Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 784 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 350 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 989 zł
Zaliczka na podatek 8 989 zł
Całość - kwota brutto 90 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 000,00 8 784,00 1 350,00 2 205,00 6 989,49 77 411,00 8 989,00 61 682,51
Luty 90 000,00 8 784,00 1 350,00 2 205,00 6 989,49 77 411,00 15 954,00 54 717,51
Marzec 90 000,00 2 737,68 420,75 2 205,00 7 617,29 84 387,00 27 004,00 50 015,28
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Maj 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Październik 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 2 205,00 7 901,55 87 545,00 28 014,00 51 879,45
Rocznie 1 080 000,00 20 305,68 3 120,75 26 460,00 92 710,22 1 027 114,00 211 368,00 633 330,35
Wynagrodzenie pracownika 90 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 784 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 850 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 503 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 205 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 108 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 000,00 8 784,00 5 850,00 1 503,00 2 295,00 108 432,00 zł
Luty 90 000,00 8 784,00 5 850,00 1 503,00 2 295,00 108 432,00 zł
Marzec 90 000,00 2 737,68 1 823,25 1 503,00 2 295,00 98 358,93 zł
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Maj 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Październik 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 1 503,00 2 295,00 93 798,00 zł
Rocznie 1 080 000,00 20 305,68 13 523,25 18 036,00 27 540,00 1 159 404,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 108 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 784 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 350 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 188 zł
Zaliczka na podatek 7 667 zł
Całość - kwota brutto 90 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 000,00 8 784,00 1 350,00 0,00 7 187,94 63 893,00 7 667,00 65 010,90
Luty 90 000,00 8 784,00 1 350,00 0,00 7 187,94 63 893,00 7 667,00 65 010,90
Marzec 90 000,00 2 737,68 420,75 0,00 7 815,74 69 473,00 8 337,00 70 689,07
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Maj 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Październik 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 72 000,00 8 640,00 73 260,00
Rocznie 1 080 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 95 091,62 845 259,00 6 339,00 860 050,87
Wynagrodzenie pracownika 90 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 784 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 850 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 205 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 106 929 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 000,00 8 784,00 5 850,00 0,00 2 295,00 106 929,00 zł
Luty 90 000,00 8 784,00 5 850,00 0,00 2 295,00 106 929,00 zł
Marzec 90 000,00 2 737,68 1 823,25 0,00 2 295,00 96 855,93 zł
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Maj 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Październik 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 92 295,00 zł
Rocznie 1 080 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 540,00 1 141 368,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 90 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 011 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 929 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 240 zł
Całość - kwota brutto 90 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Luty 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Marzec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Maj 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Październik 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Rocznie 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 000,00 146 880,00 933 120,00
Wynagrodzenie pracownika 90 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 90 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Luty 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Marzec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Maj 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Lipiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Sierpień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Wrzesień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Październik 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Listopad 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Grudzień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł
Rocznie 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 90 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 90 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 55 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 100 zł
Zaliczka na podatek 26 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 90 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 26 575,00 0,00 55 325,00
Luty 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 28 375,00 0,00 53 525,00
Marzec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 28 375,00 0,00 53 525,00
Kwiecień 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 28 375,00 0,00 53 525,00
Maj 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 28 375,00 0,00 53 525,00
Czerwiec 90 000,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 28 375,00 0,00 53 525,00
Lipiec 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Sierpień 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Wrzesień 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Październik 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Listopad 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Grudzień 90 000,00 176,27 72,24 0,00 8 100,00 15,08 28 291,00 0,00 53 345,41
Rocznie 1 080 000,00 1 057,62 433,44 0,00 97 200,00 0,00 338 196,00 0,00 643 022,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 90 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 325 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.