Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 210 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 005 zł
Zaliczka na podatek 9 010 zł
Całość - kwota brutto 90 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 200,00 8 803,52 1 353,00 2 209,90 7 005,02 77 584,00 9 010,00 61 818,56
Luty 90 200,00 8 803,52 1 353,00 2 209,90 7 005,02 77 584,00 16 044,00 54 784,56
Marzec 90 200,00 2 698,64 414,75 2 209,90 7 638,90 84 627,00 27 081,00 50 156,81
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Maj 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Październik 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 2 209,90 7 919,11 87 740,00 28 077,00 51 993,99
Rocznie 1 082 400,00 20 305,68 3 120,75 26 518,80 92 920,93 1 029 455,00 211 908,00 634 705,84
Wynagrodzenie pracownika 90 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 863 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 506 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 210 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 108 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 200,00 8 803,52 5 863,00 1 506,34 2 300,10 108 672,96 zł
Luty 90 200,00 8 803,52 5 863,00 1 506,34 2 300,10 108 672,96 zł
Marzec 90 200,00 2 698,64 1 797,25 1 506,34 2 300,10 98 502,33 zł
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Maj 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Październik 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 1 506,34 2 300,10 94 006,44 zł
Rocznie 1 082 400,00 20 305,68 13 523,25 18 076,08 27 601,20 1 161 906,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 108 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 204 zł
Zaliczka na podatek 7 684 zł
Całość - kwota brutto 90 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 200,00 8 803,52 1 353,00 0,00 7 203,91 64 035,00 7 684,00 65 155,37
Luty 90 200,00 8 803,52 1 353,00 0,00 7 203,91 64 035,00 7 684,00 65 155,37
Marzec 90 200,00 2 698,64 414,75 0,00 7 837,79 69 669,00 8 360,00 70 888,54
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Maj 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Październik 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 72 160,00 8 659,00 73 422,80
Rocznie 1 082 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 95 307,61 847 179,00 6 351,00 862 004,48
Wynagrodzenie pracownika 90 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 863 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 210 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 107 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 200,00 8 803,52 5 863,00 0,00 2 300,10 107 166,62 zł
Luty 90 200,00 8 803,52 5 863,00 0,00 2 300,10 107 166,62 zł
Marzec 90 200,00 2 698,64 1 797,25 0,00 2 300,10 96 995,99 zł
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Maj 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Październik 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 2 300,10 92 500,10 zł
Rocznie 1 082 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 601,20 1 143 830,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 267 zł
Całość - kwota brutto 90 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Luty 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Marzec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Maj 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Październik 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 12 267,00 77 933,00
Rocznie 1 082 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 920,00 147 204,00 935 196,00
Wynagrodzenie pracownika 90 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Luty 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Marzec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Maj 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Lipiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Sierpień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Wrzesień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Październik 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Listopad 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Grudzień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 zł
Rocznie 1 082 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 933 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 118 zł
Zaliczka na podatek 26 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 26 639,00 0,00 55 443,00
Luty 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 28 439,00 0,00 53 643,00
Marzec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 28 439,00 0,00 53 643,00
Kwiecień 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 28 439,00 0,00 53 643,00
Maj 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 28 439,00 0,00 53 643,00
Czerwiec 90 200,00 0,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 28 439,00 0,00 53 643,00
Lipiec 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Sierpień 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Wrzesień 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Październik 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Listopad 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Grudzień 90 200,00 176,27 72,24 0,00 8 118,00 15,08 28 355,00 0,00 53 463,41
Rocznie 1 082 400,00 1 057,62 433,44 0,00 97 416,00 0,00 338 964,00 0,00 644 438,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 443 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.