Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 276 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 084 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 607 zł
Zaliczka na podatek 8 480 zł
Całość - kwota brutto 85 079 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 079,00 8 303,71 1 276,19 2 084,44 6 607,32 73 165,00 8 480,00 58 327,34
Luty 85 079,00 8 303,71 1 276,19 2 084,44 6 607,32 73 165,00 13 746,00 53 061,34
Marzec 85 079,00 3 698,26 568,37 2 084,44 7 085,51 78 478,00 25 113,00 46 529,42
Kwiecień 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Maj 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Czerwiec 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Lipiec 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Sierpień 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Wrzesień 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Październik 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Listopad 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Grudzień 85 079,00 0,00 0,00 2 084,44 7 469,51 82 745,00 26 478,00 49 047,05
Rocznie 1 020 948,00 20 305,68 3 120,75 25 013,28 87 525,74 969 513,00 198 118,00 599 341,55
Wynagrodzenie pracownika 85 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 530 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 421 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 084 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 079,00 8 303,71 5 530,14 1 420,82 2 169,52 102 503,19 zł
Luty 85 079,00 8 303,71 5 530,14 1 420,82 2 169,52 102 503,19 zł
Marzec 85 079,00 3 698,26 2 462,97 1 420,82 2 169,52 94 830,57 zł
Kwiecień 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Maj 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Czerwiec 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Lipiec 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Sierpień 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Wrzesień 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Październik 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Listopad 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Grudzień 85 079,00 0,00 0,00 1 420,82 2 169,52 88 669,34 zł
Rocznie 1 020 948,00 20 305,68 13 523,25 17 049,84 26 034,24 1 097 861,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 85 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 102 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 193 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 353 zł
Zaliczka na podatek 6 776 zł
Całość - kwota brutto 79 541 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 541,00 7 763,20 1 193,12 0,00 6 352,62 56 468,00 6 776,00 57 455,90
Luty 79 541,00 7 763,20 1 193,12 0,00 6 352,62 56 468,00 6 776,00 57 455,90
Marzec 79 541,00 4 779,28 734,51 0,00 6 662,45 59 222,00 7 107,00 60 258,12
Kwiecień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Maj 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Czerwiec 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Lipiec 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Sierpień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Wrzesień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Październik 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Listopad 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Grudzień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 7 158,69 63 633,00 7 636,00 64 746,35
Rocznie 954 492,00 20 305,68 3 120,75 0,00 83 795,90 744 855,00 5 585,00 757 887,07
Wynagrodzenie pracownika 79 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 949 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 94 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 541,00 7 763,20 5 170,17 0,00 2 028,29 94 502,66 zł
Luty 79 541,00 7 763,20 5 170,17 0,00 2 028,29 94 502,66 zł
Marzec 79 541,00 4 779,28 3 182,91 0,00 2 028,29 89 531,48 zł
Kwiecień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Maj 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Czerwiec 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Lipiec 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Sierpień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Wrzesień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Październik 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Listopad 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Grudzień 79 541,00 0,00 0,00 0,00 2 028,29 81 569,29 zł
Rocznie 954 492,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 339,48 1 012 660,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 79 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 456 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 460 zł
Całość - kwota brutto 69 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Luty 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Marzec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Kwiecień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Maj 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Czerwiec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Lipiec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Sierpień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Wrzesień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Październik 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Listopad 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Grudzień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,00 9 460,00 60 100,00
Rocznie 834 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 776,00 113 520,00 721 200,00
Wynagrodzenie pracownika 69 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 69 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Luty 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Marzec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Kwiecień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Maj 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Czerwiec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Lipiec 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Sierpień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Wrzesień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Październik 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Listopad 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Grudzień 69 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 560,00 zł
Rocznie 834 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 69 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 518 zł
Zaliczka na podatek 20 950 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 72 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 20 950,00 0,00 44 954,02
Luty 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 22 750,00 0,00 43 154,02
Marzec 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 22 750,00 0,00 43 154,02
Kwiecień 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 22 750,00 0,00 43 154,02
Maj 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 22 750,00 0,00 43 154,02
Czerwiec 72 422,00 0,00 0,00 0,00 6 517,98 0,00 22 750,00 0,00 43 154,02
Lipiec 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Sierpień 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Wrzesień 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Październik 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Listopad 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Grudzień 72 422,00 176,27 72,24 0,00 6 517,98 15,08 22 666,00 0,00 42 974,43
Rocznie 869 064,00 1 057,62 433,44 0,00 78 215,76 0,00 270 696,00 0,00 518 570,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 954 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.