Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 355 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 212 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 013 zł
Zaliczka na podatek 9 020 zł
Całość - kwota brutto 90 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 300,00 8 813,28 1 354,50 2 212,35 7 012,79 77 670,00 9 020,00 61 887,08
Luty 90 300,00 8 813,28 1 354,50 2 212,35 7 012,79 77 670,00 16 088,00 54 819,08
Marzec 90 300,00 2 679,12 411,75 2 212,35 7 649,71 84 747,00 27 119,00 50 228,07
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Maj 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Październik 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 2 212,35 7 927,89 87 838,00 28 108,00 52 051,76
Rocznie 1 083 600,00 20 305,68 3 120,75 26 548,20 93 026,30 1 030 629,00 212 173,00 635 400,07
Wynagrodzenie pracownika 90 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 870 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 508 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 212 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 108 793 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 300,00 8 813,28 5 869,50 1 508,01 2 302,65 108 793,44 zł
Luty 90 300,00 8 813,28 5 869,50 1 508,01 2 302,65 108 793,44 zł
Marzec 90 300,00 2 679,12 1 784,25 1 508,01 2 302,65 98 574,03 zł
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Maj 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Październik 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 1 508,01 2 302,65 94 110,66 zł
Rocznie 1 083 600,00 20 305,68 13 523,25 18 096,12 27 631,80 1 163 156,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 887 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 108 793 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 355 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 212 zł
Zaliczka na podatek 7 693 zł
Całość - kwota brutto 90 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 300,00 8 813,28 1 354,50 0,00 7 211,90 64 106,00 7 693,00 65 227,60
Luty 90 300,00 8 813,28 1 354,50 0,00 7 211,90 64 106,00 7 693,00 65 227,60
Marzec 90 300,00 2 679,12 411,75 0,00 7 848,82 69 767,00 8 372,00 70 988,27
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Maj 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Październik 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 72 240,00 8 669,00 73 504,20
Rocznie 1 083 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 95 415,62 848 139,00 6 363,00 862 981,27
Wynagrodzenie pracownika 90 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 870 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 212 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 107 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 300,00 8 813,28 5 869,50 0,00 2 302,65 107 285,43 zł
Luty 90 300,00 8 813,28 5 869,50 0,00 2 302,65 107 285,43 zł
Marzec 90 300,00 2 679,12 1 784,25 0,00 2 302,65 97 066,02 zł
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Maj 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Październik 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 2 302,65 92 602,65 zł
Rocznie 1 083 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 631,80 1 145 060,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 281 zł
Całość - kwota brutto 90 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Luty 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Marzec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Maj 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Październik 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 12 281,00 78 019,00
Rocznie 1 083 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 880,00 147 372,00 936 228,00
Wynagrodzenie pracownika 90 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Luty 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Marzec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Maj 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Lipiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Sierpień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Wrzesień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Październik 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Listopad 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Grudzień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 300,00 zł
Rocznie 1 083 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 019 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 127 zł
Zaliczka na podatek 26 671 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 26 671,00 0,00 55 502,00
Luty 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 28 471,00 0,00 53 702,00
Marzec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 28 471,00 0,00 53 702,00
Kwiecień 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 28 471,00 0,00 53 702,00
Maj 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 28 471,00 0,00 53 702,00
Czerwiec 90 300,00 0,00 0,00 0,00 8 127,00 0,00 28 471,00 0,00 53 702,00
Lipiec 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Sierpień 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Wrzesień 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Październik 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Listopad 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Grudzień 90 300,00 176,27 72,24 0,00 8 127,00 15,08 28 387,00 0,00 53 522,41
Rocznie 1 083 600,00 1 057,62 433,44 0,00 97 524,00 0,00 339 348,00 0,00 645 146,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 502 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.