Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 79 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 746 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 852 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 040 zł
Zaliczka na podatek 11 724 zł
Całość - kwota brutto 116 408 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 408,00 11 361,42 1 746,12 2 852,00 9 040,36 100 198,00 11 724,00 79 684,10
Luty 116 408,00 8 944,26 1 374,63 2 852,00 9 291,34 102 987,00 28 695,00 65 250,77
Marzec 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Kwiecień 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Maj 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Czerwiec 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Lipiec 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Sierpień 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Wrzesień 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Październik 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Listopad 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Grudzień 116 408,00 0,00 0,00 2 852,00 10 220,04 113 306,00 36 258,00 67 077,96
Rocznie 1 396 896,00 20 305,68 3 120,75 34 224,00 120 532,10 1 336 245,00 282 467,00 815 714,47
Wynagrodzenie pracownika 116 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 567 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 944 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 852 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 140 248 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 408,00 11 361,42 7 566,52 1 944,01 2 968,41 140 248,36 zł
Luty 116 408,00 8 944,26 5 956,73 1 944,01 2 968,41 136 221,41 zł
Marzec 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Kwiecień 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Maj 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Czerwiec 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Lipiec 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Sierpień 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Wrzesień 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Październik 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Listopad 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Grudzień 116 408,00 0,00 0,00 1 944,01 2 968,41 121 320,42 zł
Rocznie 1 396 896,00 20 305,68 13 523,25 23 328,12 35 620,92 1 489 673,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 116 408 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 684 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 684 zł netto poniesie łączny koszt równy 140 248 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 588 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 456 zł
Zaliczka na podatek 9 020 zł
Całość - kwota brutto 105 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 877,00 10 333,60 1 588,16 0,00 8 455,97 75 164,00 9 020,00 76 479,59
Luty 105 877,00 9 972,08 1 532,59 0,00 8 493,51 75 498,00 9 060,00 76 819,06
Marzec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Kwiecień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Maj 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Czerwiec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Lipiec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Sierpień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Wrzesień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Październik 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Listopad 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Grudzień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 9 528,93 84 702,00 10 164,00 86 183,83
Rocznie 1 270 524,00 20 305,68 3 120,75 0,00 112 238,78 997 682,00 7 480,00 1 015 136,95
Wynagrodzenie pracownika 105 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 882 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 594 zł
FGŚP 106 zł
Cała kwota 125 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 877,00 10 333,60 6 882,01 0,00 2 699,87 125 792,48 zł
Luty 105 877,00 9 972,08 6 641,24 0,00 2 699,87 125 190,19 zł
Marzec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Kwiecień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Maj 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Czerwiec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Lipiec 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Sierpień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Wrzesień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Październik 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Listopad 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Grudzień 105 877,00 0,00 0,00 0,00 2 699,87 108 576,87 zł
Rocznie 1 270 524,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 398,44 1 336 751,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 105 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 125 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 593 zł
Całość - kwota brutto 92 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Luty 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Marzec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Kwiecień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Maj 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Czerwiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Lipiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Sierpień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Wrzesień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Październik 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Listopad 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Grudzień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 12 593,00 80 000,00
Rocznie 1 111 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 888,00 151 116,00 960 000,00
Wynagrodzenie pracownika 92 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 92 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Luty 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Marzec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Kwiecień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Maj 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Czerwiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Lipiec 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Sierpień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Wrzesień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Październik 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Listopad 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Grudzień 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 zł
Rocznie 1 111 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 92 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 891 zł
Zaliczka na podatek 29 389 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 794 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 29 389,00 0,00 60 513,54
Luty 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 31 189,00 0,00 58 713,54
Marzec 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 31 189,00 0,00 58 713,54
Kwiecień 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 31 189,00 0,00 58 713,54
Maj 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 31 189,00 0,00 58 713,54
Czerwiec 98 794,00 0,00 0,00 0,00 8 891,46 0,00 31 189,00 0,00 58 713,54
Lipiec 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Sierpień 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Wrzesień 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Październik 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Listopad 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Grudzień 98 794,00 176,27 72,24 0,00 8 891,46 15,08 31 105,00 0,00 58 533,95
Rocznie 1 185 528,00 1 057,62 433,44 0,00 106 697,52 0,00 371 964,00 0,00 705 284,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 514 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.