Operator prasy krawędziowej lub automatu do rozkroju blach