Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 833 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 358 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 217 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 028 zł
Zaliczka na podatek 9 041 zł
Całość - kwota brutto 90 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 500,00 8 832,80 1 357,50 2 217,25 7 028,32 77 842,00 9 041,00 62 023,13
Luty 90 500,00 8 832,80 1 357,50 2 217,25 7 028,32 77 842,00 16 178,00 54 886,13
Marzec 90 500,00 2 640,08 405,75 2 217,25 7 671,32 84 987,00 27 196,00 50 369,60
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Maj 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Październik 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 2 217,25 7 945,45 88 033,00 28 171,00 52 166,30
Rocznie 1 086 000,00 20 305,68 3 120,75 26 607,00 93 237,01 1 032 968,00 212 713,00 636 775,56
Wynagrodzenie pracownika 90 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 833 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 883 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 511 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 217 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 500,00 8 832,80 5 882,50 1 511,35 2 307,75 109 034,40 zł
Luty 90 500,00 8 832,80 5 882,50 1 511,35 2 307,75 109 034,40 zł
Marzec 90 500,00 2 640,08 1 758,25 1 511,35 2 307,75 98 717,43 zł
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Maj 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Październik 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 1 511,35 2 307,75 94 319,10 zł
Rocznie 1 086 000,00 20 305,68 13 523,25 18 136,20 27 693,00 1 165 658,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 023 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 109 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 833 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 358 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 228 zł
Zaliczka na podatek 7 710 zł
Całość - kwota brutto 90 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 500,00 8 832,80 1 357,50 0,00 7 227,87 64 248,00 7 710,00 65 372,07
Luty 90 500,00 8 832,80 1 357,50 0,00 7 227,87 64 248,00 7 710,00 65 372,07
Marzec 90 500,00 2 640,08 405,75 0,00 7 870,88 69 963,00 8 396,00 71 187,73
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Maj 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Październik 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 72 400,00 8 688,00 73 667,00
Rocznie 1 086 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 95 631,62 850 059,00 6 376,00 864 934,87
Wynagrodzenie pracownika 90 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 833 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 883 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 217 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 107 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 500,00 8 832,80 5 882,50 0,00 2 307,75 107 523,05 zł
Luty 90 500,00 8 832,80 5 882,50 0,00 2 307,75 107 523,05 zł
Marzec 90 500,00 2 640,08 1 758,25 0,00 2 307,75 97 206,08 zł
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Maj 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Październik 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 2 307,75 92 807,75 zł
Rocznie 1 086 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 693,00 1 147 521,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 308 zł
Całość - kwota brutto 90 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Luty 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Marzec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Maj 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Październik 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 400,00 12 308,00 78 192,00
Rocznie 1 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 800,00 147 696,00 938 304,00
Wynagrodzenie pracownika 90 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Luty 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Marzec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Maj 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Lipiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Sierpień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Wrzesień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Październik 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Listopad 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Grudzień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 zł
Rocznie 1 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 145 zł
Zaliczka na podatek 26 735 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 26 735,00 0,00 55 620,00
Luty 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 28 535,00 0,00 53 820,00
Marzec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 28 535,00 0,00 53 820,00
Kwiecień 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 28 535,00 0,00 53 820,00
Maj 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 28 535,00 0,00 53 820,00
Czerwiec 90 500,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 28 535,00 0,00 53 820,00
Lipiec 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Sierpień 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Wrzesień 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Październik 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Listopad 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Grudzień 90 500,00 176,27 72,24 0,00 8 145,00 15,08 28 451,00 0,00 53 640,41
Rocznie 1 086 000,00 1 057,62 433,44 0,00 97 740,00 0,00 340 116,00 0,00 646 562,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.