!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

ELEKTROMECHANIK

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 20.02.2022

Elektromechanik

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Rekrutacja zdalna

  

ELEKTROMECHANIK - Centrum Dystrybucyjne H&M w Gądkach pod Poznaniem

Rekrutacja online - rozmowa przez aplikację Teams


Prześlij cv: rekrutacja.pl@hm.com lub na link: link aplikacyjny Elektromechanik

Zakres obowiązków

Do głównych zadań należy:

 • kontrola i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • prowadzenie przeglądów technicznych oraz usuwanie bieżących awarii
 • zapewnienie ciągłości ruchu maszyn
 • obsługa i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn poprzez wykonywanie konserwacji i napraw
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wykonywanych prac

Wymagania

Jeśli posiadasz:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie techniczne (elektryk/mechanik/automatyk)
 • praktyczną znajomość zagadnień z dziedziny elektryki i mechaniki
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV

Oferujemy

 • pracę w zgranym zespole i przyjazną atmosferę
 • stabilne miejsce pracy, zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę i wynagrodzenie w terminie
 • premię za obecność w pracy
 • pracę z nowoczesną technologią i udział w ciekawych projektach
 • możliwość rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia dające dodatkowe uprawnienia, szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie z ratownictwa wysokościowego i pracy na wysokości zakończone uzyskaniem certyfikatu)
 • pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w naszej sieci, dofinansowanie do obiadów, bezpłatny dojazd na wyznaczonych trasach, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki świąteczne)
 • możliwość rekrutacji online
 • Obowiązek informacyjny

  H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

  Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

   

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  -         przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy).

  -         przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO),

  -         jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

   

  Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Mauritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

  Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie przez H&M Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji to Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż 12 miesięcy od wyrażenia Twojej zgody.

   

  Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do:

  •dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  •sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  •żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

  •żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  Tel: 22 211 18 60, E-mail: iodpldc@hm.com

  H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”.

   

  Zgoda na przyszłe rekrutacje

  Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. zo.o., prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. zo.o moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”                 Data …………………….. Podpis………………..

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez H&M Logistics Sp. Z.o.o. 62-023 Gądki Magazynowa 3, NIP: 7772974131 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Gądki pow. poznański, Wielkopolskie
Opublikowana
Wygasła (2 miesiące)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.