Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 274 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 081 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 596 zł
Zaliczka na podatek 5 395 zł
Całość - kwota brutto 84 929 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 929,00 8 289,07 1 273,94 2 080,76 6 595,67 73 035,00 5 395,00 61 294,56
Luty 84 929,00 8 289,07 1 273,94 2 080,76 6 595,67 73 035,00 9 306,00 57 383,56
Marzec 84 929,00 761,48 117,02 2 080,76 7 377,28 81 720,00 18 773,00 55 819,46
Kwiecień 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Maj 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Czerwiec 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Lipiec 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Sierpień 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Wrzesień 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Październik 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Listopad 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Grudzień 84 929,00 0,00 0,00 2 080,76 7 456,34 82 598,00 18 975,00 56 416,90
Rocznie 1 019 148,00 17 339,62 2 664,90 24 969,12 87 675,68 971 172,00 204 249,00 682 249,68
Wynagrodzenie pracownika 84 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 520 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 418 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 081 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 322 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 929,00 8 289,07 5 520,39 1 418,31 2 165,69 102 322,46 zł
Luty 84 929,00 8 289,07 5 520,39 1 418,31 2 165,69 102 322,46 zł
Marzec 84 929,00 761,48 507,12 1 418,31 2 165,69 89 781,60 zł
Kwiecień 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Maj 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Czerwiec 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Lipiec 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Sierpień 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Wrzesień 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Październik 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Listopad 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Grudzień 84 929,00 0,00 0,00 1 418,31 2 165,69 88 513,00 zł
Rocznie 1 019 148,00 17 339,62 11 547,90 17 019,72 25 988,28 1 091 043,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 929 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 295 zł netto poniesie łączny koszt równy 102 322 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 191 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 342 zł
Zaliczka na podatek 4 122 zł
Całość - kwota brutto 79 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 405,00 7 749,93 1 191,08 0,00 6 341,76 56 371,00 4 122,00 60 000,23
Luty 79 405,00 7 749,93 1 191,08 0,00 6 341,76 56 371,00 4 122,00 60 000,23
Marzec 79 405,00 1 839,76 282,74 0,00 6 955,43 61 826,00 4 521,00 65 806,07
Kwiecień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Maj 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Czerwiec 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Lipiec 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Sierpień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Wrzesień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Październik 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Listopad 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Grudzień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 7 146,45 63 524,00 4 645,00 67 613,55
Rocznie 952 860,00 17 339,62 2 664,90 0,00 83 957,00 746 284,00 54 570,00 794 328,48
Wynagrodzenie pracownika 79 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 945 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 94 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 405,00 7 749,93 5 161,33 0,00 2 024,83 94 341,09 zł
Luty 79 405,00 7 749,93 5 161,33 0,00 2 024,83 94 341,09 zł
Marzec 79 405,00 1 839,76 1 225,24 0,00 2 024,83 84 494,83 zł
Kwiecień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Maj 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Czerwiec 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Lipiec 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Sierpień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Wrzesień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Październik 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Listopad 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Grudzień 79 405,00 0,00 0,00 0,00 2 024,83 81 429,83 zł
Rocznie 952 860,00 17 339,62 11 547,90 0,00 24 297,96 1 006 045,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 79 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 444 zł
Całość - kwota brutto 69 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Luty 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Marzec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Kwiecień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Maj 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Czerwiec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Lipiec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Sierpień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Wrzesień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Październik 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Listopad 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Grudzień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 555,00 9 444,00 60 000,00
Rocznie 833 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 660,00 113 328,00 720 000,00
Wynagrodzenie pracownika 69 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 69 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Luty 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Marzec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Kwiecień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Maj 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Czerwiec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Lipiec 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Sierpień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Wrzesień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Październik 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Listopad 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Grudzień 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł
Rocznie 833 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 69 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 20 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 72 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 911,00 0,00 51 390,00
Luty 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 711,00 0,00 49 590,00
Marzec 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 711,00 0,00 49 590,00
Kwiecień 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 711,00 0,00 49 590,00
Maj 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 711,00 0,00 49 590,00
Czerwiec 72 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 711,00 0,00 49 590,00
Lipiec 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Sierpień 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Wrzesień 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Październik 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Listopad 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Grudzień 72 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 627,00 0,00 49 410,41
Rocznie 867 612,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 270 228,00 0,00 595 802,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.