Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 361 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 222 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 044 zł
Zaliczka na podatek 9 062 zł
Całość - kwota brutto 90 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 700,00 8 852,32 1 360,50 2 222,15 7 043,85 78 015,00 9 062,00 62 159,18
Luty 90 700,00 8 852,32 1 360,50 2 222,15 7 043,85 78 015,00 16 268,00 54 953,18
Marzec 90 700,00 2 601,04 399,75 2 222,15 7 692,94 85 227,00 27 273,00 50 511,12
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Maj 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Październik 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 2 222,15 7 963,01 88 228,00 28 233,00 52 281,84
Rocznie 1 088 400,00 20 305,68 3 120,75 26 665,80 93 447,73 1 035 309,00 213 252,00 638 160,04
Wynagrodzenie pracownika 90 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 896 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 515 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 222 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 700,00 8 852,32 5 895,50 1 514,69 2 312,85 109 275,36 zł
Luty 90 700,00 8 852,32 5 895,50 1 514,69 2 312,85 109 275,36 zł
Marzec 90 700,00 2 601,04 1 732,25 1 514,69 2 312,85 98 860,83 zł
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Maj 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Październik 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 1 514,69 2 312,85 94 527,54 zł
Rocznie 1 088 400,00 20 305,68 13 523,25 18 176,28 27 754,20 1 168 159,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 109 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 361 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 244 zł
Zaliczka na podatek 7 727 zł
Całość - kwota brutto 90 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 700,00 8 852,32 1 360,50 0,00 7 243,85 64 390,00 7 727,00 65 516,53
Luty 90 700,00 8 852,32 1 360,50 0,00 7 243,85 64 390,00 7 727,00 65 516,53
Marzec 90 700,00 2 601,04 399,75 0,00 7 892,93 70 159,00 8 419,00 71 387,20
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Maj 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Październik 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 72 560,00 8 707,00 73 829,80
Rocznie 1 088 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 95 847,63 851 979,00 6 388,00 866 888,46
Wynagrodzenie pracownika 90 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 896 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 222 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 107 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 700,00 8 852,32 5 895,50 0,00 2 312,85 107 760,67 zł
Luty 90 700,00 8 852,32 5 895,50 0,00 2 312,85 107 760,67 zł
Marzec 90 700,00 2 601,04 1 732,25 0,00 2 312,85 97 346,14 zł
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Maj 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Październik 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 2 312,85 93 012,85 zł
Rocznie 1 088 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 754,20 1 149 983,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 335 zł
Całość - kwota brutto 90 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Luty 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Marzec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Maj 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Październik 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 560,00 12 335,00 78 365,00
Rocznie 1 088 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 720,00 148 020,00 940 380,00
Wynagrodzenie pracownika 90 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Luty 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Marzec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Maj 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Lipiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Sierpień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Wrzesień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Październik 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Listopad 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Grudzień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 700,00 zł
Rocznie 1 088 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 163 zł
Zaliczka na podatek 26 799 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 26 799,00 0,00 55 738,00
Luty 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 28 599,00 0,00 53 938,00
Marzec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 28 599,00 0,00 53 938,00
Kwiecień 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 28 599,00 0,00 53 938,00
Maj 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 28 599,00 0,00 53 938,00
Czerwiec 90 700,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 0,00 28 599,00 0,00 53 938,00
Lipiec 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Sierpień 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Wrzesień 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Październik 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Listopad 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Grudzień 90 700,00 176,27 72,24 0,00 8 163,00 15,08 28 515,00 0,00 53 758,41
Rocznie 1 088 400,00 1 057,62 433,44 0,00 97 956,00 0,00 340 884,00 0,00 647 978,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 738 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.