Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 85500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 85 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 283 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 095 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 640 zł
Zaliczka na podatek 8 523 zł
Całość - kwota brutto 85 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 500,00 8 344,80 1 282,50 2 094,75 6 640,02 73 528,00 8 523,00 58 614,93
Luty 85 500,00 8 344,80 1 282,50 2 094,75 6 640,02 73 528,00 13 935,00 53 202,93
Marzec 85 500,00 3 616,08 555,75 2 094,75 7 131,01 78 983,00 25 275,00 46 827,41
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Maj 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Październik 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 2 094,75 7 506,47 83 155,00 26 610,00 49 288,78
Rocznie 1 026 000,00 20 305,68 3 120,75 25 137,00 87 969,28 974 434,00 199 249,00 602 244,29
Wynagrodzenie pracownika 85 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 558 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 428 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 095 zł
FGŚP 86 zł
Cała kwota 103 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 500,00 8 344,80 5 557,50 1 427,85 2 180,25 103 010,40 zł
Luty 85 500,00 8 344,80 5 557,50 1 427,85 2 180,25 103 010,40 zł
Marzec 85 500,00 3 616,08 2 408,25 1 427,85 2 180,25 95 132,43 zł
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Maj 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Październik 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 1 427,85 2 180,25 89 108,10 zł
Rocznie 1 026 000,00 20 305,68 13 523,25 17 134,20 26 163,00 1 103 126,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 85 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 615 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 103 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 85500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 85 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 283 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 829 zł
Zaliczka na podatek 7 284 zł
Całość - kwota brutto 85 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 500,00 8 344,80 1 282,50 0,00 6 828,54 60 698,00 7 284,00 61 760,40
Luty 85 500,00 8 344,80 1 282,50 0,00 6 828,54 60 698,00 7 284,00 61 760,40
Marzec 85 500,00 3 616,08 555,75 0,00 7 319,54 65 063,00 7 808,00 66 201,07
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Maj 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Październik 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 68 400,00 8 208,00 69 597,00
Rocznie 1 026 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 90 231,62 802 059,00 6 015,00 816 094,87
Wynagrodzenie pracownika 85 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 558 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 095 zł
FGŚP 86 zł
Cała kwota 101 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 500,00 8 344,80 5 557,50 0,00 2 180,25 101 582,55 zł
Luty 85 500,00 8 344,80 5 557,50 0,00 2 180,25 101 582,55 zł
Marzec 85 500,00 3 616,08 2 408,25 0,00 2 180,25 93 704,58 zł
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Maj 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Październik 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 2 180,25 87 680,25 zł
Rocznie 1 026 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 163,00 1 085 991,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 85 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 85500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 85 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 628 zł
Całość - kwota brutto 85 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Luty 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Marzec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Maj 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Październik 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 11 628,00 73 872,00
Rocznie 1 026 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 800,00 139 536,00 886 464,00
Wynagrodzenie pracownika 85 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 85 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Luty 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Marzec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Maj 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Lipiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Sierpień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Wrzesień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Październik 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Listopad 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Grudzień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 zł
Rocznie 1 026 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 872 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 85500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 85 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 695 zł
Zaliczka na podatek 25 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 25 135,00 0,00 52 670,00
Luty 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 26 935,00 0,00 50 870,00
Marzec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 26 935,00 0,00 50 870,00
Kwiecień 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 26 935,00 0,00 50 870,00
Maj 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 26 935,00 0,00 50 870,00
Czerwiec 85 500,00 0,00 0,00 0,00 7 695,00 0,00 26 935,00 0,00 50 870,00
Lipiec 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Sierpień 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Wrzesień 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Październik 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Listopad 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Grudzień 85 500,00 176,27 72,24 0,00 7 695,00 15,08 26 851,00 0,00 50 690,41
Rocznie 1 026 000,00 1 057,62 433,44 0,00 92 340,00 0,00 320 916,00 0,00 611 162,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 85 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 670 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.