Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 263 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 064 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 541 zł
Zaliczka na podatek 8 392 zł
Całość - kwota brutto 84 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 229,00 8 220,75 1 263,44 2 063,61 6 541,31 72 431,00 8 392,00 57 747,89
Luty 84 229,00 8 220,75 1 263,44 2 063,61 6 541,31 72 431,00 13 364,00 52 775,89
Marzec 84 229,00 3 864,18 593,87 2 063,61 6 993,66 77 457,00 24 786,00 45 927,68
Kwiecień 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Maj 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Czerwiec 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Lipiec 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Sierpień 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Wrzesień 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Październik 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Listopad 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Grudzień 84 229,00 0,00 0,00 2 063,61 7 394,89 81 915,00 26 213,00 48 557,50
Rocznie 1 010 748,00 20 305,68 3 120,75 24 763,32 86 630,29 959 554,00 195 828,00 593 468,96
Wynagrodzenie pracownika 84 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 407 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 064 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 229,00 8 220,75 5 474,89 1 406,62 2 147,84 101 479,10 zł
Luty 84 229,00 8 220,75 5 474,89 1 406,62 2 147,84 101 479,10 zł
Marzec 84 229,00 3 864,18 2 573,47 1 406,62 2 147,84 94 221,11 zł
Kwiecień 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Maj 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Czerwiec 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Lipiec 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Sierpień 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Wrzesień 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Październik 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Listopad 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Grudzień 84 229,00 0,00 0,00 1 406,62 2 147,84 87 783,46 zł
Rocznie 1 010 748,00 20 305,68 13 523,25 16 879,44 25 774,08 1 087 230,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 748 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 748 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 181 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 289 zł
Zaliczka na podatek 6 708 zł
Całość - kwota brutto 78 747 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 747,00 7 685,71 1 181,21 0,00 6 289,21 55 904,00 6 708,00 56 882,39
Luty 78 747,00 7 685,71 1 181,21 0,00 6 289,21 55 904,00 6 708,00 56 882,39
Marzec 78 747,00 4 934,26 758,33 0,00 6 574,90 58 444,00 7 013,00 59 466,23
Kwiecień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Maj 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Czerwiec 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Lipiec 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Sierpień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Wrzesień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Październik 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Listopad 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Grudzień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 7 087,23 62 998,00 7 560,00 64 100,01
Rocznie 944 964,00 20 305,68 3 120,75 0,00 82 938,39 737 234,00 5 533,00 750 131,10
Wynagrodzenie pracownika 78 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 119 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 929 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 93 559 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 747,00 7 685,71 5 118,56 0,00 2 008,05 93 559,32 zł
Luty 78 747,00 7 685,71 5 118,56 0,00 2 008,05 93 559,32 zł
Marzec 78 747,00 4 934,26 3 286,13 0,00 2 008,05 88 975,44 zł
Kwiecień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Maj 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Czerwiec 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Lipiec 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Sierpień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Wrzesień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Październik 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Listopad 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Grudzień 78 747,00 0,00 0,00 0,00 2 008,05 80 755,05 zł
Rocznie 944 964,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 096,60 1 002 889,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 78 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 882 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 882 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 559 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 366 zł
Całość - kwota brutto 68 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Luty 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Marzec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Kwiecień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Maj 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Czerwiec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Lipiec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Sierpień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Wrzesień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Październik 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Listopad 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Grudzień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 093,00 9 366,00 59 500,00
Rocznie 826 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 116,00 112 392,00 714 000,00
Wynagrodzenie pracownika 68 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Luty 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Marzec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Kwiecień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Maj 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Czerwiec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Lipiec 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Sierpień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Wrzesień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Październik 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Listopad 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Grudzień 68 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866,00 zł
Rocznie 826 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 453 zł
Zaliczka na podatek 20 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 20 719,00 0,00 44 527,09
Luty 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 22 519,00 0,00 42 727,09
Marzec 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 22 519,00 0,00 42 727,09
Kwiecień 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 22 519,00 0,00 42 727,09
Maj 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 22 519,00 0,00 42 727,09
Czerwiec 71 699,00 0,00 0,00 0,00 6 452,91 0,00 22 519,00 0,00 42 727,09
Lipiec 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Sierpień 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Wrzesień 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Październik 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Listopad 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Grudzień 71 699,00 176,27 72,24 0,00 6 452,91 15,08 22 434,00 0,00 42 548,50
Rocznie 860 388,00 1 057,62 433,44 0,00 77 434,92 0,00 267 918,00 0,00 513 453,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 527 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.