowiedniej sprawności Technicznej.
   - Opracowuje (sporządza) dokumentację przetargową wynikającą
   z Ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie posiadanych uprawnień.
   - Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonaną przez projektantów (na podstawie zawartej umowy),
   w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego.
   - Opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych, przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania.
   - Współuczestniczy w dokonywaniu rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu funkcjonalno- użytkowego i zawartej umowy.

   Dostępność
   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
   wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać
   z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Co oferujemy:
   Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   Miejsce parkingowe na terenie urzędu
   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników


   Warunki pracy
   praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

   Dodatkowe informacje
   - wynagrodzenie: 2,2643 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4 600,97 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej
   operatora publicznego,
   - planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

   Przetwarzanie danych osobowych

   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony
   w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e- mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji.
   5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.
   6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu
   do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
   8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Inne wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne): wykształcenie: wyższe techniczne doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych instalacji), umiejętność podejmowania decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie, umiejętność dokonywania ocen technicznych instalacji sanitarnych, poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze umiejętność obsługiwania programów komputerowych do kosztorysowania,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 600,97 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie: 2,2643 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4 600,97 zł brutto + wysługa lat,
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,
   - prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjne oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),
   - prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
   - opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
   - współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
   - sporządza analizy etatowo-osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,
   - sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

   Dostępność
   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

   Warunki pracy
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
   Dodatkowe informacje
   - wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
   - planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot)
   Aplikuj do 18 grudnia 2021
   W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87394"
   na adres:
   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 87394".
   Dokumenty należy złożyć do: 18.12.2021
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: - Wykształcenie: wyższe - Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji lub rok doświadczenia w obszarze - znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, - umiejętność stosowania przepisów w praktyce - poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 146,29 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. socjalnych w wydziale kadr i szkolenia kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - planuje i administruje środkami finansowymi w grupie budżetowej ,,0" - dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy Policji KWP w Łodzi, jednostek podległych oraz wybranych komórek organizacyjnych KGP, jak również członków ich rodzin,
   - przygotowuje dokumentację związaną z prawem do świadczeń, wysokością należności oraz wypłaty świadczeń finansowych, a także ujmuje wypłaty w kartach ewidencyjnych i książce kasowej zespołu,
   - prowadzi obsługę funduszu socjalnego emerytów i rencistów MSWiA, w szczególności: przyjmuje wnioski, rejestruje i wstępnie weryfikuje. Przygotowuje dokumentację na posiedzenie komisji socjalnej, uczestniczy w pracach komisji, prowadzi rejestr proponowanych i zatwierdzonych kwot do wypłat

   Dostępność
   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
   Warunki pracy
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
   Dodatkowe informacje
   wynagrodzenie: 1,5721 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3194,44 zł brutto + wysługa lat ,
   oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane, do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   plikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
   planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot)

   Przetwarzanie danych osobowych
   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,w którym nastapiło zakończenie rekrutacji. 5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załacznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: Obsługa komputera
   • Inne wymagania: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy administracyjno - biurowej Znajomość ustawy o Policji

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 194,44 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie: 1,5721 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3194,44 zł brutto + wysługa lat ,
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 3 146 / mies.
  • Łódź
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ZAKRES ZADAŃ
   - prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,
   - prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjne oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),
   - prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
   - opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
   - współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
   - sporządza analizy etatowo-osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,
   - sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

   WARUNKI PRACY
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
   Dokumenty należy złożyć do: 9 października 2021 r.
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 85342".
   INNE INFORMACJE:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
   - wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE - wykształcenie: wyższe - doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji lub rok doświadczenia w obszarze - znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, - umiejętność stosowania przepisów w praktyce - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 146,29 PLN
   • Opis wynagrodzenia: - wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik w wydziale kadr i szkolenia kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 2 869 / mies.
  • Łódź
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie rejestru ,,Ks" dla spraw o charakterze kancelaryjno - manipulacyjnym, dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy, wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych,
   - prowadzenie rejestru dodatkowego: skorowidz wniosków emerytów i rencistów policyjnych o przyznanie świadczenia socjalnego, karty imienne funkcjonariuszy oraz emerytów/rencistów woj. łódzkiego,
   - przygotowywanie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji wytworzonej w Nieetatowym Zespole ds. Socjalnych,
   - brakowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
   - obsługa interesantów,
   - wykonywanie zadań realizowanych w wydziale zleconych przez kierownictwo Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi,
   - wspomaganie pracy kancelarii i sekretariatu Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi w szczególności czynności związane z obsługą kancelaryjno - sekretarską Wydziału tj.:
   - przekazywanie, przesyłanie, odbiór korespondencji wpływającej do jednostki,
   - ewidencja przydzielonych spraw,
   - przyjmowanie dokumentów do pracy,
   - prowadzenie ewidencji pism wpływających i wypływających do/z Wydziału,
   - rozdzielanie korespondencji pomiędzy pracownikami Wydziału odpowiednio po dekretacji Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału,
   - wykonywanie połączeń rozmów wewnętrznych i zewnętrznych,
   - prowadzenie dziennika podawczego w formie elektronicznej

   Warunki pracy:
   - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

   DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:
   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
   Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
   W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.
   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
   Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   Inne informacje:

   - wynagrodzenie: 2869,14 - zł brutto + wysługa lat ,
   - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: prawnicze
   • Inne wymagania: niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: - wykształcenie: średnie, - doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy - umiejętności: organizacja pracy własnej, obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, skrupulatność i rzetelność, komunikatywność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 869,14 PLN
   • Opis wynagrodzenia: +wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Radca prawny w zespole prawnym kwp w łodzi

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 5 715 / mies.
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz osobami fizycznymi,
   - obsługuje pod względem prawnym Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi, w tym wydaje opinie prawne mające istotny wpływ na podejmowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi decyzje obejmujące swoim zakresem działania Wydziału Kadr i Szkolenia,
   - współuczestniczy w procesie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych KWP w Łodzi, w szczególności regulaminów, zarządzeń, wytycznych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w sprawach objętych merytorycznym zakresem działania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi,
   - opracowuje i akceptuje pod względem prawnym umowy zawierane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w szczególności w obszarze
   zamówień publicznych, świadczenie pomocy prawnej związanej z zagadnieniami zamówień publicznych,
   - analizuje zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, przedstawia w tym zakresie informacje Kierownictwu KWP w Łodzi,
   - nadzoruje przebieg egzekucji w sprawach, w których radca prawny reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
   - wykonuje inne zadania obsługi prawnej i reprezentacji procesowej na polecenie Kierownictwa KWP w Łodzi i Koordynatora Zespołu Prawnego,

   Dostępność
   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
   Warunki pracy
   praca biurowa, praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, wyjazdy służbowe, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na I piętrze

   Dodatkowe informacje
   - 4 dni pracy w siedzibie KWP w Łodzi,
   - wynagrodzenie: 2,8129 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 5715,70 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

   Przetwarzanie danych osobowych
   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1.
   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji. 5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: prawnicze
   • Inne wymagania: Wykształcenie: wyższe prawnicze Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zawodzie radcy prawnego uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu radcy prawnego, doświadczenie w pracy w administracji, występowania przed sądami, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok praktyki w zawodzie radcy prawnego w organach nadzorowanych przez MSWiA, szkolenia z zakresu zamówień publicznych, umiejętność prowadzenia negocjacji, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 715,7 PLN
   • Opis wynagrodzenia: +wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. uzbrojenia w sekcji ds. uzbrojenia i techniki specjalnej wydziału gospodarki materiało

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 2 886 / mies.
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku
   - wdraża moduł GM systemu SWOP w komórkach organizacyjnych garnizonu łódzkiego,
   - administruje modułem GM systemu SWOP w komórkach organizacyjnych garnizonu łódzkiego,
   - prowadzi szkolenia z zakresu obsługi modułu GM systemu SWOP,
   - sporządza dokumentację przychodowo - rozchodową sprzętu uzbrojenia w celu zaewidencjonowania w książkach ewidencyjnych z podziałem na środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
   - obsługuje funkcjonariuszy, osoby cywilne i instytucje z terenu województwa łódzkiego w zakresie wyposażenia i rozliczania ze sprzętu uzbrojenia przy przyjęciach, przeniesieniach i zwolnieniach ze służby,
   - dokonuje wyceny sprzętu uzbrojenia w wybrakowaniach i inwentaryzacjach w wydziałach KGP, KWP, KMP i KPP w celu przekazania informacji do Wydziału Finansów i GKI,
   - sporządza dokumentację z przepadku broni i sprzętu uzbrojenia w celu przekazania informacji do odpowiednich instytucji państwowych /sądy, prokuratury/,
   - uzgadnia stany ewidencyjne uzbrojenia z osobami odpowiedzialnymi za sprzęt uzbrojenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze.

   Dodatkowe informacje
   - wynagrodzenie: 1,4207 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2886,81 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna -ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne): - Wykształcenie: średnie - doświadczenie zawodowe: do roku na podobnym stanowisku pracy związanym z prowadzeniem ewidencji oraz księgowaniem dokumentów obrotu materiałowego, - wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) - doświadczenie zawodowe: do roku pracy z techniką uzbrojenia, - wiedza specjalistyczna z zakresu techniki uzbrojenia: budowy broni, rodzajów, typów broni i amunicji - umiejętność tworzenia baz danych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 886,81 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista do spraw planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontowo

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 4 497 / mies.
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   Wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót w zakresie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym warunkami udzielonych pozwoleń na budowę i warunków zawartych umów oraz odbioru tych robót w tym sporządzanie protokołów odbioru.
   Dokonuje rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych w zakresie nadzorowanych zadań, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu funkcjonalno-użytkowego i zawartej umowy, w tym sporządza stosowne sprawozdania wraz z wyjaśnieniami i przekazuje go zgodnie z obowiązującymi zasadami do Komendy Głównej Policji.
   Dokonuje ocen stanów technicznych (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typuje roboty do wykonania celem doprowadzenia obiektów do odpowiedniej sprawności technicznej.
   Opracowuje dokumentację przetargową wynikającą z Ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
   Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonanej przez projektantów (na podstawie zawartej umowy), w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego.
   Opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych, przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania.
   Opracowuje dokumenty formalno-prawne na wykonanie robót dla zadań remontowych i awarii budowlanych z wyłączenia stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, w zakresie wniosków z wyłączenia, zbierania ofert i rozeznania rynku, wyboru wykonawcy, opracowania i podpisania umowy na realizację zadania.
   Współuczestniczy w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów remontów i inwestycji celem utrzymania budynków w odpowiedniej sprawności technicznej.

   Warunki pracy:
   praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

   Co oferujemy
   Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

   Dodatkowe informacje
   - wynagrodzenie: 2,2132 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4 497,13 zł brutto + wysługa lat,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
   - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej w zakładce " PRACA" - służba cywilna -ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

   Dostępność
   Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%
   Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   CV i list motywacyjny
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

   Aplikuj do: 17 lipca 2021 roku

   W formie papierowej na adres:
   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 80876"
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


   Link do oferty:

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe, brak
   • Inne wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne): Wykształcenie: wyższe techniczne Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w obszarze umiejętność obsługiwania programów komputerowych do kosztorysowania, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych), biegła znajomość ustawy prawo budowlane oraz wszelkich z nią związanych rozporządzeń i przepisów szczegółowych, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, umiejętność podejmowania decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie, umiejętność dokonywania ocen technicznych obiektów, biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole oraz odporność na stres. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 497,13 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
  • 3 146 / mies.
  • Łódź
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   specjalista do spraw: obsługi kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia
   ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
   WYMIAR ETATU: 1
   LICZBA STANOWISK: 1
   MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź
   ADRES URZĘDU: Łódź, ul. Lutomierska 108/112
   WARUNKI PRACY
   praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
   ZAKRES ZADAŃ
   - obsługa kadrowa funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby,
   - opracowywanie analiz i zestawień zbiorczych oraz wniosków i propozycji kadrowych oraz prowadzenie książek etatowych przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
   - współpraca i nadzór nad całokształtem spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
   - prowadzenie postępowań administracyjnych I i II instancyjnych,
   - przygotowywanie na podstawie analizy akt postępowań dyscyplinarnych projektów postanowień, orzeczeń, decyzji w sprawach dotyczących naruszeń dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy Policji województwa łódzkiego w postępowaniu odwoławczym,
   - współpraca z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
   - sporządzanie spisu przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizowanie akt osobowych funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
   Dokumenty należy złożyć do:3 lipca 2021 r.
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Lutomierska 108/112
   91-048 Łódź
   z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 80056".
   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji. 5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   INNE INFORMACJE:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
   - wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,
   - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
   - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
   - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
   - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
   - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
   - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
   - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE - wykształcenie: średnie - doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji lub do roku w obszarze - znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, - umiejętność stosowania przepisów w praktyce - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 146,29 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Łodzi