Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 64300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 64 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 965 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 575 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 994 zł
Zaliczka na podatek 6 328 zł
Całość - kwota brutto 64 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 300,00 6 275,68 964,50 1 575,35 4 993,60 55 234,00 6 328,00 44 162,87
Luty 64 300,00 6 275,68 964,50 1 575,35 4 993,60 55 234,00 6 328,00 44 162,87
Marzec 64 300,00 6 275,68 964,50 1 575,35 4 993,60 55 234,00 15 468,00 35 022,87
Kwiecień 64 300,00 1 478,64 227,25 1 575,35 5 491,69 60 769,00 19 446,00 36 081,07
Maj 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Październik 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 1 575,35 5 645,22 62 475,00 19 992,00 37 087,43
Rocznie 771 600,00 20 305,68 3 120,75 18 904,20 65 634,25 726 271,00 141 873,00 456 129,12
Wynagrodzenie pracownika 64 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 180 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 074 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 575 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 77 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 300,00 6 275,68 4 179,50 1 073,81 1 639,65 77 468,64 zł
Luty 64 300,00 6 275,68 4 179,50 1 073,81 1 639,65 77 468,64 zł
Marzec 64 300,00 6 275,68 4 179,50 1 073,81 1 639,65 77 468,64 zł
Kwiecień 64 300,00 1 478,64 984,75 1 073,81 1 639,65 69 476,85 zł
Maj 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Październik 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 1 073,81 1 639,65 67 013,46 zł
Rocznie 771 600,00 20 305,68 13 523,25 12 885,72 19 675,80 837 990,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 64 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 163 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 64300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 64 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 965 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 135 zł
Zaliczka na podatek 5 478 zł
Całość - kwota brutto 64 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 300,00 6 275,68 964,50 0,00 5 135,38 45 648,00 5 478,00 46 446,68
Luty 64 300,00 6 275,68 964,50 0,00 5 135,38 45 648,00 5 478,00 46 446,68
Marzec 64 300,00 6 275,68 964,50 0,00 5 135,38 45 648,00 5 478,00 46 446,68
Kwiecień 64 300,00 1 478,64 227,25 0,00 5 633,47 50 075,00 6 009,00 50 951,64
Maj 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Październik 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 51 440,00 6 173,00 52 340,20
Rocznie 771 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 335,61 598 539,00 4 490,00 609 013,28
Wynagrodzenie pracownika 64 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 180 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 575 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 300,00 6 275,68 4 179,50 0,00 1 639,65 76 394,83 zł
Luty 64 300,00 6 275,68 4 179,50 0,00 1 639,65 76 394,83 zł
Marzec 64 300,00 6 275,68 4 179,50 0,00 1 639,65 76 394,83 zł
Kwiecień 64 300,00 1 478,64 984,75 0,00 1 639,65 68 403,04 zł
Maj 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Październik 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 1 639,65 65 939,65 zł
Rocznie 771 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 675,80 825 104,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 447 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 64300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 64 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 745 zł
Całość - kwota brutto 64 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Luty 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Marzec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Kwiecień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Maj 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Październik 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 440,00 8 745,00 55 555,00
Rocznie 771 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 280,00 104 940,00 666 660,00
Wynagrodzenie pracownika 64 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Luty 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Marzec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Kwiecień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Maj 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Lipiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Sierpień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Wrzesień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Październik 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Listopad 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Grudzień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00 zł
Rocznie 771 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 64 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 64300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 64 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 787 zł
Zaliczka na podatek 18 351 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 64 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 18 351,00 0,00 40 162,00
Luty 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 20 151,00 0,00 38 362,00
Marzec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 20 151,00 0,00 38 362,00
Kwiecień 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 20 151,00 0,00 38 362,00
Maj 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 20 151,00 0,00 38 362,00
Czerwiec 64 300,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 0,00 20 151,00 0,00 38 362,00
Lipiec 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Sierpień 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Wrzesień 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Październik 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Listopad 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Grudzień 64 300,00 176,27 72,24 0,00 5 787,00 15,08 20 067,00 0,00 38 182,41
Rocznie 771 600,00 1 057,62 433,44 0,00 69 444,00 0,00 239 508,00 0,00 461 066,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 64 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 162 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.