Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 850 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 66 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Luty 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Marzec 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Kwiecień 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Maj 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Czerwiec 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Lipiec 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Sierpień 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Wrzesień 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Październik 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Listopad 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Grudzień 850,00 82,96 12,75 20,83 66,01 483,00 0,00 667,45
Rocznie 10 200,00 995,52 153,00 249,96 0,00 5 796,00 0,00 8 009,40
Wynagrodzenie pracownika 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 14 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Luty 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Marzec 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Kwiecień 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Maj 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Czerwiec 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Lipiec 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Sierpień 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Wrzesień 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Październik 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Listopad 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Grudzień 850,00 82,96 55,25 14,20 21,68 1 024,09 zł
Rocznie 10 200,00 995,52 663,00 170,40 260,16 12 289,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 667 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 68 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Luty 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Marzec 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Kwiecień 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Maj 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Czerwiec 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Lipiec 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Sierpień 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Wrzesień 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Październik 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Listopad 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Grudzień 850,00 82,96 12,75 0,00 67,89 603,00 72,00 614,04
Rocznie 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,68 7 236,00 48,00 7 368,48
Wynagrodzenie pracownika 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Luty 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Marzec 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Kwiecień 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Maj 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Czerwiec 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Lipiec 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Sierpień 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Wrzesień 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Październik 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Listopad 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Grudzień 850,00 82,96 55,25 0,00 21,68 1 009,89 zł
Rocznie 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,16 12 118,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 614 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Luty 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Marzec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Kwiecień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Maj 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Czerwiec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Lipiec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Sierpień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Wrzesień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Październik 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Listopad 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Grudzień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 116,00 734,00
Rocznie 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 392,00 8 808,00
Wynagrodzenie pracownika 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Luty 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Marzec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Kwiecień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Maj 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Czerwiec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Lipiec 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Sierpień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Wrzesień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Październik 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Listopad 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Grudzień 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 zł
Rocznie 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 734 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 850 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Luty 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Marzec 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Kwiecień 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Maj 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Czerwiec 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 579,10
Lipiec 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Sierpień 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Wrzesień 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Październik 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Listopad 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Grudzień 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 315,51
Rocznie 10 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 367,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 579 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.