Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 14.02.2024
mFinanse S.A

Ekspert kredytowy Gliwice

 • Gliwice, śląskie

Bankowiec, Bankier

Kontrakt b2b

Pełny etat

Ekspert/lider

Praca stacjonarna

Praca hybrydowa

Dodana
Wygasła (10 dni)
Ekspert kredytowy Gliwice

mFinanse S.A

mFinanse to spółka z grupy mBanku, działająca na rynku pośrednictwa finansowego od ponad 10 lat. Sieć ekspertów mFinanse to ponad 1000 osób wspierających klientów w podejmowaniu różnych decyzji finansowych. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz dbałość o każdy detal w obsłudze klienta to dla nas priorytet.


Dzięki współpracy z wieloma bankami eksperci pomogą Wam sfinansować:

* zakup mieszkania, domu, działki, budowę domu, remont

* zakup samochodu oraz inne nieplanowane wydatki

* rozwinięcie biznesu


Prowadzimy ponad 200 placówek na terenie całej Polski. Z naszymi ekspertami możesz spotkać się w wygodnej dla Ciebie lokalizacji. Nasza sieć stale się powiększa, co świadczy o staraniu się dotarcia do każdego miasta.


mFinanse to grupa ludzi, których pasją i zamiłowaniem jest sprzedaż produktów finansowych.

Zakres obowiązków

 • budowanie długotrwałych relacji z Klientami i oferowanie najlepszych rozwiązań finansowych

 • dostarczanie Klientom najlepszych ofert spośród kontrahentów firmy a także promowanie usług oraz produktów z oferty koncernu mBank

 • obsługa Klientów z portfela firmy

 • partycypowanie w spotkaniach biznesowych

 • udział w nowelizacji procedur i procesów kredytowych

 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi Klienta

Wymagania

 • praktyczna wiedza i doświadczenia w sprzedaży w szeroko pojętej branży finansowej (bankowość, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia)

 • znajomość analizy finansowej

 • komunikatywność i umiejętność budowania relacji z Klientem

 • wysoka motywacja i chęć do rozwoju

 • profesjonalizm i etyka zawodowa

Oferujemy

 • pracę w instytucji finansowej z Grupy mBanku o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku

 • możliwość pracy hybrydowej i elastyczny czas realizacji zadań

 • niezbędne narzędzia pracy: baza wiedzy, porównywarka kredytowa

 • możliwość skorzystania z komfortowych biur w prestiżowych lokalizacjach w całej Polsce

 • współpraca z deweloperami oraz możliwość obsługi Klientów z portfela firmy

 • współpraca z ponad dwudziestoma bankami w zakresie szerokiej oferty kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych oraz leasingów

 • wysokie wynagrodzenie prowizyjne

 • wsparcie doświadczonych trenerów i dedykowanych departamentów

 • mentoring menedżera i doświadczonych trenerów, a także cykliczne szkolenia rozwijające kompetencje

 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy

 • firmowy laptop lub środki na jego zakup

 • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Karta Multisport
 • Nowoczesne biuro
 • Pakiet socjalny
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Służbowy laptop
 • Służbowy telefon
 • Ubezpieczenie grupowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • „Przesłanie do spółki mFinanse S.A. danych osobowych w zakresie szerszym niż wymagany, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl”

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, zwana dalej Administratorem.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@mfinanse.pl lub pisemnie na adres ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@mfinanse.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] („RODO”) w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu przeprowadzenia aktualnie prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacji - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pani/Pan także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  w celu wykonania badań jakości przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontrola poprawności prowadzonych postępowań rekrutacyjnych;
  w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych; podmioty świadczące usługi w związku z obsługą procesów rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia, przy czym w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się
  z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
  W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest wymagane:
  a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
  b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej - dla celów prowadzenia rekrutacji.
  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę mFinanse S.A. moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl.

Praca alert - powiadomienia

Bankowiec, Bankier, Gliwice

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka