Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 364 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 227 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 059 zł
Zaliczka na podatek 9 083 zł
Całość - kwota brutto 90 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 900,00 8 871,84 1 363,50 2 227,05 7 059,38 78 188,00 9 083,00 62 295,23
Luty 90 900,00 8 871,84 1 363,50 2 227,05 7 059,38 78 188,00 16 358,00 55 020,23
Marzec 90 900,00 2 562,00 393,75 2 227,05 7 714,55 85 467,00 27 349,00 50 653,65
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Maj 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Październik 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 2 227,05 7 980,57 88 423,00 28 295,00 52 397,38
Rocznie 1 090 800,00 20 305,68 3 120,75 26 724,60 93 658,44 1 037 650,00 213 791,00 639 545,53
Wynagrodzenie pracownika 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 909 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 518 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 227 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 900,00 8 871,84 5 908,50 1 518,03 2 317,95 109 516,32 zł
Luty 90 900,00 8 871,84 5 908,50 1 518,03 2 317,95 109 516,32 zł
Marzec 90 900,00 2 562,00 1 706,25 1 518,03 2 317,95 99 004,23 zł
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Maj 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Październik 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 1 518,03 2 317,95 94 735,98 zł
Rocznie 1 090 800,00 20 305,68 13 523,25 18 216,36 27 815,40 1 170 660,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 109 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 364 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 260 zł
Zaliczka na podatek 7 744 zł
Całość - kwota brutto 90 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 900,00 8 871,84 1 363,50 0,00 7 259,82 64 532,00 7 744,00 65 661,00
Luty 90 900,00 8 871,84 1 363,50 0,00 7 259,82 64 532,00 7 744,00 65 661,00
Marzec 90 900,00 2 562,00 393,75 0,00 7 914,98 70 355,00 8 443,00 71 586,67
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Maj 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Październik 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 72 720,00 8 726,00 73 992,60
Rocznie 1 090 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 96 063,62 853 899,00 6 401,00 868 842,07
Wynagrodzenie pracownika 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 909 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 227 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 107 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 900,00 8 871,84 5 908,50 0,00 2 317,95 107 998,29 zł
Luty 90 900,00 8 871,84 5 908,50 0,00 2 317,95 107 998,29 zł
Marzec 90 900,00 2 562,00 1 706,25 0,00 2 317,95 97 486,20 zł
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Maj 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Październik 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 2 317,95 93 217,95 zł
Rocznie 1 090 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 815,40 1 152 444,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 362 zł
Całość - kwota brutto 90 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Luty 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Marzec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Maj 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Październik 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 720,00 12 362,00 78 538,00
Rocznie 1 090 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872 640,00 148 344,00 942 456,00
Wynagrodzenie pracownika 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Luty 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Marzec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Maj 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Lipiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Sierpień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Wrzesień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Październik 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Listopad 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Grudzień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 zł
Rocznie 1 090 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 181 zł
Zaliczka na podatek 26 863 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 26 863,00 0,00 55 856,00
Luty 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 28 663,00 0,00 54 056,00
Marzec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 28 663,00 0,00 54 056,00
Kwiecień 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 28 663,00 0,00 54 056,00
Maj 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 28 663,00 0,00 54 056,00
Czerwiec 90 900,00 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 28 663,00 0,00 54 056,00
Lipiec 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Sierpień 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Wrzesień 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Październik 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Listopad 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Grudzień 90 900,00 176,27 72,24 0,00 8 181,00 15,08 28 579,00 0,00 53 876,41
Rocznie 1 090 800,00 1 057,62 433,44 0,00 98 172,00 0,00 341 652,00 0,00 649 394,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 856 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.