Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 91000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 91 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 882 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 365 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 067 zł
Zaliczka na podatek 9 093 zł
Całość - kwota brutto 91 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 000,00 8 881,60 1 365,00 2 229,50 7 067,15 78 274,00 9 093,00 62 363,75
Luty 91 000,00 8 881,60 1 365,00 2 229,50 7 067,15 78 274,00 16 402,00 55 054,75
Marzec 91 000,00 2 542,48 390,75 2 229,50 7 725,35 85 587,00 27 388,00 50 723,92
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Maj 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Październik 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 2 229,50 7 989,35 88 521,00 28 327,00 52 454,15
Rocznie 1 092 000,00 20 305,68 3 120,75 26 754,00 93 763,80 1 038 824,00 214 056,00 640 229,77
Wynagrodzenie pracownika 91 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 882 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 915 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 520 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 230 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 000,00 8 881,60 5 915,00 1 519,70 2 320,50 109 636,80 zł
Luty 91 000,00 8 881,60 5 915,00 1 519,70 2 320,50 109 636,80 zł
Marzec 91 000,00 2 542,48 1 693,25 1 519,70 2 320,50 99 075,93 zł
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Maj 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Październik 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 1 519,70 2 320,50 94 840,20 zł
Rocznie 1 092 000,00 20 305,68 13 523,25 18 236,40 27 846,00 1 171 911,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 91 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 364 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 109 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 91000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 91 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 882 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 365 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 268 zł
Zaliczka na podatek 7 752 zł
Całość - kwota brutto 91 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 000,00 8 881,60 1 365,00 0,00 7 267,81 64 603,00 7 752,00 65 733,23
Luty 91 000,00 8 881,60 1 365,00 0,00 7 267,81 64 603,00 7 752,00 65 733,23
Marzec 91 000,00 2 542,48 390,75 0,00 7 926,01 70 453,00 8 454,00 71 686,40
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Maj 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Październik 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 72 800,00 8 736,00 74 074,00
Rocznie 1 092 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 96 171,63 854 859,00 6 412,00 869 818,86
Wynagrodzenie pracownika 91 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 882 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 915 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 230 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 108 117 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 000,00 8 881,60 5 915,00 0,00 2 320,50 108 117,10 zł
Luty 91 000,00 8 881,60 5 915,00 0,00 2 320,50 108 117,10 zł
Marzec 91 000,00 2 542,48 1 693,25 0,00 2 320,50 97 556,23 zł
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Maj 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Październik 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 93 320,50 zł
Rocznie 1 092 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 846,00 1 153 674,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 91 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 733 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 108 117 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 91000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 91 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 376 zł
Całość - kwota brutto 91 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Luty 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Marzec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Maj 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Październik 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 12 376,00 78 624,00
Rocznie 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 600,00 148 512,00 943 488,00
Wynagrodzenie pracownika 91 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 91 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Luty 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Marzec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Maj 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Lipiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Sierpień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Wrzesień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Październik 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Listopad 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Grudzień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 zł
Rocznie 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 092 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 91 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 624 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 91000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 91 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 190 zł
Zaliczka na podatek 26 895 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 91 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 26 895,00 0,00 55 915,00
Luty 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 28 695,00 0,00 54 115,00
Marzec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 28 695,00 0,00 54 115,00
Kwiecień 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 28 695,00 0,00 54 115,00
Maj 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 28 695,00 0,00 54 115,00
Czerwiec 91 000,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 28 695,00 0,00 54 115,00
Lipiec 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Sierpień 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Wrzesień 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Październik 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Listopad 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Grudzień 91 000,00 176,27 72,24 0,00 8 190,00 15,08 28 611,00 0,00 53 935,41
Rocznie 1 092 000,00 1 057,62 433,44 0,00 98 280,00 0,00 342 036,00 0,00 650 102,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 91 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 915 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.