Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 690 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 572 zł
Zaliczka na podatek 4 433 zł
Całość - kwota brutto 46 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 000,00 4 489,60 690,00 1 127,00 3 572,41 39 443,00 4 433,00 31 687,99
Luty 46 000,00 4 489,60 690,00 1 127,00 3 572,41 39 443,00 4 433,00 31 687,99
Marzec 46 000,00 4 489,60 690,00 1 127,00 3 572,41 39 443,00 4 433,00 31 687,99
Kwiecień 46 000,00 4 489,60 690,00 1 127,00 3 572,41 39 443,00 12 087,00 24 033,99
Maj 46 000,00 2 347,28 360,75 1 127,00 3 794,85 41 915,00 13 413,00 24 957,12
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Październik 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 1 127,00 4 038,57 44 623,00 14 279,00 26 555,43
Rocznie 552 000,00 20 305,68 3 120,75 13 524,00 46 354,48 512 048,00 92 403,00 329 943,09
Wynagrodzenie pracownika 46 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 990 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 768 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 127 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 000,00 4 489,60 2 990,00 768,20 1 173,00 55 420,80 zł
Luty 46 000,00 4 489,60 2 990,00 768,20 1 173,00 55 420,80 zł
Marzec 46 000,00 4 489,60 2 990,00 768,20 1 173,00 55 420,80 zł
Kwiecień 46 000,00 4 489,60 2 990,00 768,20 1 173,00 55 420,80 zł
Maj 46 000,00 2 347,28 1 563,25 768,20 1 173,00 51 851,73 zł
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Październik 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 768,20 1 173,00 47 941,20 zł
Rocznie 552 000,00 20 305,68 13 523,25 9 218,40 14 076,00 609 123,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 688 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 690 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 674 zł
Zaliczka na podatek 3 919 zł
Całość - kwota brutto 46 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 000,00 4 489,60 690,00 0,00 3 673,84 32 656,00 3 919,00 33 227,84
Luty 46 000,00 4 489,60 690,00 0,00 3 673,84 32 656,00 3 919,00 33 227,84
Marzec 46 000,00 4 489,60 690,00 0,00 3 673,84 32 656,00 3 919,00 33 227,84
Kwiecień 46 000,00 4 489,60 690,00 0,00 3 673,84 32 656,00 3 919,00 33 227,84
Maj 46 000,00 2 347,28 360,75 0,00 3 896,28 34 634,00 4 156,00 35 239,61
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Październik 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 36 800,00 4 416,00 37 444,00
Rocznie 552 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 47 571,64 422 858,00 3 172,00 430 258,97
Wynagrodzenie pracownika 46 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 990 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 127 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 000,00 4 489,60 2 990,00 0,00 1 173,00 54 652,60 zł
Luty 46 000,00 4 489,60 2 990,00 0,00 1 173,00 54 652,60 zł
Marzec 46 000,00 4 489,60 2 990,00 0,00 1 173,00 54 652,60 zł
Kwiecień 46 000,00 4 489,60 2 990,00 0,00 1 173,00 54 652,60 zł
Maj 46 000,00 2 347,28 1 563,25 0,00 1 173,00 51 083,53 zł
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Październik 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 47 173,00 zł
Rocznie 552 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 076,00 599 904,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 54 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 256 zł
Całość - kwota brutto 46 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Luty 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Marzec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Kwiecień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Maj 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Październik 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 6 256,00 39 744,00
Rocznie 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 600,00 75 072,00 476 928,00
Wynagrodzenie pracownika 46 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Luty 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Marzec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Kwiecień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Maj 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Lipiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Sierpień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Wrzesień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Październik 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Listopad 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Grudzień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 zł
Rocznie 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 744 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 140 zł
Zaliczka na podatek 12 495 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 12 495,00 0,00 29 365,00
Luty 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 14 295,00 0,00 27 565,00
Marzec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 14 295,00 0,00 27 565,00
Kwiecień 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 14 295,00 0,00 27 565,00
Maj 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 14 295,00 0,00 27 565,00
Czerwiec 46 000,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 14 295,00 0,00 27 565,00
Lipiec 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Sierpień 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Wrzesień 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Październik 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Listopad 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Grudzień 46 000,00 176,27 72,24 0,00 4 140,00 15,08 14 211,00 0,00 27 385,41
Rocznie 552 000,00 1 057,62 433,44 0,00 49 680,00 0,00 169 236,00 0,00 331 502,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 365 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.