Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 945 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 544 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 893 zł
Zaliczka na podatek 6 194 zł
Całość - kwota brutto 63 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 000,00 6 148,80 945,00 1 543,50 4 892,64 54 113,00 6 194,00 43 276,06
Luty 63 000,00 6 148,80 945,00 1 543,50 4 892,64 54 113,00 6 194,00 43 276,06
Marzec 63 000,00 6 148,80 945,00 1 543,50 4 892,64 54 113,00 14 661,00 34 809,06
Kwiecień 63 000,00 1 859,28 285,75 1 543,50 5 338,03 59 061,00 18 900,00 35 073,44
Maj 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Październik 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 1 543,50 5 531,09 61 207,00 19 586,00 36 339,41
Rocznie 756 000,00 20 305,68 3 120,75 18 522,00 64 264,67 711 056,00 138 372,00 447 149,90
Wynagrodzenie pracownika 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 095 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 052 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 544 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 75 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 000,00 6 148,80 4 095,00 1 052,10 1 606,50 75 902,40 zł
Luty 63 000,00 6 148,80 4 095,00 1 052,10 1 606,50 75 902,40 zł
Marzec 63 000,00 6 148,80 4 095,00 1 052,10 1 606,50 75 902,40 zł
Kwiecień 63 000,00 1 859,28 1 238,25 1 052,10 1 606,50 68 756,13 zł
Maj 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Październik 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 1 052,10 1 606,50 65 658,60 zł
Rocznie 756 000,00 20 305,68 13 523,25 12 625,20 19 278,00 821 732,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 945 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 032 zł
Zaliczka na podatek 5 367 zł
Całość - kwota brutto 63 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 000,00 6 148,80 945,00 0,00 5 031,56 44 725,00 5 367,00 45 507,64
Luty 63 000,00 6 148,80 945,00 0,00 5 031,56 44 725,00 5 367,00 45 507,64
Marzec 63 000,00 6 148,80 945,00 0,00 5 031,56 44 725,00 5 367,00 45 507,64
Kwiecień 63 000,00 1 859,28 285,75 0,00 5 476,95 48 684,00 5 842,00 49 535,94
Maj 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Październik 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 50 400,00 6 048,00 51 282,00
Rocznie 756 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 65 931,63 586 059,00 4 394,00 596 314,86
Wynagrodzenie pracownika 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 095 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 544 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 74 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 000,00 6 148,80 4 095,00 0,00 1 606,50 74 850,30 zł
Luty 63 000,00 6 148,80 4 095,00 0,00 1 606,50 74 850,30 zł
Marzec 63 000,00 6 148,80 4 095,00 0,00 1 606,50 74 850,30 zł
Kwiecień 63 000,00 1 859,28 1 238,25 0,00 1 606,50 67 704,03 zł
Maj 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Październik 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 606,50 64 606,50 zł
Rocznie 756 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 278,00 809 106,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 508 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 74 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 568 zł
Całość - kwota brutto 63 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Luty 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Marzec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Kwiecień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Maj 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Październik 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Rocznie 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 800,00 102 816,00 653 184,00
Wynagrodzenie pracownika 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Luty 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Marzec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Kwiecień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Maj 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Lipiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Sierpień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Wrzesień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Październik 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Listopad 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Grudzień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł
Rocznie 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 432 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 670 zł
Zaliczka na podatek 17 935 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 17 935,00 0,00 39 395,00
Luty 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 19 735,00 0,00 37 595,00
Marzec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 19 735,00 0,00 37 595,00
Kwiecień 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 19 735,00 0,00 37 595,00
Maj 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 19 735,00 0,00 37 595,00
Czerwiec 63 000,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 19 735,00 0,00 37 595,00
Lipiec 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Sierpień 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Wrzesień 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Październik 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Listopad 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Grudzień 63 000,00 176,27 72,24 0,00 5 670,00 15,08 19 651,00 0,00 37 415,41
Rocznie 756 000,00 1 057,62 433,44 0,00 68 040,00 0,00 234 516,00 0,00 451 862,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 395 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.