Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie chorobowe 711 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 252 zł
Zaliczka na podatek 3 787 zł
Całość - kwota brutto 29 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 3 787,00 18 984,93
Luty 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 3 787,00 18 984,93
Marzec 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 3 787,00 18 984,93
Kwiecień 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 3 787,00 18 984,93
Maj 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 4 367,00 18 404,93
Czerwiec 29 000,00 2 830,40 435,00 710,50 2 252,17 24 774,00 7 928,00 14 843,93
Lipiec 29 000,00 357,22 54,90 710,50 2 508,96 27 627,00 8 841,00 16 527,42
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 710,50 2 546,06 28 040,00 8 973,00 16 770,44
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 710,50 2 546,06 28 040,00 8 973,00 16 770,44
Październik 29 000,00 0,00 0,00 710,50 2 546,06 28 040,00 8 973,00 16 770,44
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 710,50 2 546,06 28 040,00 8 973,00 16 770,44
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 710,50 2 546,06 28 040,00 8 973,00 16 770,44
Rocznie 348 000,00 17 339,62 2 664,90 8 526,00 28 752,28 316 471,00 52 394,00 209 568,20
Wynagrodzenie pracownika 29 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 885 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 484 zł
Fundusz Pracy (FP) 711 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 939 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Luty 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Marzec 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Kwiecień 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Maj 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Czerwiec 29 000,00 2 830,40 1 885,00 484,30 739,50 34 939,20 zł
Lipiec 29 000,00 357,22 237,90 484,30 739,50 30 818,92 zł
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 484,30 739,50 30 223,80 zł
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 484,30 739,50 30 223,80 zł
Październik 29 000,00 0,00 0,00 484,30 739,50 30 223,80 zł
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 484,30 739,50 30 223,80 zł
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 484,30 739,50 30 223,80 zł
Rocznie 348 000,00 17 339,62 11 547,90 5 811,60 8 874,00 391 573,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 985 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 939 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 316 zł
Zaliczka na podatek 3 500 zł
Całość - kwota brutto 29 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Luty 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Marzec 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Kwiecień 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Maj 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Czerwiec 29 000,00 2 830,40 435,00 0,00 2 316,11 20 588,00 3 500,00 19 918,53
Lipiec 29 000,00 357,22 54,90 0,00 2 572,91 22 870,00 3 888,00 22 127,07
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 23 200,00 3 944,00 22 446,00
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 23 200,00 3 944,00 22 446,00
Październik 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 23 200,00 3 944,00 22 446,00
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 23 200,00 3 944,00 22 446,00
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 23 200,00 3 944,00 22 446,00
Rocznie 348 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 29 519,57 262 398,00 19 193,00 253 868,25
Wynagrodzenie pracownika 29 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 885 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 711 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 455 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Luty 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Marzec 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Kwiecień 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Maj 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Czerwiec 29 000,00 2 830,40 1 885,00 0,00 739,50 34 454,90 zł
Lipiec 29 000,00 357,22 237,90 0,00 739,50 30 334,62 zł
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 739,50 29 739,50 zł
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 739,50 29 739,50 zł
Październik 29 000,00 0,00 0,00 0,00 739,50 29 739,50 zł
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 0,00 739,50 29 739,50 zł
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 739,50 29 739,50 zł
Rocznie 348 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 874,00 385 761,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 919 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 455 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 944 zł
Całość - kwota brutto 29 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Luty 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Marzec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Kwiecień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Maj 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Czerwiec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Lipiec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Październik 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 3 944,00 25 056,00
Rocznie 348 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 400,00 47 328,00 300 672,00
Wynagrodzenie pracownika 29 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Luty 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Marzec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Kwiecień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Maj 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Czerwiec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Lipiec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Sierpień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Wrzesień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Październik 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Listopad 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Grudzień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 zł
Rocznie 348 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 610 zł
Zaliczka na podatek 7 055 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 7 055,00 0,00 19 335,00
Luty 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 8 855,00 0,00 17 535,00
Marzec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 8 855,00 0,00 17 535,00
Kwiecień 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 8 855,00 0,00 17 535,00
Maj 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 8 855,00 0,00 17 535,00
Czerwiec 29 000,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 8 855,00 0,00 17 535,00
Lipiec 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Sierpień 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Wrzesień 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Październik 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Listopad 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Grudzień 29 000,00 176,27 72,24 0,00 2 610,00 15,08 8 771,00 0,00 17 355,41
Rocznie 348 000,00 1 057,62 433,44 0,00 31 320,00 0,00 103 956,00 0,00 211 142,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 335 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.