Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 91300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 91 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 911 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 370 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 237 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 090 zł
Zaliczka na podatek 9 124 zł
Całość - kwota brutto 91 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 300,00 8 910,88 1 369,50 2 236,85 7 090,45 78 533,00 9 124,00 62 568,32
Luty 91 300,00 8 910,88 1 369,50 2 236,85 7 090,45 78 533,00 16 537,00 55 155,32
Marzec 91 300,00 2 483,92 381,75 2 236,85 7 757,77 85 947,00 27 503,00 50 936,71
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Maj 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Październik 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 2 236,85 8 015,68 88 813,00 28 420,00 52 627,47
Rocznie 1 095 600,00 20 305,68 3 120,75 26 842,20 94 079,79 1 042 330,00 214 862,00 642 307,58
Wynagrodzenie pracownika 91 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 911 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 935 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 525 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 237 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 300,00 8 910,88 5 934,50 1 524,71 2 328,15 109 998,24 zł
Luty 91 300,00 8 910,88 5 934,50 1 524,71 2 328,15 109 998,24 zł
Marzec 91 300,00 2 483,92 1 654,25 1 524,71 2 328,15 99 291,03 zł
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Maj 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Październik 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 1 524,71 2 328,15 95 152,86 zł
Rocznie 1 095 600,00 20 305,68 13 523,25 18 296,52 27 937,80 1 175 663,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 91 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 568 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 109 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 91300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 91 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 911 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 370 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 292 zł
Zaliczka na podatek 7 778 zł
Całość - kwota brutto 91 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 300,00 8 910,88 1 369,50 0,00 7 291,77 64 816,00 7 778,00 65 949,93
Luty 91 300,00 8 910,88 1 369,50 0,00 7 291,77 64 816,00 7 778,00 65 949,93
Marzec 91 300,00 2 483,92 381,75 0,00 7 959,09 70 747,00 8 490,00 71 985,60
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Maj 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Październik 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 73 040,00 8 765,00 74 318,20
Rocznie 1 095 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 96 495,63 857 739,00 6 435,00 872 749,26
Wynagrodzenie pracownika 91 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 911 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 935 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 237 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 108 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 300,00 8 910,88 5 934,50 0,00 2 328,15 108 473,53 zł
Luty 91 300,00 8 910,88 5 934,50 0,00 2 328,15 108 473,53 zł
Marzec 91 300,00 2 483,92 1 654,25 0,00 2 328,15 97 766,32 zł
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Maj 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Październik 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 2 328,15 93 628,15 zł
Rocznie 1 095 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 937,80 1 157 366,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 91 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 108 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 91300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 91 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 417 zł
Całość - kwota brutto 91 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Luty 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Marzec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Maj 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Październik 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 040,00 12 417,00 78 883,00
Rocznie 1 095 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 480,00 149 004,00 946 596,00
Wynagrodzenie pracownika 91 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 91 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Luty 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Marzec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Maj 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Lipiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Sierpień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Wrzesień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Październik 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Listopad 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Grudzień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 300,00 zł
Rocznie 1 095 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 095 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 91 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 883 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 91300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 91 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 56 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 217 zł
Zaliczka na podatek 26 991 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 91 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 26 991,00 0,00 56 092,00
Luty 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 28 791,00 0,00 54 292,00
Marzec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 28 791,00 0,00 54 292,00
Kwiecień 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 28 791,00 0,00 54 292,00
Maj 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 28 791,00 0,00 54 292,00
Czerwiec 91 300,00 0,00 0,00 0,00 8 217,00 0,00 28 791,00 0,00 54 292,00
Lipiec 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Sierpień 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Wrzesień 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Październik 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Listopad 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Grudzień 91 300,00 176,27 72,24 0,00 8 217,00 15,08 28 707,00 0,00 54 112,41
Rocznie 1 095 600,00 1 057,62 433,44 0,00 98 604,00 0,00 343 188,00 0,00 652 226,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 91 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 092 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.