Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 79800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 79 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 741 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 843 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 013 zł
Zaliczka na podatek 7 544 zł
Całość - kwota brutto 116 053 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 053,00 11 326,77 1 740,80 2 843,30 9 012,79 99 892,00 7 544,00 83 585,34
Luty 116 053,00 6 012,85 924,10 2 843,30 9 564,55 106 023,00 20 922,00 75 786,20
Marzec 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Kwiecień 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Maj 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Czerwiec 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Lipiec 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Sierpień 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Wrzesień 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Październik 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Listopad 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Grudzień 116 053,00 0,00 0,00 2 843,30 10 188,87 112 960,00 25 958,00 77 062,83
Rocznie 1 392 636,00 17 339,62 2 664,90 34 119,60 120 466,04 1 335 515,00 288 046,00 929 999,84
Wynagrodzenie pracownika 116 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 543 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 938 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 843 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 139 821 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 053,00 11 326,77 7 543,45 1 938,09 2 959,35 139 820,66 zł
Luty 116 053,00 6 012,85 4 004,45 1 938,09 2 959,35 130 967,74 zł
Marzec 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Kwiecień 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Maj 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Czerwiec 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Lipiec 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Sierpień 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Wrzesień 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Październik 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Listopad 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Grudzień 116 053,00 0,00 0,00 1 938,09 2 959,35 120 950,44 zł
Rocznie 1 392 636,00 17 339,62 11 547,90 23 257,08 35 512,20 1 480 292,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 116 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 585 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 585 zł netto poniesie łączny koszt równy 139 821 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 79800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 79 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 79 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 584 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 434 zł
Zaliczka na podatek 5 482 zł
Całość - kwota brutto 105 608 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 608,00 10 307,34 1 584,12 0,00 8 434,49 74 973,00 5 482,00 79 800,05
Luty 105 608,00 7 032,28 1 080,78 0,00 8 774,54 77 996,00 5 703,00 83 017,40
Marzec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Kwiecień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Maj 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Czerwiec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Lipiec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Sierpień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Wrzesień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Październik 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Listopad 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Grudzień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 9 504,72 84 486,00 6 178,00 89 925,28
Rocznie 1 267 296,00 17 339,62 2 664,90 0,00 112 256,23 997 829,00 72 965,00 1 062 070,25
Wynagrodzenie pracownika 105 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 865 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 587 zł
FGŚP 106 zł
Cała kwota 125 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 608,00 10 307,34 6 864,52 0,00 2 693,01 125 472,87 zł
Luty 105 608,00 7 032,28 4 683,38 0,00 2 693,01 120 016,67 zł
Marzec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Kwiecień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Maj 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Czerwiec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Lipiec 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Sierpień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Wrzesień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Październik 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Listopad 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Grudzień 105 608,00 0,00 0,00 0,00 2 693,01 108 301,01 zł
Rocznie 1 267 296,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 316,12 1 328 499,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 105 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 125 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 79800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 79 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 79 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 561 zł
Całość - kwota brutto 92 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Luty 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Marzec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Kwiecień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Maj 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Czerwiec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Lipiec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Sierpień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Wrzesień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Październik 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Listopad 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Grudzień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 889,00 12 561,00 79 800,00
Rocznie 1 108 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886 668,00 150 732,00 957 600,00
Wynagrodzenie pracownika 92 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 92 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Luty 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Marzec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Kwiecień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Maj 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Czerwiec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Lipiec 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Sierpień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Wrzesień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Październik 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Listopad 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Grudzień 92 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 361,00 zł
Rocznie 1 108 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 108 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 92 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 79800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 79 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 295 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 295,00 0,00 69 205,00
Luty 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,00 0,00 67 405,00
Marzec 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,00 0,00 67 405,00
Kwiecień 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,00 0,00 67 405,00
Maj 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,00 0,00 67 405,00
Czerwiec 98 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,00 0,00 67 405,00
Lipiec 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Sierpień 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Wrzesień 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Październik 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Listopad 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Grudzień 98 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 011,00 0,00 67 225,41
Rocznie 1 182 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 370 836,00 0,00 809 582,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 205 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.