Hutchinson Polska Zakład Łódź 2

Mechanik - Dział Utrzymania Ruchu

 • Łódź, łódzkie

Mechanik

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Hutchinson Poland jest międzynarodową firmą, należącą do grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 35 tys. pracowników w 95 fabrykach w 25 krajach.

Firma Hutchinson, oddział w Łodzi, gdzie produkowane są elementy uszczelniające z kauczuku dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

Zakres obowiązków

 • wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych, kompresyjnych i wtryskowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem przeglądów
 • prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie
 • zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
 • podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń


Wymagania

 • wykształcenie średnie bądź wyższe techniczne (związane z mechaniką)
 • praktyczna znajomość układów hydrauliki siłowej i pneumatyki
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonywanie prostych rysunków technicznych
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych - Gr 1 E do 1kV, Gr 2 E
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy

 • wdrożenie oraz szkolenia stanowiskowe
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej międzynarodowej firmie, branży Automotive
 • możliwość rozwoju oraz tworzenia i prowadzenia projektów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki świąteczne
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Karta Multisport
 • Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Pakiet socjalny
 • Parking
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka lekarska
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały zebrane w związku z realizacją łączącej nas umowy zlecenia/umowy o dzieło jest Hutchinson Poland Sp. z o. o. (ul. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SŁONKI, nr 20A, 34-300 Żywiec) - dalej: HUTCHINSON.
  Ponadto, informujemy, że:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez HUTCHINSON w celach:
  o zawarcia i realizacji łączącej nas umowy zlecenia/umowy o dzieło (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy);
  o wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości bądź innych przepisów szczególnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego),
  o realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są: zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do nas oraz zapewnienie ochrony informacji których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, realizowane np. poprzez monitoring oraz kontrolę dostępu; ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zlecenia/umowy o dzieło oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. Dane osobowe zgromadzone przy użyciu monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
  3. W HUTCHINSON wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@hutchinson.com.
  4. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do przenoszenia danych (tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody).
  5. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), usługi ochrony osób i mienia; firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
  6. Będziemy również przekazywać Twoje dane naszym kontrahentom (usługodawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków powierzonych w ramach realizacji umowy zlecenia. Ponadto odbiorcami Twoich danych mogą być organy ścigania i organy państwowe (np. ZUS, urzędy skarbowe), gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej.
 • Zebrane dane osobowe są przetwarzane, za co odpowiedzialna jest spółka Hutchinson Group, która publikuje ofertę na portalu dla kandydatów w celu odpowiedzi na Państwa zgłoszenie oraz zaproponowania Państwu innych ofert, które mogą Państwa zainteresować, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone gwiazdką. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla wcześniejszych operacji przetwarzania. Dane osobowe są zastrzeżone do użytku grupy HUTCHINSON i mogą być przekazywane wyłącznie spółkom grupy HUTCHINSON (transfer danych nadzorowany przez BCRs grupy Hutchinson). Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych (GDPR), mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą Państwo zażądać ujawnienia swoich danych osobowych i mają Państwo prawo do określenia wytycznych dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci. Możesz również zażądać przeniesienia swoich danych, jak również ograniczenia ich przetwarzania, i/lub złożyć skargę do lokalnego organu (CNIL we Francji). Możesz skorzystać ze swoich praw i zapytać nas o przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod następującym adresem e-mail: data.protection@hutchinson.com. Aby dowiedzieć się więcej, można zapoznać się z polityką prywatności na stronie https://hutchinson.sharepoint.com/.
Dodana
Wygasa (za 8 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka