Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 746 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 852 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 040 zł
Zaliczka na podatek 11 405 zł
Całość - kwota brutto 116 404 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 404,00 11 361,03 1 746,06 2 851,90 9 040,05 100 195,00 11 405,00 79 999,96
Luty 116 404,00 4 037,32 620,49 2 851,90 9 800,49 108 644,00 26 327,00 72 766,80
Marzec 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Kwiecień 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Maj 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Czerwiec 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Lipiec 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Sierpień 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Wrzesień 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Październik 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Listopad 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Grudzień 116 404,00 0,00 0,00 2 851,90 10 219,69 113 302,00 27 456,00 75 876,41
Rocznie 1 396 848,00 15 398,35 2 366,55 34 222,80 121 037,44 1 341 859,00 312 292,00 911 530,86
Wynagrodzenie pracownika 116 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 566 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 944 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 852 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 140 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 404,00 11 361,03 7 566,26 1 943,95 2 968,30 140 243,54 zł
Luty 116 404,00 4 037,32 2 688,79 1 943,95 2 968,30 128 042,36 zł
Marzec 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Kwiecień 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Maj 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Czerwiec 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Lipiec 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Sierpień 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Wrzesień 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Październik 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Listopad 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Grudzień 116 404,00 0,00 0,00 1 943,95 2 968,30 121 316,25 zł
Rocznie 1 396 848,00 15 398,35 10 255,05 23 327,40 35 619,60 1 481 448,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 116 404 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 140 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 588 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 456 zł
Zaliczka na podatek 5 496 zł
Całość - kwota brutto 105 873 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 873,00 10 333,20 1 588,10 0,00 8 455,65 75 161,00 5 496,00 80 000,05
Luty 105 873,00 5 065,15 778,45 0,00 9 002,65 80 024,00 5 852,00 85 174,75
Marzec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Kwiecień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Maj 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Czerwiec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Lipiec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Sierpień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Wrzesień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Październik 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Listopad 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Grudzień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 9 528,57 84 698,00 6 194,00 90 150,43
Rocznie 1 270 476,00 15 398,35 2 366,55 0,00 112 744,00 1 002 165,00 73 288,00 1 066 679,10
Wynagrodzenie pracownika 105 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 882 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 594 zł
FGŚP 106 zł
Cała kwota 125 788 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 873,00 10 333,20 6 881,75 0,00 2 699,76 125 787,71 zł
Luty 105 873,00 5 065,15 3 373,30 0,00 2 699,76 117 011,21 zł
Marzec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Kwiecień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Maj 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Czerwiec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Lipiec 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Sierpień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Wrzesień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Październik 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Listopad 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Grudzień 105 873,00 0,00 0,00 0,00 2 699,76 108 572,76 zł
Rocznie 1 270 476,00 15 398,35 10 255,05 0,00 32 397,12 1 328 526,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 105 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 125 788 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 593 zł
Całość - kwota brutto 92 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Luty 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Marzec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Kwiecień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Maj 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Czerwiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Lipiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Sierpień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Wrzesień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Październik 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Listopad 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Grudzień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Rocznie 1 111 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 888,00 151 116,00 960 000,00
Wynagrodzenie pracownika 92 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 92 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Luty 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Marzec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Kwiecień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Maj 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Czerwiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Lipiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Sierpień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Wrzesień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Październik 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Listopad 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Grudzień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Rocznie 1 111 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 92 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 18 412 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 794 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 412,00 0,00 80 000,19
Luty 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 31 242,00 0,00 67 170,19
Marzec 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 31 242,00 0,00 67 170,19
Kwiecień 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 31 242,00 0,00 67 170,19
Maj 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 31 242,00 0,00 67 170,19
Czerwiec 98 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 31 242,00 0,00 67 170,19
Lipiec 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Sierpień 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Wrzesień 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Październik 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Listopad 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Grudzień 98 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 31 163,00 0,00 67 003,99
Rocznie 1 185 528,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 361 600,00 0,00 817 875,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ