Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 070 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 563 zł
Zaliczka na podatek 5 366 zł
Całość - kwota brutto 84 504 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 504,00 8 247,59 1 267,56 2 070,35 6 562,67 72 669,00 5 366,00 60 989,83
Luty 84 504,00 8 247,59 1 267,56 2 070,35 6 562,67 72 669,00 9 167,00 57 188,83
Marzec 84 504,00 844,44 129,78 2 070,35 7 331,35 81 209,00 18 656,00 55 472,08
Kwiecień 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Maj 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Czerwiec 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Lipiec 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Sierpień 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Wrzesień 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Październik 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Listopad 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Grudzień 84 504,00 0,00 0,00 2 070,35 7 419,03 82 184,00 18 880,00 56 134,62
Rocznie 1 014 048,00 17 339,62 2 664,90 24 844,20 87 227,96 966 203,00 203 109,00 678 862,32
Wynagrodzenie pracownika 84 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 411 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 070 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 101 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 504,00 8 247,59 5 492,76 1 411,22 2 154,85 101 810,42 zł
Luty 84 504,00 8 247,59 5 492,76 1 411,22 2 154,85 101 810,42 zł
Marzec 84 504,00 844,44 562,38 1 411,22 2 154,85 89 476,89 zł
Kwiecień 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Maj 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Czerwiec 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Lipiec 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Sierpień 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Wrzesień 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Październik 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Listopad 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Grudzień 84 504,00 0,00 0,00 1 411,22 2 154,85 88 070,07 zł
Rocznie 1 014 048,00 17 339,62 11 547,90 16 934,64 25 858,20 1 085 728,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 504 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 310 zł
Zaliczka na podatek 4 102 zł
Całość - kwota brutto 79 009 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 009,00 7 711,28 1 185,14 0,00 6 310,13 56 090,00 4 102,00 59 700,45
Luty 79 009,00 7 711,28 1 185,14 0,00 6 310,13 56 090,00 4 102,00 59 700,45
Marzec 79 009,00 1 917,06 294,62 0,00 6 911,76 61 438,00 4 493,00 65 392,56
Kwiecień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Maj 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Czerwiec 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Lipiec 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Sierpień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Wrzesień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Październik 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Listopad 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Grudzień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 7 110,81 63 207,00 4 622,00 67 276,19
Rocznie 948 108,00 17 339,62 2 664,90 0,00 83 529,31 742 481,00 54 295,00 790 279,17
Wynagrodzenie pracownika 79 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 936 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 93 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 009,00 7 711,28 5 135,59 0,00 2 014,73 93 870,60 zł
Luty 79 009,00 7 711,28 5 135,59 0,00 2 014,73 93 870,60 zł
Marzec 79 009,00 1 917,06 1 276,72 0,00 2 014,73 84 217,51 zł
Kwiecień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Maj 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Czerwiec 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Lipiec 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Sierpień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Wrzesień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Październik 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Listopad 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Grudzień 79 009,00 0,00 0,00 0,00 2 014,73 81 023,73 zł
Rocznie 948 108,00 17 339,62 11 547,90 0,00 24 176,76 1 001 172,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 79 009 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 397 zł
Całość - kwota brutto 69 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Luty 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Marzec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Kwiecień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Maj 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Czerwiec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Lipiec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Sierpień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Wrzesień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Październik 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Listopad 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Grudzień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 278,00 9 397,00 59 700,00
Rocznie 829 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 336,00 112 764,00 716 400,00
Wynagrodzenie pracownika 69 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 69 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Luty 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Marzec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Kwiecień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Maj 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Czerwiec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Lipiec 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Sierpień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Wrzesień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Październik 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Listopad 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Grudzień 69 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 097,00 zł
Rocznie 829 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 69 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 20 796 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 796,00 0,00 51 144,00
Luty 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 596,00 0,00 49 344,00
Marzec 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 596,00 0,00 49 344,00
Kwiecień 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 596,00 0,00 49 344,00
Maj 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 596,00 0,00 49 344,00
Czerwiec 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 596,00 0,00 49 344,00
Lipiec 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Sierpień 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Wrzesień 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Październik 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Listopad 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Grudzień 71 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 511,00 0,00 49 165,41
Rocznie 863 280,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 268 842,00 0,00 592 856,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 144 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.