Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 481 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 418 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 665 zł
Zaliczka na podatek 9 890 zł
Całość - kwota brutto 98 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 700,00 9 633,12 1 480,50 2 418,15 7 665,14 84 918,00 9 890,00 67 613,09
Luty 98 700,00 9 633,12 1 480,50 2 418,15 7 665,14 84 918,00 19 857,00 57 646,09
Marzec 98 700,00 1 039,44 159,75 2 418,15 8 557,44 94 833,00 30 347,00 56 178,22
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Maj 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Październik 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 2 418,15 8 665,37 96 032,00 30 730,00 56 886,48
Rocznie 1 184 400,00 20 305,68 3 120,75 29 017,80 101 876,05 1 128 957,00 234 791,00 693 415,72
Wynagrodzenie pracownika 98 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 648 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 418 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 118 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 700,00 9 633,12 6 415,50 1 648,29 2 516,85 118 913,76 zł
Luty 98 700,00 9 633,12 6 415,50 1 648,29 2 516,85 118 913,76 zł
Marzec 98 700,00 1 039,44 692,25 1 648,29 2 516,85 104 596,83 zł
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Maj 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Październik 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 1 648,29 2 516,85 102 865,14 zł
Rocznie 1 184 400,00 20 305,68 13 523,25 19 779,48 30 202,20 1 268 210,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 98 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 613 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 118 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 481 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 883 zł
Zaliczka na podatek 8 408 zł
Całość - kwota brutto 98 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 700,00 9 633,12 1 480,50 0,00 7 882,77 70 069,00 8 408,00 71 295,33
Luty 98 700,00 9 633,12 1 480,50 0,00 7 882,77 70 069,00 8 408,00 71 295,33
Marzec 98 700,00 1 039,44 159,75 0,00 8 775,07 78 001,00 9 360,00 79 365,62
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Maj 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Październik 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 78 960,00 9 475,00 80 341,80
Rocznie 1 184 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 104 487,61 928 779,00 6 965,00 945 032,48
Wynagrodzenie pracownika 98 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 418 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 117 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 700,00 9 633,12 6 415,50 0,00 2 516,85 117 265,47 zł
Luty 98 700,00 9 633,12 6 415,50 0,00 2 516,85 117 265,47 zł
Marzec 98 700,00 1 039,44 692,25 0,00 2 516,85 102 948,54 zł
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Maj 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Październik 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 2 516,85 101 216,85 zł
Rocznie 1 184 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 30 202,20 1 248 431,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 98 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 423 zł
Całość - kwota brutto 98 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Luty 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Marzec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Maj 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Październik 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 960,00 13 423,00 85 277,00
Rocznie 1 184 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947 520,00 161 076,00 1 023 324,00
Wynagrodzenie pracownika 98 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Luty 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Marzec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Maj 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Lipiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Sierpień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Wrzesień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Październik 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Listopad 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Grudzień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 700,00 zł
Rocznie 1 184 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 277 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 883 zł
Zaliczka na podatek 29 359 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 29 359,00 0,00 60 458,00
Luty 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 31 159,00 0,00 58 658,00
Marzec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 31 159,00 0,00 58 658,00
Kwiecień 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 31 159,00 0,00 58 658,00
Maj 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 31 159,00 0,00 58 658,00
Czerwiec 98 700,00 0,00 0,00 0,00 8 883,00 0,00 31 159,00 0,00 58 658,00
Lipiec 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Sierpień 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Wrzesień 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Październik 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Listopad 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Grudzień 98 700,00 176,27 72,24 0,00 8 883,00 15,08 31 075,00 0,00 58 478,41
Rocznie 1 184 400,00 1 057,62 433,44 0,00 106 596,00 0,00 371 604,00 0,00 704 618,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 98 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 458 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.